Zasadnutie výročného zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 23 januára, 2022
Time: 2:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie  výročného zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v nedeľu (23. 1. 2022) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 14.00 hod.

Návrh programu :

  1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu
  2. Modlitba na úvod
  3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Prečítanie a schválenie zápisnice z výročného presbyterstva  z roku 2021
  5. Oboznámenie s kňazskou správou za rok 2021 – odporúčanie na schválenie výročnému zborovému konventu
  6. Správa o hospodárení za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2022 – odporúčanie na schválenie zborovému konventu
  7. Správa revíznej komisie o kontrole účtovných dokladov za r. 2021  – odporúčanie na schválenie zborovému konventu
  8. Diskusia
  9.  Ukončenie modlitbou na záver

 

 

48.819538,20.363907