Pohreb – Ružena Kračúnová

Date: 11 júla, 2020
Time: 3:00 pm
Map:

pohreb Dňa 9. 7. 2020 si Pán života i smrti k sebe  vo veku nedožitých 82 rokov povolal našu spolusestru –  matku, starú matku  a príbuznú, pani učiteľku Ruženu Kračúnovú. Posledná rozlúčka s pani Ruženou Kračúnovou sa bude konať v sobotu (11.7.2020) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 15.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907