Pohreb – Anna Breuerová

Date: 8 septembra, 2023
Time: 2:00 pm
Map:

pohreb Dňa 5. 09. 2023 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 97 rokov povolal našu spolusestru: starú matku, prastarú matku, sestru, švagrinú a príbuznú – pani Annu Breuerovú, rod. Krupárovú. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v piatok (8.09.2023) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 14.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907