Kázne Subscribe to Podcast

Title: 2. nedeľa po Veľkej noci – dve lekcie od Vzkrieseného

Date: 15 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 18. 4. 2021 „… dve lekcie od Vzkrieseného …“ Bratia a sestry : Pokoj vám! […]

Read more

Title: 1. nedeľa po Veľkej noci – argumenty v prospech Kristovho vzkriesenia

Date: 8 apríla, 2021 Speaker/Pastor:

Notes:

nedeľa po Veľkej noci – 11.4.2021 „… argumenty v prospech Kristovho vzkriesenia …“ Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného a živého Pána […]

Read more

Title: 2. slávnosť Veľkonočná – Ktorá cesta je tá správna? Do Emauz? Či do Jeruzalema?

Date: 6 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 5.4.2021 Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného, živého a prítomného Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Lukáš 24, 13 – […]

Read more

Title: 1. slávnosť Veľkonočná – Niet Ho tu, bol vzkriesený!

Date: 6 apríla, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Veľkonočná – 4.4.2021 Milosť vám a pokoj od nášho vzkrieseného a živého Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen. Drahí […]

Read more

Title: Veľký Piatok – … dokonané…

Date: 30 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Veľký Piatok 2.4. 2021 Nebeský Otče, i dnes nás znovu pozývaš svojou milosťou do spoločenstva s Tebou. Prichádzame pred Teba […]

Read more

Title: Zelený Štvrtok – all you need is love

Date: 30 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Zelený Štvrtok – 1.4.2021 „ … all you need is love …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: 6. pôstna nedeľa (Kvetná) – posledné slovo pred krížom, prvé slovo z kríža

Date: 26 marca, 2021 Speaker/Pastor:

Notes:

pôstna nedeľa (Kvetná) – 28. 3. 2021 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. Lk […]

Read more

Title: 5. pôstna nedeľa (Smrtná) – čo si počať so súženiami života?

Date: 19 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa (Smrtná) – 21.3.2021 „… čo si počať so súženiami života? …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: 4. pôstna nedeľa – ak zrno neodumrie, ostane samo …

Date: 11 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 14.3.2021 „… ak zrno neodumrie, ostane samo …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 3. pôstna nedeľa – ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie …

Date: 4 marca, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 7.3.2021 „… ale ty choď a zvestuj kráľovstvo Božie …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more
48.819538,20.363907