Kázne Subscribe to Podcast

Title: Nedeľa po Vianociach – ajhľa, do dlaní som si ťa vyryl

Date: 23 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa po Vianociach – 27.12.2020 „… ajhľa, do dlaní som si ťa vyryl …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho […]

Read more

Title: 2. slávnosť Vianočná – jedinou záchranou je Boh

Date: 23 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Vianočná – 26. 12. 2020 „… jedinou záchranou je Boh …“ Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca […]

Read more

Title: 1. slávnosť Vianočná – poďme teda do Betlehema

Date: 23 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

slávnosť Vianočná – 25.12.2020 „… poďme teda do Betlehema …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána, […]

Read more

Title: Štedrý večer – Tri oriešky pre každého

Date: 23 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Štedrý večer – 24.12.2020 „… Tri oriešky pre každého …“ Milosť vám a pokoj od nášho narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! […]

Read more

Title: 4. adventná nedeľa – svätý nepokoj

Date: 17 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná nedeľa – 20.12.2020 „… svätý nepokoj …“ Milosť vám a pokoj od nášho prichádzajúceho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! […]

Read more

Title: 3. adventné večerné služby Božie – vykúpený alebo vyničený

Date: 14 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná večiereň – 16.12.2020 „… vykúpený alebo vyničený …“ Milosť vám a pokoj od nášho prichádzajúceho Pána a Spasiteľa Ježiša […]

Read more

Title: 3. adventná nedeľa – alternatíva menom Ján Krstiteľ

Date: 11 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná nedeľa – 13.12.2020 „… alternatíva menom Ján Krstiteľ …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je […]

Read more

Title: 2. adventné večerné služby Božie – pokánie alebo pohroma

Date: 7 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná večiereň – 9.12.2020 „… pokánie alebo pohroma …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 2. adventná nedeľa – … lebo sa blíži vaše vykúpenie …

Date: 4 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

adventná nedeľa – 6.12.2020 „… lebo sa blíži vaše vykúpenie …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a […]

Read more

Title: 1. adventné večerné služby Božie – arogancia a ignorancia

Date: 30 novembra, 2020 Speaker/Pastor:

Notes:

adventná večiereň – 2.12.2020 „… arogancia a ignorancia …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša […]

Read more
48.819538,20.363907