Obrázky z farárovej dielne

pila-1pila-5riekatopla-1mrezetatry-2lampaskalka-1brdarka_kostolskalka-2vezaekumenadedinky-2rieka-2pila-4sipkytopla-1gacovska_skalaholzkirchelavka-2sochy_kupeleklasy-2pila-2pila-6klasypila-3dedinky-1tatry-1kralova mak

48.819538,20.363907