Kázne Subscribe to Podcast

Title: 2. po Zjavení – návod na použitie života

Date: 11 januára, 2024 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

po Zjavení – 14.1.2024 „… návod na použitie života ….“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 1. nedeľa po Zjavení – keď silné je slabé a slabé je silné …

Date: 4 januára, 2024 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 7.1.2024 „… keď silné je slabé a slabé je silné …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho […]

Read more

Title: 1. slávnosť Vianočná – Mojžiš ako predobraz Ježiša

Date: 23 decembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Vianočná – 25.12.2023 „… Mojžiš ako predobraz Ježiša …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Štedrý večer – radosť, radosť, nad radosti

Date: 23 decembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Štedrý večer – 24.12.2023 „… radosť, radosť, nad radosti …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána […]

Read more

Title: Spovedný príhovor na 4. adventnú nedeľu – o jednej korunovácii

Date: 19 decembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Spovedný príhovor na 4. adventnú nedeľu – 24.12.2023 „… o jednej korunovácii … Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: 3. adventná nedeľa – pustý dom

Date: 12 decembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná nedeľa – 17.12.2023 „… pustý dom …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od prichádzajúceho Pána a Spasiteľa, Ježiša […]

Read more

Title: Posledná nedeľa v cirkevnom roku – krik uprostred noci

Date: 21 novembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

  Posledná nedeľa v cirkevnom roku – 26. 11. 2023 „… krik uprostred noci …“  Milosť nášho Pána Ježiša, láska a milosrdenstvo Božie […]

Read more

Title: Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – o tom, čo bude, rozhoduješ ty … tu a teraz

Date: 16 novembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Predposledná nedeľa v cirkevnom roku – 19.11.2023 „… o tom, čo bude, rozhoduješ ty … tu a teraz …“ Milosť vám a pokoj od […]

Read more

Title: Pamiatka zosnulých – čo bude, keď mňa nebude?

Date: 1 novembra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Pamiatka zosnulých – 5. 11. 2023 „… čo bude, keď mňa nebude? …“ Suspírium : Hospodine, čuj moju modlitbu a […]

Read more

Title: 20. po sv. Trojici – stratená príležitosť

Date: 17 októbra, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po sv. Trojici – 22.10.2023 „… stratená príležitosť…“ Pomodlime sa : Dobrotivý Bože, Hospodine, ďakujeme za Tvoje slovo, v […]

Read more
48.819538,20.363907