Prezentácia knihy prof. Ondreja Hronca

Date: 5 apríla, 2015
Time: 10:00 am
Map:

aka_sme_to_krajinaNa Veľkonočnú nedeľu (5. 4. 2015) po ukončení služieb Božích, cca o 10.00 hod. sa v evanjelickom chráme Božom v Dobšinej uskutoční prezentácia najnovšej knihy rodáka z neďalekého Gočova, pána profesora Ondreja Hronca s názvom : Aká sme to krajina. Autor v nej populárnym štýlom poukazuje na enviromentálne záťaže a problémy, ktoré človek konzumným spôsobom života okolitému životnému prostrediu spôsobuje. Zároveň citlivo poukazuje na možné riešenia a východiská zúročujúc pritom svoje dlhoročné odborné a vedecké poznatky. Do tejto knihy niekoľkými fotografiami prispel aj Mgr. Rado Gdovin, ev. zborový farár v Dobšinej – konsenior. Jeho fotka (pohľad na Dobšinú od katolíckeho cintorína) sa dokonca nachádza aj na obálke spomínanej knižnej publikácie. Po ukončení prezentácie bude možné si knihu zakúpiť priamo na mieste v cene 8,- EUR. Srdečne pozývame verejnosť na toto milé podujatie.

48.819538,20.363907