Kázne Subscribe to Podcast

Title: Nedeľa po Vstúpení – i čakanie má svoj zmysel

Date: 14 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa po Vstúpení – 16.5.2021 „… i čakanie má svoj zmysel …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: Vstúpenie Krista Pána na nebo – vy ste toho svedkami

Date: 11 mája, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Vstúpenie Krista Pána na nebo – 13. 5. 2021 „… vy ste toho svedkami …“ Milosť, milosrdenstvo a pokoj so […]

Read more

Title: 4. nedeľa po Veľkej noci – Cantate Domino canticum novum …

Date: 30 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 2.5.2021 Milosť Vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: 3. nedeľa po Veľkej noci – päť dôvodov na JUBILATE

Date: 23 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 25.4.2021 „… päť dôvodov na JUBILATE …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: 2. nedeľa po Veľkej noci – dve lekcie od Vzkrieseného

Date: 15 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 18. 4. 2021 „… dve lekcie od Vzkrieseného …“ Bratia a sestry : Pokoj vám! […]

Read more

Title: 1. nedeľa po Veľkej noci – argumenty v prospech Kristovho vzkriesenia

Date: 8 apríla, 2021 Speaker/Pastor:

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 11.4.2021 „… argumenty v prospech Kristovho vzkriesenia …“ Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného a živého Pána […]

Read more

Title: 2. slávnosť Veľkonočná – Ktorá cesta je tá správna? Do Emauz? Či do Jeruzalema?

Date: 6 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 5.4.2021 Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného, živého a prítomného Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Lukáš 24, 13 – […]

Read more

Title: 1. slávnosť Veľkonočná – Niet Ho tu, bol vzkriesený!

Date: 6 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 4.4.2021 Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného a živého Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen. Drahí […]

Read more

Title: Veľký Piatok – … dokonané…

Date: 30 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Veľký Piatok 2.4. 2021 Nebeský Otče, i dnes nás znovu pozývaš svojou milosťou do spoločenstva s Tebou. Prichádzame pred Teba […]

Read more

Title: Zelený Štvrtok – all you need is love

Date: 30 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Zelený Štvrtok – 1.4.2021 „ … all you need is love …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more
48.819538,20.363907