Čas bohoslužieb

Evanjelický a.v. farský úrad vždy v nedeľu o 9.00 hod.
Evanjelický kostol / zborový dom Biblická hodina v stredu o 17.00 hod. Nácvik spevokolu v piatok o 17.00 hod. Detská besiedka v nedeľu o 16.00 hod.

Kde nás nájdete

Evanjelický a.v. farský úrad Zimná 108 Dobšiná
Evanjelický kostol / zborový dom Zimná 108 Dobšiná, 04925

Podporte nás

Podporte aktivity a činnosť nášho Cirkevného zboru najmä v oblasti misie, ale tiež pri oprave nášho gotického chrámu zaslaním milodaru. Ochotného darcu miluje Boh. Číslo nášho účtu je : SK76 5200 0000 0000 1161 3662

Milodar online

Vitajte!

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná. Sme cirkevno - kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám ho zjavuje Biblia - Božie slovo. Prameňom a základom našej viery je evanjelium - dobrá správa o Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Za správne vysvetľovanie Písma svätého považujeme Augsburské vyznanie, ktoré je oficiálnym vyznaním našej cirkvi, pochádzajúce z roku 1530. Naše aktivity môžete podporiť zaslaním milodaru na číslo účtu : SK76 5200 0000 0000 1161 3662

Latest Events

News & Announcements

  • Bohoslužby

    S veľkým poľutovaním vám oznamujeme, že Služby Božie pri príležitosti 540. výročia P

    Read More...
See all News
48.819538,20.363907