Pohreb – Mária Fajdeková

Date: 20 novembra, 2022
Time: 2:00 pm
Map:

pohreb Dňa 16. 11. 2022 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 68 rokov povolal našu spolusestru: matku, starú matku, sestru a príbuznú, pani Máriu Fajdekovú. Posledná rozlúčka s pani Fajdekovou sa bude konať v nedeľu (20.11.2022) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 14.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907