Modlitebná skupinka

modlitbaNa pôde nášho cirkevného zboru funguje aj modlitebná skupinka. Je to otvorené spoločenstvo „modlitebníkov“, ktorí nemajú problém vysloviť svoje modlitby aj pred inými ľuďmi.  Vo svojich modlitbách myslíme na konkrétnych ľudí, ktorí sa nachádzajú v ťažkých, ale aj radostných životných situáciách, v zdravotných problémoch a pod. V modlitbách myslíme tiež na potreby cirkevného zboru, cirkvi ako takej, ale aj na potreby mesta a sveta, v ktorom žijeme. Na týchto stretnutiach, ktoré sa zvyknú konať v nedeľu popoludní, minimálne raz v mesiaci, zvykneme aj spievať z nášho „mládežníckeho spevníčka“ a zdieľať sa s ostatnými s radosťami i ťažkosťami. Vychádzame zo zasľúbenia Božieho slova, v ktorom Ježiš hovorí : Kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Tiež veríme biblickým zasľúbeniam ohľadom modlitby : Proste a dostanete! Alebo : Ak sa dvaja spomedzi vás dohodnú, že budú prosiť Otca nebeského, dostane sa im toho. Alebo aj : Mnoho zmôže pred Bohom modlitba spravodlivého. Ak by si aj ty chcel prostredníctvom modlitby (rozhovoru s Pánom Bohom) meniť svet, okolnosti a veci okolo seba, príď medzi nás! Modlitieb nikdy nie je dosť.

48.819538,20.363907