1. adventná večiereň – Hospodin dáva svetlo

Written by radovan on dec 02, 2019 in - No Comments
article_image_full

1- adventná večiereň – 3.12.2019

„… Hospodin dáva svetlo …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od prichádzajúceho Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Mojžišova 1, 1 – 5

1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem. 2 Zem však bola beztvárna a pustá; tma bola nad prahlbinou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. 3 Vtedy riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. 4 Boh videl, že svetlo je dobré; vtedy Boh oddelil svetlo od tmy. 5 Boh pomenoval svetlo dňom a tmu pomenoval nocou. A bol večer a bolo ráno: prvý deň.

2 Mojžišova 10, 21 – 23

21 Hospodin riekol Mojžišovi: Vystri ruku k nebesiam a v Egypte nastane tma, že ju bude možno hmatať. 22 Vtedy Mojžiš vystrel ruku k nebesiam a tri dni bola hustá tma po celom Egypte. 23 Jeden druhého nevidel a nikto nevstal zo svojho miesta; ale všetci Izraelci mali svetlo na miestach, kde bývali.

Milé sestry a bratia v Pánovi!

 Novembrové a decembrové dni sú veľmi krátke a tmavé. Vnášajú do našich príbytkov i životov tmu a pochmúrnosť. Priznám sa, osobne toto obdobie v roku nemám príliš „v láske“. Ráno je dlho tma. Dlho to trvá, kým vyjde slnko. A potom ešte rýchlejšie zapadne a skoro sa stmieva. Svojim spôsobom obdivujem ľudí, ktorí dokážu žiť pol roka v tme počas tzv. polárnej noci za polárnym kruhom. Tým samozrejme nechcem povedať, že tma je zlá. I tma je potrebná, presne tak ako aj svetlo. Stvoriteľ to na začiatku dobre zariadil a správne nastavil, keď sa deň strieda s nocou a svetlo s tmou. Akokoľvek to je, predsa len svetlo nám ponúka viacero možností na realizovanie sa a aktivitu. Človek nebol stvorený do sveta tmy, ale do sveta svetla. Je dokonca vedecky dokázané, že dlhodobý pobyt v tme negatívne vplýva na zdravie človeka, predovšetkým na jeho psychiku. Preto aj za hranicou polárneho kruhu počas polárnych nocí sa odohráva oveľa viac samovrážd ako inde na svete. Dlhodobý pobyt v tme je pre človeka deprimujúci a skľučujúci. Človeka sa dokáže rýchlo zlomiť. Snáď aj preto, pokiaľ to ešte bolo povolené a vyšetrovatelia chceli zlomiť podozrivého alebo potrestať odsúdeného vo väznici, „šupli ho“ do tmavej „samotky“. Niekoľkodňový, či dokonca niekoľkotýždňový pobyt v tme a osamote dokáže s človekom pekne „zamávať“.

Bratia a sestry, keď je tej tmy príliš veľa, aké dobré je vtedy siahnuť po svetle. Takto aj my spoločne v tohoročnom adventnom čase chceme uvažovať o svetle, o jeho význame, ale i o tom, kde ho hľadať. Svetlo je totiž prirodzená súčasť života. Jeho prítomnosť si veľakrát  ani neuvedomujeme, no ono je jedným zo základných predpokladov pre náš život. Tak ako mnohé rastliny či živočíchy, ani my nemôžeme žiť bez svetla. Dá sa pokojne povedať, že fyzikálna veličina svetlo je jednou z podmienok ľudského života. Len na svetle môže prebiehať jedna z dôležitých chemických reakcií, tzv. fotosyntéza, pri ktorej vzniká kyslík, nepostrádateľný pre život tak človeka ako aj mnohých živočíchov.

Dôležitosť svetla naznačuje aj Písmo sväté. Veď už v 3. verši celej Biblie čítame, ako Hospodin stvoril svetlo. Svetlo je teda tou absolútne prvou vecou, ktorú Boh urobil – ešte pred stvorením neba a zeme. Poradie stvoriteľských dní sa tak začína prienikom svetla do chaosu. Tento prienik umožňuje vytvorenie časového rytmu a poriadku. Svetlo ako prvé dielo stvorenia sa  stáva v podstate „prasvetlom“, ktorého zdrojom / prameňom je Boh sám. Boh poníma to, čo vytvoril ako dobré. Slovo „dobré“ v tomto zmysle znamená asi toľko ako harmonické. Alebo ináč povedané : lepšie to už nemohlo byť. Dá sa to však pochopiť aj tak, že Pánu Bohu sa Jeho dielo páči. Má ho rád, a preto ho chce aj zachovať. Pretože tvorenie a udržiavanie sú dve stránky jedného a toho istého Božieho konania. Neskôr sa svetlo stáva vyjadrením záchrany a spásy, zatiaľ čo tma / temnota sa stáva vyjadrením smrti.

Drahí priatelia, potom ako Boh oddelil svetlo od tmy pristupuje k pomenovaniu časových úsekov, v ktorých dominuje svetlo resp. tma. Dávanie mien je taktiež jednou z Božích výsad. Je to potvrdenie Božieho panstva nad stvorenstvom. Tým však, že Boh niečo pomenuje, dáva tomu aj jeho určenie. To znamená : vo chvíli, keď Boh dáva svetlu pomenovanie „deň“, dáva tým dňu aj jeho určenie. Rovnako to platí s tmou a nocou. Zároveň tým Boh potvrdzuje, že vládne aj nad nocou. Pán Boh dáva noci jej trvanie a tým ju ohraničuje a podrobuje svojej moci.

Bratia a sestry, oddelenie svetla od tmy  bolo základom pre vytvorenie časového rytmu, na ktorý sme dodnes zvyknutí. Bol to základný predpoklad striedania dňa a noci. Večer doslova znamená zatmenie a ráno doslova znamená prielom svetla.

I druhá udalosť z 2 Mojžišovej, o ktorej sme počuli, súvisí so svetlom. Odohrala sa, keď Mojžiš žiadal od egyptského faraóna prepustenie izraelského ľudu z Egypta a faraón to odmietal. Vtedy Hospodin zoslal na Egypt povestných 10 rán, z ktorých jednou bola aj strata svetla nad Egyptom. Nastala tma. No nie všade. Tam, kde bývali Izraelci, bolo svetlo.

Konkrétne sa jedná o predposlednú 9. pohromu, ktorou Hospodin trestá Egypt. Táto rana sa zvykne vysvetľovať ako prírodný jav, ktorý sa z času na čas v Egypte opakuje. Silný juhovýchodný vietor zdvihne niekedy do atmosféry toľko prachu a jemného piesku, že ním nedokáže preniknúť slnečný svit. Nastáva tak prítmie alebo dokonca úplná tma. Týmto výkladom sa dá dobre vysvetliť aj to, že v izraelských obydliach bolo svetlo. Pieskové búrky totiž zasahovali len určitú časť Egypta a mohli obísť územie obývané Izraelcami.

Bratia a sestry, v každom prípade takáto tma, zafarbená ešte do červena, pôsobila na starovekého človeka viac než depresívne. Zvlášť, pokiaľ trvala niekoľko dní. Tma totiž umožňovala podľa rozšírených predstáv činnosť zlých mocností, a to v najrôznejších oblastiach (nemoci, nešťastie, smrť). Hrôza tak ochromila celý Egypt. Drahí priatelia, nech už je to akýkoľvek jav, ktorý spôsobil tmu v Egypte, Písmo sväté v tom vidí zásah Hospodinov, znamenie Jeho zvrchovanosti. V oblasti egyptskej kultúry a náboženstva malo toto znamenie celkom konkrétne pozadie. V Egypte, ako vieme, bolo rozšírené uctievanie  slnka. Boh slnka bol pokladaný za boha najvyššieho (Ré) alebo aj jediného (Atón). Hospodinov ľud však v egyptskej tme mohol vidieť jasný dôkaz toho, že „božské slnko“ je zatienené a zbavené svojej božskej moci. To všetko prostredníctvom Hospodinovho zásahu. To znamená : nie slnku, ale Hospodinovi je treba ďakovať za život, rast, zdar a za svetlo …

