Detská besiedka

besiedkaKaždú nedeľu o 15.00 hod. okrem letných mesiacov júl a august sa v našom zborovom dome koná stretávanie detí na detskej besiedke. Za túto misijnú a výchovnú činnosť je zodpovedná pani Mgr. Anna Kavková, zborová poddozorkyňa. Využite túto možnosť a pošlite k nám svoje deti, aby sa hravou formou mohli dozvedať o Pánu Bohu, o veciach spásy, kresťanskom živote a hodnotách, o Božom slove a pod. I takýmto spôsobom môžeme vychovávať ďalšiu generáciu mladých kresťanov, ktorí po nás po čase prevezmú „štafetový kolík viery“. Pri tejto aktivite vychádzame zo slov Pána Ježiša, ktorý hovorí : Dovoľte dietkam prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie!

48.819538,20.363907