1. pôstna nedeľa – Dnes je deň spasenia

Written by radovan on mar 05, 2014 in - No Comments

post1. pôstna nedeľa – 9. 3. 2014 (Sl. Božie s Večerou Pánovou)

„Dnes je deň spasenia“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

2 Korintským 6, 2b

Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! 

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Pokiaľ sa by sa vám témy niektorých nedelí, ktoré slávime v cirkevnom roku zdali ako nie celkom praktické alebo vzdialené od každodenného života, tak téma dnešnej 1. pôstnej nedele taká určite nie je. Veď pokušenie, resp. boj s pokušeniami je zrejme naša každodenná skúsenosť, ktorej čelíme a sme ňou niektorí viac, niektorí menej konfrontovaní.

Tých pokušení, ktorým ako kresťania, veriaci ľudia musíme čeliť, je dnes okolo nás enormné množstvo. Útočia na nás najmä z televízie,  internetu, či billboardov. Čestne treba priznať, že nie vždy sa im ľahko odoláva. Čestne treba priznať, že nie vždy sme v pokušení obstáli a zlyhali sme.

Pokušenia sú v zásade satanovým prostriedkom, ktorým sa snaží komplikovať nám život. Kladie nám ich do cesty viery, nasledovania a posvätenia, a to zakaždým s jedným zámerom : upútať našu pozornosť, získať si našu sústredenosť, silu, čas i energiu natoľko, aby sme už nemali čas, ani chuť ani silu pre Boha. Nebezpečenstvo pokušení je v ich lákavosti, naliehavosti. Útočia na naše túžby a predstavy. Sľubujú nám, že nás dostanú do vnútorného stavu, kedy sa aspoň na chvíľku zbavíme každodenných problémov, stereotypov a podobne. Zamestnávajú našu myseľ tak intenzívne najmä preto, aby sme sa v tom všetkom nerozhodli pre Boha, pre Ježiša a pre Jeho nasledovanie. Jednoucho nemali čas na duchovno a stratili o tieto veci akýkoľvek záujem.

Treba povedať, že pokušenia nemajú nič spoločné s Pánom Bohom. Pán Boh nikoho nepokúša, tak ako to stojí aj v liste apoštola Jakuba. Je fakt, že Boh môže do nášho života zoslať určité skúšky. Tie však prichádzajú predovšetkým preto, aby posilnili našu vieru a dôveru v Neho, teda náš vzťah s Ním. Na druhej strane pokušenia majú opačnú tendenciu. Sú výsledkom nie Božieho, ale satanovho pôsobenia a ich zmyslom je našu vieru a dôveru v Boha oslabiť. Otráviť náš vzťah s Pánom Bohom až do tej miery, že sa stane nefunkčným. A aj keď pokušenia sľubujú nejaký slastný vnútorný pocit a krásny zážitok, predsa človeka nechávajú vo výčitkách svedomia, ako nehodného, závislého, ako toho, kto zlyhal, kto stratil svoju hodnotu a podobne.

Dá sa povedať, že jedno z klasických satanových pokušení, na ktoré sa človek dokáže rýchlo „prilepiť“ je „bohatstvo“. Satan pozornosť človeka i jeho srdce upútava na peniaze a materiálne veci natoľko, až hrozí, že človek v tejto veci stratí slobodu. Stane sa na zháňaní a pachtení po peniazoch závislý. V takomto rozpoložení sa Boh stáva nepotrebným. Človek je presvedčený, že pre svoje životné šťastie nepotrebuje nič iné, len peniaze a bohatstvo. Takéto vnímanie reality nie je však nič iné ako istá forma závislosti. Takto postihnutý človek je postupne ochotný vzdávať sa morálnych zábran. Porušuje etické hranice, prestáva ho „hrýzť svedomie“. Aj špinavé veci, ktoré robí, si dokáže ospravedlniť, nakoľko ho k tomu núti jeho závislosť. Prestáva byť voči sebe kritický a ak mu zisky a biznis nejdú, tak ako si to predstavuje, stáva sa agresívnym a v najhoršom prípade si siahne aj na život. Toto je ten najhorší scenár pokušenia. No takto je to nastavené – viesť človeka do záhuby, tak pre časnosť ako aj pre večnosť. Viesť ho preč od Boha, v ktorom je pomoc, záchrana a východisko. Viesť ho preč od pokánia. Z tohto bludného kruhu sa človek, ak sa doň dostane, nedokáže dostať sám. Stratená vnútorná sloboda sa dá nanovo získať len s Božou pomocou, pokáním a jednoznačným odvrátením sa od doterajšieho spôsobu života. Nijako ináč!

Ďalším z osvedčených satanových zvodov sú „priatelia“. Tých si satan často používa na to, aby nám poukazovali na jedno : Život s Bohom je len o odriekaní, askéze, o zákazoch a príkazoch. Treba si však užívať. A tak nás a našu myseľ priatelia zaneprázdňujú kadejakými žúrkami, oslavami, posedeniami a podobnými akciami,  len aby sme zahnali nudu, len aby okolo nás nebolo ticho, len aby nebolo kedy rozmýšľať nad Bohom,  večnosťou, resp. nad sebou samým. Pri takomto type priateľov existuje len jedno riešenie, pokiaľ to s Bohom myslíš vážne : dištancovať sa od všetkých tých, ktorí nás odvádzajú od Spasiteľa.

To, čo poviem teraz sa niektorých môže snáď aj dotknúť. Ale aj rodinu, rodičov, či príbuzných si môže satan používať k tomu, aby nás odviedol od Boha, od spásy, od večného života. Rodičia nás vychovali, zaplatili nám vzdelanie. V podstate majú právo, aby sme si ich ctili a rešpektovali. Čo ak nám však bránia vo viere v Ježiša? Pán Ježiš to hovorí jasne : Kto miluje otca alebo matku väčšmi ako mňa, nie je ma hoden, a kto miluje syna alebo dcéru väčšmi ako mňa, nie je ma hoden (Mt 10, 37). Na inom mieste v Písme svätom zas čítame : Boha treba poslúchať viac ako ľudí (Sk).

Poslednou skupinou v satanovom arzenáli pokušení je  tento svet vo všeobecnosti. Tento svet nám ponúka mnoho možností na realizáciu – v politike, na poli kultúry, v oblasti menežmentu a biznisu, vo sfére komunálnej samosprávy a podobne. Na oplátku nám sľubuje úctu, moc, vplyv, zábavu, či nadštandardný príjem. Povinnosti a úlohy, ktoré od nás vyžaduje svet sú však nejeden raz v rozpore s tým, čo chce Boh. Odmietnuť lákavú ponuku sveta nie je jednoduché. Je to veľké pokušenie, lákadlo a zvod. Keď však človek zistí odvrátenú tvár toho všetkého, už môže byť neskoro. A preto postavme sa aj v tejto veci na stranu Pána Ježiša! Určite nebudeme ľutovať.

Na základe dnešného kázňového textu by som si v tejto chvíli dovolil nasmerovať vašu pozornosť na slová Pána Boha, ktoré apoštol Pavol vo svojom 2. liste Korintským interpretuje nasledovne : Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!  Na prvý pohľad sa to tak zrejme nezdá, ale aj v týchto slovách sa skrýva jeden zo šikovných, rafinovaných a premyslených satanových ťahov. Všetci asi poznáme ľudové príslovie : zajtra, zajtra, len nie dnes, vraví každý lenivec. A práve o to ide diablovi. Rád ti bude nahovárať, že ešte máš dosť času v živote dať si to do poriadku s Bohom. Veď si ešte len tínedžer. