Čas bohoslužieb

Evanjelický a.v. farský úrad vždy v nedeľu o 9.00 hod.
Evanjelický kostol / zborový dom Biblická hodina v stredu o 16.00 hod. Modlitebná skupinka v piatok o 16.00 hod. Detská besiedka v nedeľu o 15.00 hod.

Kde nás nájdete

Evanjelický a.v. farský úrad Zimná 108 Dobšiná
Evanjelický kostol / zborový dom Zimná 108 Dobšiná, 04925

Online Giving

EG: Help your local Church meet the needs of the homeless in your local area by using our online giving tool. We will even send you a tax receipt.

Vitajte!

Vitajte na webovej stránke Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dobšiná. Sme cirkevno - kresťanské spoločenstvo, ktoré verí a vyznáva vieru v Trojjediného Boha (Otca, Syna i Ducha Svätého), tak ako nám ho zjavuje Biblia - Božie slovo. Prameňom a základom našej viery je evanjelium - dobrá správa o Božej milosti v Ježišovi Kristovi. Za správne vysvetľovanie Písma svätého považujeme Augsburské vyznanie, ktoré je oficiálnym vyznaním našej cirkvi, pochádzajúce z roku 1530. Naše aktivity môžete podporiť zaslaním milodaru na číslo účtu : SK84 7500 0000 0040 3026 4726

Latest Events

News & Announcements

  • Bohoslužby

    Milé sestry, drahí bratia, priatelia! Srdečne pozývame na služby Božie, ktoré sa budú ko

    Read More...
See all News
48.819538,20.363907