Kázne Subscribe to Podcast

Title: 2. pôstna nedeľa – nie jeden z mnohých pokusov, ale ten posledný …

Date: 25 februára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

pôstna nedeľa – 28.2.2021 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. Marek 12, […]

Read more

Title: Nedeľa predpôstna – keď naše predstavy musia ísť bokom

Date: 10 februára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa Predpôstna – 14.2.2021 „… keď naše predstavy musia ísť bokom …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Nedeľa po Deviatniku – O štyroch srdciach

Date: 6 februára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

 Nedeľa po Deviatniku – 7. 2. 2021 „O štyroch srdciach“ Piesne: 374, 622, 282, 259 / A- 67 / Ž 119, […]

Read more

Title: Posledná nedeľa po Zjavení – skúsenosť večnosti

Date: 21 januára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Posledná nedeľa po Zjavení – 24.1.2021 „… skúsenosť večnosti …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša […]

Read more

Title: 2. nedeľa po Zjavení – na svadbe v Káne

Date: 15 januára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 17.1.2021 „… na svadbe v Káne …“ Bratia a sestry: Pokoj vám! Ján 2, 1 – 11 1 […]

Read more

Title: 1. nedeľa po Zjavení – úžasná výmena

Date: 8 januára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

nedeľa po Zjavení – 10.1.2021 „… úžasná výmena …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána […]

Read more

Title: Zjavenie Krista Pána mudrcom – dva spôsoby viery

Date: 5 januára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Zjavenie Krista Pána – 6. 1. 2021  Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen. Matúš […]

Read more

Title: Nedeľa po Novom roku – o ľudskej zábudlivosti a Božej nezábudlivosti

Date: 2 januára, 2021 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nedeľa po Novom roku – 3.1.2021 „… o ľudskej zábudlivosti a Božej nezábudlivosti …“ Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od […]

Read more

Title: Nový rok 2021 – milosrdný na spôsob Otca

Date: 30 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Nový rok – 1.1.2021 „… milosrdný na spôsob Otca …“ Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je […]

Read more

Title: Uzávierka občianskeho roka 2020 – Verím! Pomôž mojej nevere!

Date: 30 decembra, 2020 Speaker/Pastor: Rado Gdovin

Notes:

Uzávierka občianskeho roka – Silvester – 31.12.2020 Bratia a sestry : Pokoj vám! Marek 9, 24 Verím! Pomôž mojej nevere! Drahí […]

Read more
48.819538,20.363907