Pohreb – Michaela Deliová

Date: 7 mája, 2024
Time: 3:00 pm
Map:

pohreb Dňa 5. 5. 2024 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 40 rokov povolal našu spolusestru: dcéru, sestru a príbuznú –  Michaelu Deliovú.  Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v utorok (7.5.2024) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907