Rozpis bohoslužieb a aktivít počas Veľkého týždňa 2019

Written by radovan on mar 28, 2015 in - No Comments

facebook-20150329-151911

17.4.2019 (streda) – Pôstne večerné služby Božie o 17.00 hod.

18. 4. 2019 (Zelený Štvrtok) – Služby Božie s Večerou Pánovou (bez spovede) o 17.00 hod.

19. 4. 2019 (Veľký Piatok) – Pašiové služby Božie s Večerou Pánovou a spoveďou o 9.00 hod. spojené s vystúpením spevokolu

19. 4. 2019 (Veľký Piatok) – Stretnutie „pod Ježišovým krížom“ – meditatívno modlitebné pásmo spojené s premietaním o 15.00 hod. /Zborový dom/

20. 4. 2019 (Biela Sobota) – Modlitebná skupinka „pri Ježišovom hrobe“ o 15.00 hod.

21. 4. 2019 (Veľkonočná nedeľa) – Slávnostné Veľkonočné služby Božie na 1. slávnosť Veľkonočnú o 9. 00 hod. – spojené s vystúpením spevokolu a čítaním Pastierskeho listu zboru biskupov ECAV na Slovensku

22. 4. 2019 (Veľkonočný pondelok) – Slávnostné Veľkonočné služby Božie na 2. slávnosť Veľkonočnú o 9. 00 hod.

Všetkých srdečne pozývame na naše bohoslužobné podujatia a tešíme sa na stretnutie s vami počas tzv. Veľkého (Tichého) týždňa.  Každý je medzi nami vítaný!

48.819538,20.363907