Kázne Subscribe to Podcast

Title: 7. po sv. Trojici – „vox populi“ nie je vždy „vox Dei“

Date: 27 júla, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 31. 7. 2022 „… “vox populi“ nie je vždy „vox Dei“ … Milosť nášho Pána Ježiša […]

Read more

Title: 6. po sv. Trojici – Ty si ma preskúmal a poznal

Date: 20 júla, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 24.7.2022 „… Ty si ma preskúmal a poznal …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: 5. po sv. Trojici – požehnaný požehnaním

Date: 12 júla, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 17.7.2022 „… požehnaný požehnaním …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 4. po sv. Trojici – cesta spravodlivosti vs. cesta milosrdenstva

Date: 6 júla, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 10.7.2022 „… cesta spravodlivosti vs. cesta milosrdenstva …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: Cyril a Metod – Odvážna misia

Date: 4 júla, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Cyril a Metod – 5.7.2022 „Odvážna misia“ A preto čujte, čujte toto, Slovieni: dar tento drahý vám Boh z lásky daroval, […]

Read more

Title: 2. po sv. Trojici – náhody sa nedejú

Date: 22 júna, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po sv. Trojici – 26.6.2022 „… náhody sa nedejú …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Spomienka na Přerovský masaker – ale ak sa nebudete kajať …

Date: 16 júna, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spomienkové Služby Božie na tragické udalosti v Přerove – 19. júna 2022 – Dobšiná „… ale ak sa nebudete kajať […]

Read more

Title: Svätá Trojica – z Neho … skrze Neho … pre Neho

Date: 8 júna, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Svätá Trojica – 12.6.2022 „… z Neho … skrze Neho … pre Neho …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho […]

Read more

Title: 2. slávnosť Svätodušná – každý, kto vzýva Jeho meno, bude zachránený

Date: 6 júna, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Svätodušná – 6.6.2022 „…každý, kto vzýva Jeho meno, bude za­chránený…“  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 1. slávnosť Svätodušná – Namaľuj mi Ducha!

Date: 5 júna, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Svätodušná – 5.6.2022  Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.  Slávnostné kresťanské zhromaždenie, drahí […]

Read more
48.819538,20.363907