Kázne Subscribe to Podcast

Title: 5. pôstna nedeľa (Smrtná) – život ako výkupné

Date: 30 marca, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa (Smrtná) – 3.4.2022 „… život ako výkupné …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 4. pôstna nedeľa – a pobozkal Ho …

Date: 23 marca, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 27.3.2022 „… a pobozkal Ho …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a […]

Read more

Title: 2. pôstna nedeľa – a vy len spíte?

Date: 9 marca, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 13.3.2022 „… a vy len spíte? … Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 1. pôstna nedeľa – urob nám bohov

Date: 3 marca, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 6.3.2022 „… urob nám bohov …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, […]

Read more

Title: Nedeľa Predpôstna – o svojej večnosti rozhoduješ ty sám a teraz

Date: 22 februára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa Predpôstna – 27. 2. 2022 „O svojej večnosti rozhoduješ ty sám a teraz“  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: Nedeľa po Deviatniku – energia s názvom: slovo Božie

Date: 15 februára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Po Deviatniku – 20.2.2022 „… energia s názvom: slovo Božie …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Nedeľa Deviatnik – ale kto sa chváli …

Date: 9 februára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Deviatnik – 13.2.2022 „… ale kto sa chváli …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 5. nedeľa po Zjavení – o priepastiach života

Date: 1 februára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 6.2.2022 „… o priepastiach života …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 4. nedeľa po Zjavení – na hore oslávenia (biblický úvod ku kňazskej správe za rok 2021)

Date: 29 januára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 30.1.2022 „… na hore oslávenia…“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, […]

Read more

Title: 3. nedeľa po Zjavení – nech sa ti stane tak, ako si uveril

Date: 19 januára, 2022 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 23.1.2022 „… nech sa ti stane tak, ako si uveril …“ Milosť vám a pokoj od Boha, […]

Read more
48.819538,20.363907