Freska sv. Hieronyma, významného cirkevného otca, ktorý ako prvý preložil Bibliu do latinčiny (Vulgata) na víťaznom oblúku

48.819538,20.363907