Kázne 2011

1. adventná večiereň – Iz 42, 1 – 4

1. nedeľa adventná – Mich 1 + 4

1. nedeľa po Veľkej noci – 1M 32, 23 – 33

1. nedeľa po Zjavení – Mt 4, 12 – 17

1. po sv. Trojici – Žid 11, 1

1. pôstna nedeľa – Mt 16, 21 – 23

1. pôstna večiereň – 1M 21, 1 – 8

1. slávnosť svätodušná 2011

1. slávnosť Veľkonočná 2011

1. slávnosť Vianočná – Mt 1, 1 – 17

1. Sonntag nach Epiphanias – R 12, 1 – 2

2. adventná večeiereň – Ž 24

2. nedeľa po Veľkej noci – Ž 23

2. po sv. Trojici – Ž 19, 2

2. po Zjavení – 2M 33, 17 – 23

2. pôstna nedeľa – Mt 12, 38 – 42

2. pôstna večiereň – 1M 22, 1 – 13

2. slávnosť svätodušná – 1Kor 12, 4 – 11

2. slávnosť Veľkonočná 2011

2.nedeľa adventná – Mich 2 + 4

3. adventná nedeľa

3. adventná večiereň – Mich 4, 9 – 10

3. nedeľa po veľkej noci – 1Pt 2, 11 – 17

3. po sv. Trojici – Mt 16, 15 – 16

3. po Veľkej noci – J 16, 16 – 23 (nemecká)

3. po Zjavení – J 4, 46 – 54

3. pôstna nedeľa – MK 12, 41 – 44

3. pôstna večiereň – 1M 24, 1 – 9.61 – 67

4. adbentná nedeľa – Mich 5, 1 – 4

4. adventná nedeľa

4. nedeľa po veľkej noci – Lk 2, 1 – 14

4. po sv. Trojici – Lk 1, 35

4. pôstna nedeľa – J 6, 55 – 65

4. pôstna nedeľa – J 12, 20 – 26 (nemecká)

4. pôstna večiereň – 1M 26, 1 – 11

5. po sv. Trojici – Ž 2, 1 – 2

5. po Veľkej noci – Lk 11, 5 – 13

5. po Zjavení – Mt 13, 24 – 30

5. pôstna nedeľa – 4M 14, 1 – 10

5. pôstna večiereň – 1M 26, 12 – 33

6. po Zjavení – J 5, 39 – 46

6. pôstna nedeľa – Mk 14, 3 – 9

7. po sv. Trojici – 1K 15, 3 – 4

8. po sv. Trojici

9. po sv. Trojici – 1K 15, 14. 20

10. po sv. Trojici – 2K 5, 10

11. po sv. Trojici – Mt 21, 28 – 31 (nemecká)

11. po sv. Trojici – Sk 1, 9

12. nedeľa po sv. Trojici – J 14, 26

13. po sv. Trojici – Ef 1, 22 – 23

14. po sv. Trojici – 1J 2, 1 – 2

15. po sv. Trojici – 1K 15, 42 – 44

19. po sv. Trojici – 1M 15, 1 – 6

20. po sv. Trojici – Mt 22, 1 – 14

Ekumenická bohoslužba – Turíce 2011

Nedeľa Deviatnik – Lk 17, 7 – 10

Nedeľa predpôstna – LK 10, 38 – 42

Nový rok 2011 – R 12, 21

Pamiatka posvätenia chrámu – Ž 122, 1

Pamiatka reformácie – R3, 21 – 28

Pamiatka zosnulých 2011 – Kaz 9, 10

Petra a Pavla

Poďakovanie za úrody zeme – 1Tes 5, 16 – 18

Posledná nedeľa v CR – 2Pt 3, 3 – 13

Predposledná nedeľa v CR – Zj 1, 7

Príhovor na Ekumenickej bohoslužbe

Reformationsgottesdienst 2011 – Mt 10, 26 – 33

Septuagesime – Mk 4, 26 – 29

Spoveď v domácnosti

Starý rok 2M 13, 20 – 22

Svätá Trojica – R 11, 33 – 36

Štedrý večer – J 3, 16

Veľký Piatok 2011

Vstúpenie – 1M 5, 21 – 24

Zelený štvrtok 2011 – Mk 14, 17 – 26

Zjavenie Krista Pána 2011

48.819538,20.363907