Kázne Subscribe to Podcast

Title: 6. po sv. Trojici – keď sa povie KRST

Date: 9 júla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 11.7.2021 „… keď sa povie KRST …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a […]

Read more

Title: Sviatok Cyrila a Metoda + Pamiatka Majstra Jána Husa

Date: 4 júla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Sviatok Cyrila a Metoda + Pamiatka Majstra Jána Husa – 5.7.2021 „… kríza osobností alias: čo robí vodcu vodcom? …“ […]

Read more

Title: 4. nedeľa po sv. Trojici – nesúďte, aby …

Date: 23 júna, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po sv. Trojici – 27. 6. 2021 „… nesúďte, aby …“ Pokoj bratom a láska s vierou od Boha […]

Read more

Title: Spomienkové služby Božie na Přerovskú tragédiu

Date: 16 júna, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové služby Božie na Přerovskú tragédiu – 20.6.2021 Pomodlime sa : Všemohúci Bože, dobrý náš Pane, ďakujeme Ti za to, […]

Read more

Title: 2. nedeľa po sv. Trojci – ked te volajú, za daš te majú …

Date: 13 júna, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po sv. Trojici – 13.6.2021 „… ked te volajú, za daš te majú …“ Milosť vám a pokoj od […]

Read more

Title: 1. nedeľa po Svätej Trojici – Písmo sväté: ten pravý dôvod pre vieru

Date: 4 júna, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Sv. Trojici – 6.6.2021 „… Písmo sväté – ten pravý dôvod pre vieru …“ Milosť vám a pokoj od […]

Read more

Title: Svätá Trojica – niet Tebe podobného …

Date: 26 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Svätá Trojica – 30.5.2021 „… niet Tebe podobného…“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 2. slávnosť Svätodušná – tvrdohlavosť a netrpezlivosť nie sú dobrí spoločníci ….

Date: 23 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Svätodušná – 24. 5. 2021 „… tvrdohlavosť a netrpezlivosť nie sú dobrí spoločníci …“ Milosť vám a pokoj od Boha […]

Read more

Title: 1. slávnosť Svätodušná – a vy za koho ma pokladáte?

Date: 22 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Svätodušná – 23.5.2021 „… a vy ma za koho pokladáte?“ … Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Nedeľa po Vstúpení – i čakanie má svoj zmysel

Date: 14 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa po Vstúpení – 16.5.2021 „… i čakanie má svoj zmysel …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more
48.819538,20.363907