Kázne Subscribe to Podcast

Title: Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – o Noáchovi a jeho arche záchrany

Date: november 14, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – 18.11.2018 … o Noáchovi a jeho arche záchrany … Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý […]

Read more

Title: Spomienkové sl. Božie – 100. výročie ukončenia 1. svetovej vojny – právo posledného slova

Date: november 3, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny – 4.11.2018 – Dobšiná „ … právo posledného slova […]

Read more

Title: Pamiatka zosnulých – … smrť pod kontrolou …

Date: október 30, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka zosnulých – 1.11.2018 „… smrť pod kontrolou …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! […]

Read more

Title: Pamiatka Reformácie – Kresťanstvo je sloboda, nie otročina

Date: október 29, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka Reformácie – 31.10.2018 „Kresťanstvo je sloboda, nie otročina“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! […]

Read more

Title: 22. po sv. Trojici – Spomienka na 100. výročie založenia Česko – Slovenskej republiky – Päť pilierov zdravého národa

Date: október 23, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

22. sv. Trojici – Spomienka na 100. výročie založenia Česko – Slovenskej republiky – 28.10.2018 „Päť pilierov zdravého národa“ Milosť […]

Read more

Title: 21. po sv. Trojici – … dopustí, ale neopustí …

Date: október 16, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

21. po sv. Trojici – 21.10.2018 „… dopustí, ale neopustí …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: Spomienka na vpád Turkov do Dobšinej (15.10.1584) – zákon akcie a reakcie

Date: október 10, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie na vpád Turkov do Dobšinej (15.10.1584) – Dobšiná – 14.10.2018 „… zákon akcie a reakcie …“ Milosť vám […]

Read more

Title: Poďakovanie za úrody – pri Ňom nikto strádať nebude

Date: október 2, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Poďakovanie za úrody zeme – 7.10.2018 … pri Ňom nikto strádať nebude … Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: Pamiatka posvätenia chrámu – Chrám Hospodinov je toto …

Date: september 25, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka posvätenia chrámu – 30. 9. 2018 „Chrám Hospodinov je toto …“ Pomodlime sa : Dobrotivý Bože, Otče náš nebeský, […]

Read more

Title: 17. po sv. Trojici – … úspech neúspechom … neúspech úspechom

Date: september 17, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

17. po sv. Trojici – 23.9.2018 „… úspech neúspechom … neúspech úspechom …! Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more
48.819538,20.363907