Zasadnutie zborového presbyterstva

article_image_full
Date: 14 septembra, 2022
Time: 5:00 pm
Map:

Predsedníctvo Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Dobšiná týmto zvoláva zasadnutie  zborového presbyterstva CZ ECAV na Slovensku Dobšiná, ktoré sa uskutoční v stredu (14. 9. 2022) v priestoroch zborového domu na Zimnej 108 so začiatkom o 17.00 hod.

Návrh programu :

  1. Privítanie, otvorenie a schválenie programu
  2. Modlitba na úvod
  3. Určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice
  4. Oprava strechy hospodárskej budoby na farskej záhrade
  5. Diskusia
  6. Rôzne
  7.  Ukončenie modlitbou na záver

 

 

48.819538,20.363907