Drahí bratia, milé sestry, i keď my radi hovoríme o svetle v rôznych metaforách a svetlom označujeme mnohé iné veci, v tomto príbehu ide naozaj o svetlo v jeho fyzickom a teda doslovnom význame. Predstava, že niekde svetlo nie je a inde áno je pre nás priťažká, i keď má to aj svoje logické vysvetlenie, ako sme počuli. V každom prípade je to svedectvo o tom, čo všetko môže vykonať Hospodin. Hospodin je totiž aj tu kľúčovou postavou.  Akoby sa týmto príbehom chcelo povedať aj toto : Tí, čo žijú s Ním a patria Mu, majú svetlo. A to aj to doslovné – fyzické. V tme sa ocitajú tí, čo žijú bez Hospodina – príslušníci pohanského egyptského národa. Slová Písma sú preto zasľúbením pre tých, ktorí patria Hospodinovi, že v porovnaní s tými ostatnými majú vždy viac.

Drahí priatelia, nie že by teraz azda nad Božími deťmi svietilo Slnko aj v noci, no Pán Boh vstupuje aj do hmotných starostí človeka a rieši ich. Pán Boh nie je slepý a hluchý voči našim telesným potrebám, problémom, ktoré vyplývajú z nášho telesného života. Nie je slepý a hluchý voči situáciám, ktoré v ľudskom tele a živote prežívame, a ktoré ovplyvňujú náš duševný stav, náladu i vieru. Pán Boh je aj v týchto situáciách pri nás.

Tak ako v tmavom Egypte dal svietiť svetlu nad svojimi vyvolenými, tak rieši aj naše každodenné problémy. Aj Pán Ježiš nás vyzýva, aby sme sa na nebeského Otca obracali s dôverou a nechali na Neho aj otázky nášho stravovania či odievania – teda otázky telesného života. Veď tak o tom čítame v Mt 6, 7-8; 25n : 7 A keď sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnosť budú vyslyšaní. 8 Nebuďte im teda podobní! Veď Boh, váš Otec, vie, čo potrebujete, skôr, ako Ho prosíte. 25 Preto vám hovorím: Nebuďte ustarostení o svoj život, čo budete jesť alebo piť, ani o telo, čím sa budete odievať. Či život nie je viac ako pokrm a telo viac než odev? 26 Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí. Či vy nie ste omnoho viac ako oni? 27 A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť? 28 A o odev prečo ste ustarostení? Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; 29 hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. 30 Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? 31 Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? 32 Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete. 33 Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. 34 Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.

 Milé sestry a bratia, a preto : Dôverujme Hospodinovi ako Tomu, ktorý stvoril svetlo aj preto, aby dobre videl čo prežívame a čo potrebujeme! Predkladajme Mu naše starosti a aj pri nich počítajme s Jeho pomocou! Rovnako tak majme zodpovednosť za svoj život i za svoju vieru pred Tým, ktorý stvoril svetlo aj preto, aby videl ako žijeme, ako si počíname, aké ovocie života viery prinášame alebo neprinášame. Veď vo svetle sa nedá skryť. Vo svetle je všetko zjavné. Je to tak, ako o tom v liste Efezským píše aj apoštol Pavol : 8 Veď ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi; ako deti svetla žite. 9 Lebo ovocie svetla je vo všetkej dobrotivosti, spravodlivosti a pravde; 10 skúmajte, čo je milé Pánovi, 11 a nezúčastňujte sa v neplodných skutkoch tmy, radšej ich karhajte. 12 Lebo je hanba i len hovoriť o tom, čo páchajú v skrytosti. 13 Všetko, čo svetlo odhaľuje, stáva sa zjavným, 14 lebo všetko, čo sa stáva zjavným, je svetlo. Preto hovorí: Prebuď sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. 15 Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri. 16 Vykupujte čas, lebo dni sú zlé. Amen.

Použité materiály : prípravky k adventným večierňam 2019 z GBÚ

48.819538,20.363907