Zvony

Druhý zvon

Druhý najväčší zvon
Váha : cca 1700 kg
Výrobca : Mich goss Richard Herold, Komotau (Mňa odlial Richard Herold, Chomutov)

Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn. Psalm 95, 6
Vojdite! Padnime a klaňajme sa, pokľaknime pred Hospodinom. Žalm 95, 6

48.819538,20.363907