Pohreb – Magdaléna Revúcka

Date: 2 apríla, 2022
Time: 2:00 pm
Map:

pohreb Dňa 13. 12. 2021 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 79 rokov povolal našu spolusestru – manželku, matku, starú matku a príbuznú pani Magdalénu Revúcku. Posledná rozlúčka s pani Revúckou sa bude konať v sobotu (2.4.2022) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 14.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907