presbyterka, predsedníčka revíznej komisie (2017 – 2023)

48.819538,20.363907