Pohreb – Cecília Tkáčiková, rod. Turzáková

Date: 30 decembra, 2020
Time: 1:00 pm
Map:

pohreb Dňa 28. 12. 2020 si Pán života i smrti k sebe  vo veku 86 rokov povolal našu spolsestru –  matku, starú a prastarú matku, pani Cecíliu Tkáčikovú, rod. Turzákovú. Posledná rozlúčka s pani Cecíliou Tkáčikovou sa bude konať v stredu (30.12.2020) v Dome smútku v Mlynkoch so začiatkom o 13.00 hod. Telesné pozostatky budú uložené na cintoríne v Rakovci. Zarmútenej rodine týmto ako cirkevný zbor vyjadrujeme našu úprimnú sústrasť ako aj Božie potešenie vyplývajúce zo slov Pána Ježiša: Ja som vzkriesenie i život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď by umrel.

48.819538,20.363907