Pohreb – Gejza Valentko

Date: 16 augusta, 2020
Time: 1:00 pm
Map:

pohreb Dňa 14. 8. 2020 si Pán života i smrti k sebe  vo veku nedožitých 82 rokov povolal nášho spolubrata –  manžela, otca, starého otca a príbuzného, pána Gejzu Valentka. Posledná rozlúčka s pánom Gejzom Valentkom sa bude konať v nedeľu (16.8.2020) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 13.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907