Zasadnutie kandidačného zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 4 augusta, 2023
Time: 4:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie  kandidačného zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v piatok (4. 8. 2023) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 16.00 hod.

Návrh programu :

  1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu
  2. Modlitba na úvod
  3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Kandidačná porada k voľbe zborového dozorcu
  5. Rôzne
  6. Ukončenie modlitbou na záver

 

 

48.819538,20.363907