Kázne Subscribe to Podcast

Title: 3. po Veľkej noci – na Boží obraz

Date: máj 8, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po Veľkej noci – 12.5.2019 „… na Boží obraz …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 2. po Veľkej noci – Ty vieš, že Ťa mám rád

Date: máj 1, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po Veľkej noci – 5.5.2019 „… Ty vieš, že Ťa mám rád …“ Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného Pána […]

Read more

Title: 1. po Veľkej noci – čo pre teba urobila tvoja nevera?

Date: apríl 24, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 28. 4. 2019 „… čo pre teba urobila tvoja nevera? …“ Suspírium : Ježiši Kriste, […]

Read more

Title: 2. slávnosť Veľkonočná – vidieť, počuť, poznať, vyznať, svedčiť

Date: apríl 20, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 22.4.2019 „… vidieť, počuť, poznať, vyznať, svedčiť …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho a od vzkrieseného Pána […]

Read more

Title: 1. slávnosť Veľkonočná – čo ak nieto vzkriesenia?

Date: apríl 20, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 21. 4.2019 „ … čo ak nieto vzkriesenia? …“ Pomodlime sa : Nebeský náš Otče, prázdny hrob! […]

Read more

Title: Veľký Piatok – koľko dôkazov stačí?

Date: apríl 17, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Veľký Piatok – 19.4.2019 … koľko dôkazov stačí?…“ Bratia a sestry : Pokoj vám! Matúš 27, 33 – 54 33 Tak […]

Read more

Title: Zelený Štvrtok – i pre spásu treba niečo urobiť

Date: apríl 16, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Zelený Štvrtok – 18.4.2019 „… i pre spásu treba niečo urobiť …“ Bratia a sestry : Pokoj vám! 2 Mojžišova 12, 1 […]

Read more

Title: 5. pôstna večiereň – o „výhodách“ multikulturalizmu

Date: apríl 15, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna večiereň – 17.4.2019 …o „výhodách“ multikulturalizmu …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: 6. pôstna nedeľa (Kvetná) – diagnóza bezbožník

Date: apríl 10, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 14.4.2019 … „diagnóza : bezbožník“ … Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, […]

Read more

Title: 5. pôstna nedeľa (Smrtná) – čo robiť s Ježišom?

Date: apríl 4, 2019 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa (Smrtná) – 7.4.2019 „… čo robiť s Ježišom?…“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! […]

Read more
48.819538,20.363907