Misia medzi Rómami

misia_romaNakoľko v meste Dobšiná žije aj početná rómska komunita, z ktorých sa mnohí hlásia k evanjelickej viere, snažíme sa ako cirkevný zbor misijne venovať aj im. Robíme tak prostredníctvom návštev v rómskych rodinách (aj na osade), taktiež prostredníctvom pohovorov pred krstom, konfirmáciou, či sobášom. Misijná práca prebieha tiež na hodinách evanjelického náboženstva na Základnej škole, ako aj na detskej besiedke. Za misiu medzi Rómami sú v našom cirkevnom zbore zodpovední : Mgr. Rado Gdovin, zborový farár a Mgr. Anna Kavková, zborová poddozorkyňa.

48.819538,20.363907