Kázne Subscribe to Podcast

Title: 3. pôstna nedeľa – o vnútorných zápasoch a liberalizme

Date: marec 21, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

3. pôstna nedeľa – 24.3.2019 „ … o vnútorných zápasoch a liberalizme …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 2. pôstna večiereň – Skryté hodnoty

Date: marec 18, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. pôstna večiereň – 20.3.2019 „Skryté hodnoty“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! […]

Read more

Title: 2. pôstna nedeľa – iba poznanie nestačí

Date: marec 14, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 17. 3. 2019 „… iba poznanie nestačí…“ Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, ten nech naplní […]

Read more

Title: 1. pôstna večiereň – Smelé prosby

Date: marec 11, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna večiereň – 13.3.2019 „Smelé prosby“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: 1. pôstna nedeľa – ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla

Date: marec 7, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 10.3.2019 „…ja som prosil za teba, aby tvoja viera nezanikla …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho […]

Read more

Title: Popolcová streda – kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce

Date: marec 4, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Popolcová streda – 6.3.2019 „ … kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce …“ Milosť vám a pokoj od […]

Read more

Title: Nedeľa Predpôstna – pravda, ktorá pohoršuje

Date: február 27, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa Predpôstna – 3.3.2019 „… pravda, ktorá pohoršuje …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, […]

Read more

Title: Nedeľa po Deviatniku – Jeho slovo si nájde cestu

Date: február 20, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa po Deviatniku – 24.2.2019 „… Jeho slovo si nájde cestu …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Nedeľa Deviatnik – Poď za mnou!

Date: február 14, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa Deviatnik – 17. 2. 2019 „…Poď za mnou!…“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde […]

Read more

Title: Posledná nedeľa po Zjavení – dívať sa očami viery

Date: február 5, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Posledná nedeľa po Zjavení – 10.2.2019 „… dívať sa očami viery …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more
48.819538,20.363907