Kázne 2012

1. po Zjavení – R 12, 1 – 3

1. adventná nedeľa – Mk 1, 14 – 15

1. pôstna nedeľa – 1M 3, 1 – 19 (nemecká)

1. pôstna nedeľa – 2K 6, 1 – 10 

1. adventná večiereň – Lk 1, 31 – 33

1. slávnosť svätodušná

2. adventná nedeľa – Iz 12, 3

2. adventná večiereň – Žid 7, 24 – 27

2. po Veľkej noci – J 10, 11 – 16.27 – 28

2. po Zjavení – R 12, 9 – 16

2. pôstna nedeľa – Mk 12, 1 – 12

2. slávnosť svätodušná – Zach 12, 10

3. adventná nedeľa – Mk 1, 2 – 7

3. adventná večiereň – Mk 6, 4

3. po sv. Trojici – 1J 1, 1 – 4

3. po Veľkej noci – 2K 4, 16 – 18

3. po Zjavení – 2Kráľ 5, 1 – 19

3. pôstna nedeľa – 1Pt 1, 13 – 21

3. pred koncom cirkevného roka – 1Pt 4, 7 – 11

4. adventná nedeľa – Lk 1, 46

4. po sv. Trojici – 1J 1, 5 – 10

4. po Veľkej noci – Sk 16, 23 – 34

4.pôstna nedeľa

5. po sv. Trojici – 1 J 2, 1 – 6

5. po Veľkej noci – Kol 4, 2 –

5. pôstna nedeľa

6. pôstna nedeľa – J 12, 12 – 19

8. po sv. Trojici – 1J 2, 7 – 11

10. nedeľa po sv. Trojici – 2. Kráľ 25, 8 – 12

11. po sv. Trojici – 1 J 2, 15 – 17

12. po sv. Trojici – 1J 2, 18 – 27

12. po sv. Trojici – 1J 2, 18 – 27

13. po sv. Trojici – 1J 2, 28 – 3,2

14. po sv. Trojici – 1J 3, 3 – 10

16. po sv. Trojici – 1J 3, 11 – 18

21. po sv. Trojici – 1J 4, 1 – 6

22. nedeľa po sv. Trojici – 1J 4, 7 – 12

Deviatnik – Jer 9, 22 – 23

Nedeľa po Deviatniku – Žid 4, 12 – 13

Nedeľa po Vianociach – 1J 1, 1 – 4

Nedeľa predpôstna – Mk 8, 27 – 38

Nový rok 2012 – 1. 1. 2012

Peter a Pavol

Poďakovanie za úrody zeme

Posledná nedeľa v CR – 1J 5, 11 – 13.20c

Predposledná nedeľa cirkevného roka – Mt 25

Príhovor na Ekumenickej bohoslužbe

Silvester 2012

Spomienkové služby Božie – vpád Turkov

Spomienkové služby Božie na tragické Přerovské udalosti

Spovedný príhovor – Advent – 2012

Štedrý večer 2012

Veľkonočná nedeľa – Lk 24, 1 – 12

Zelený štvrtok – 1K 10, 16 – 17

Zjavenie – 6. 1. 2012

48.819538,20.363907