News Posts

Stretnutie dozorcov a presbyterov Gemerského seniorátu

17 septembra, 2016 // 0 Comments

Gemerský seniorát ECAV na Slovensku a Vnútromisijný výbor Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku si vás dovoľujú srdečne pozvať na Seniorátne […]

Bohoslužby

12 mája, 2014 // 0 Comments

Služby Božie pri príležitosti 16. nedele po sv. Trojici (27.9.2020) sa kvôli ordinácii novokňazov konať nebudú. Pozývame k sledovaniu priameho televízneho […]

48.819538,20.363907