Pohreb – Ingrid Šmelková

Date: 14 februára, 2023
Time: 3:00 pm
Map:

pohreb Dňa 12. 02. 2023 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 24 rokov povolal našu spolusestru: dcéru,  sestru, vnučku, sesternicu, neter, kamarátku a príbuznú – Ingrid Šmelkovú. Posledná rozlúčka s Ingou sa bude konať v utorok (14.02.2023) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907