Pohreb – Ján Červenák

Date: 6 apríla, 2021
Time: 2:00 pm
Map:

pohreb Dňa 3. 4. 2021 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 84 rokov povolal nášho spolubrata – otca, starého otca, prastarého otca a príbuzného,  pána Jána Červenáka. Posledná rozlúčka s pánom  Jánom Červenákom  sa bude konať v utorok (6.4.2021) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 14.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907