Čas bohoslužieb

Evanjelický a.v. farský úrad vždy v nedeľu o 9.00 hod.
Evanjelický kostol / zborový dom Biblická hodina v stredu o 17.00 hod. Nácvik spevokolu v piatok o 17.00 hod. Detská besiedka v nedeľu o 16.00 hod.

Kde nás nájdete

Evanjelický a.v. farský úrad Zimná 108 Dobšiná
Evanjelický kostol / zborový dom Zimná 108 Dobšiná, 04925

Podporte nás

Podporte aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru najmä v oblasti misie, ale tiež pri oprave nášho gotického chrámu zaslaním milodaru online. Ochotného darcu miluje Boh.

Milodar online
image description

Vitajte!

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná. Sme cirkevno - kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám ho zjavuje Biblia - Božie slovo. Prameňom a základom našej viery je evanjelium - dobrá správa o Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Za správne vysvetľovanie Písma svätého považujeme Augsburské vyznanie, ktoré je oficiálnym vyznaním našej cirkvi, pochádzajúce z roku 1530.

Latest Events

News & Announcements

See all News
48.819538,20.363907