Pohreb – Mária Reiprichová

Date: 15 novembra, 2023
Time: 2:00 pm
Map:

pohreb Dňa 12. 11. 2023 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 84 rokov povolal našu spolusestru: manželku, matku, starú matku, prastarú matku a príbuznú – pani Máriu Reiprichovú, rod. Repákovú. Posledná rozlúčka so zosnulou sa bude konať v stredu (15.11.2023) v Dome smútku v Dobšinej so začiatkom o 14.00 hod. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907