Zasadnutie zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 2 augusta, 2020
Time: 4:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie  zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v nedeľu (2. 8. 2020) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 16.00 hod.

Návrh programu :

  1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu
  2. Modlitba na úvod
  3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Informácia o rekonštrukcii strechy a výmeny strešnej krytiny na budove Zborového domu
  5. Oprava vežových hodín – vyhodnotenie aktuálnych cenových ponúk
  6. Informácia o modeloch návrhu zákona o finančnom zabezpečení cirkvi
  7. Rôzne
  8. Ukončenie  modlitbou na záver

 

 

48.819538,20.363907