Zasadnutie zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 13 mája, 2024
Time: 5:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie   zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v pondelok (13. 5. 2024) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 17.00 hod.

Návrh programu :

  1. Otvorenie a privítanie
  2. Úvodná modlitba
  3. Oboznámenie s programom a jeho schválenie
  4. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  5. Príprava Turíc – Ekumenická bohoslužba (18.5.2024 o 16.00 hod.) + občerstvenie pre baníkov (19.5.2024)
  6. Informácia o slávnosti konfirmácie – 26.5.2024
  7. Úvod zborovej dozorkyne a presbyterov CZ + poďakovanie doterajšiemu br. dozorcovi Jankovi Mihókovi, jeho manželke Alicke, pani Novotnej a bývalej pani kantorke Gecelovskej pri dožití sa životného jubilea 90 rokov + voľba zb. farára – 2.6.2024 – slávnostný obed pre presbyterov a pozvaných – Arabela? (cca 20 ľudí)
  8. Výlet z cirkevného zboru Giraltovce – 16.6.2024 (spojený s pripomienkou Přerovskej tragédie) – očakáva sa cca 70 – 80 ľudí – zabezpečiť obed pre nich v ich réžii (Otázka: Kde? Arabela? Vináreň? Katering v kulturáku? Hotel Priehrada u Goča?)
  9. Diskusia + voľné návrhy
  10. Ukončenie modlitbou a záver

 

 

48.819538,20.363907