Kázne Subscribe to Podcast

Title: 6. po sv. Trojici – na slovíčko o vyvolení

Date: júl 19, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

6. po sv. Trojici – 23. 7. 2017 „na slovíčko o vyvolení“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 5. po sv. Trojici – Poďte a uvidíte!

Date: júl 12, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

5. po sv. Trojici – 16. 7. 2017 „Poďte a uvidíte!“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: Majster Ján Hus – len jediný strach je prípustný

Date: júl 5, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Sviatok Majstra Jána Husa – 6. júl 2017 „… len jediný strach je prípustný …“ Milosť vám a pokoj od […]

Read more

Title: Sviatok Cyrila a Metoda – nemoderná pravda

Date: júl 4, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Sviatok Cyrila a Metoda – 5. 7. 2017 „nemoderná pravda“ Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen. […]

Read more

Title: 3. po sv. Trojici – bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa.

Date: jún 29, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

3.nedeľa po sv. Trojici – 2. 7. 2017 „bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“   Piesne: 194, 651, […]

Read more

Title: Sviatok apoštolov Petra a Pavla – Zázraky : realita alebo absurdita?

Date: jún 27, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. 6. 2017 „Zázraky – realita alebo absurdita?“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, […]

Read more

Title: Spomienkové služby Božie – Přerovská tragédia

Date: jún 22, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie na tragické udalosti pri Přerove (18./19. jún 1945) – 25. 6. 2017 „Kde je tvoj brat?“ Bratia […]

Read more

Title: 1. po sv. Trojici – na exkurzii po Aténach

Date: jún 14, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

1. po sv. Trojici – 18. 6. 2017 „na exkurzii po Aténach“ Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so […]

Read more

Title: Svätá Trojica – o Božej všemohúcnosti

Date: jún 7, 2017 Speaker/Pastor:

Notes:

Svätá Trojica – 11. 6. 2017 „… o Božej všemohúcnosti …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa […]

Read more

Title: 2. slávnosť Svätodušná – ako si urobiť meno

Date: jún 2, 2017 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. slávnosť Svätodušná – 5. 6. 2017 „ako si urobiť meno“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more
48.819538,20.363907