Kázne Subscribe to Podcast

Title: 3. pôstna večiereň 2023 – tri obrazy kresťana: vojak, atlét, roľník

Date: 13 marca, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna večiereň – 15. 3. 2023 „… tri obrazy kresťana: vojak, atlét, roľník …“ Suspírium : Hospodinove oči sú upreté […]

Read more

Title: 3. pôstna nedeľa – to je tá vaša hodina

Date: 6 marca, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 12.3.2023 „… to je tá vaša hodina …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: 2. pôsna večiereň – pokoj na iný spôsob

Date: 6 marca, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna večiereň – 10. 3. 2023 „… pokoj na iný spôsob …“ Pomodlime sa : Drahý Pane a Bože náš, […]

Read more

Title: 2. pôstna nedeľa – definitívny rozchod

Date: 4 marca, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 5.3.2023 „… definitívny rozchod…“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen. […]

Read more

Title: 1. pôstna večiereň – Kauza: Pokušiteľ

Date: 27 februára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna večiereň – 1. 3. 2023 „… Kauza: Pokušiteľ …“ Pomodlime sa : Dobrotivý Otče náš nebeský a Učiteľu náš, […]

Read more

Title: 1. pôstna nedeľa – bitý ako Jób … alebo keď Boh nedáva zmysel

Date: 22 februára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 26.2.2023 „…bitý ako Jób … alebo keď Boh nedáva zmysel …“ Milosť vám a pokoj od Boha, […]

Read more

Title: Po Deviatniku – moc Božieho slova

Date: 8 februára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Po Deviatniku – 12.2.2023 „… moc Božieho slova …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: Deviatnik – určenie správnej diagnózy – začiatok úspešnej terapie

Date: 31 januára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Deviatnik – 5.2.2023 „… určenie správnej diagnózy – začiatok úspešnej terapie …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca […]

Read more

Title: Posledná nedeľa po Zjavení – nadhľad nadovšetko …

Date: 25 januára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Posledná nedeľa po Zjavení Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.  Matúš 17, 1 – […]

Read more

Title: 3. nedeľa po Zjavení – tajomstvo tvojho krstu

Date: 18 januára, 2023 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 22. 1. 2023 „… tajomstvo tvojho krstu …“ Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skús […]

Read more
48.819538,20.363907