Zasadnutie výročného zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 15 januára, 2023
Time: 3:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie  výročného zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v nedeľu (15. 1. 2023) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 15.00 hod.

Návrh programu :

  1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu
  2. Modlitba na úvod
  3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Prečítanie a schválenie zápisnice z výročného presbyterstva  z roku 2022
  5. Oboznámenie s kňazskou správou za rok 2022 – odporúčanie na schválenie výročnému zborovému konventu
  6. Správa o hospodárení za rok 2022 a návrh rozpočtu na rok 2023 – odporúčanie na schválenie zborovému konventu
  7. Správa revíznej komisie o kontrole účtovných dokladov za r. 2022  – odporúčanie na schválenie zborovému konventu
  8. Diskusia
  9. Ukončenie modlitbou na záver

 

 

48.819538,20.363907