Kázne Subscribe to Podcast

Title: 7. po sv. Trojici – O pokore

Date: júl 12, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

7. po sv. Trojici – 15.7.2018 „O pokore“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: Cyril a Metod – Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť!

Date: júl 3, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Cyril a Metod – 5.7.2018 „Vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť!“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 5. po sv. Trojici – Abrahámovská ekuména

Date: jún 27, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

5. po sv. Trojici – 1.7.2018 „Abrahámovská ekuména“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: Sviatok apoštolov Petra a Pavla – určený pre večnosť

Date: jún 26, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Sviatok apoštolov Petra a Pavla –29.6.2018  „… určený pre večnosť …“ Piesne : 262, 264, 266, A – 67 / Ž 34, […]

Read more

Title: 4. po sv. Trojici – Iba utópia alebo životný program?

Date: jún 20, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

4. po sv. Trojici – 24.6.2018 „Iba utópia alebo životný program?“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: Spomienkové služby Božie na tragické Přerovské udalosti z júna 1945 – Sloboda vs nesloboda

Date: jún 13, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie na tragické Přerovské udalosti – 17.6.2018 „Sloboda vs nesloboda“ Bratia a sestry : Pokoj vám! Skutky apoštolov 16, […]

Read more

Title: 1. nedeľa po sv. Trojici – človek človeku človekom

Date: máj 30, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

1. nedeľa  po sv. Trojici – 3. 6. 2018 „… človek človeku človekom…“  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: Svätá Trojica – menej špekulovať, viac žasnúť

Date: máj 24, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Svätá Trojica – 27.5.2018 „… menej špekulovať, viac žasnúť…“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! […]

Read more

Title: 2. slávnosť Svätodušná – na ceste k duchovnej dospelosti

Date: máj 19, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

2. slávnosť Svätodušná – 21.5.2018 „… na ceste k duchovnej dospelosti…“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa […]

Read more

Title: 1. slávnosť Svätodušná – Koľko tých duchov vlastne je?

Date: máj 16, 2018 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

1. slávnosť  Svätodušná – 20.5.2018 „Koľko tých duchov vlastne je?“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more
48.819538,20.363907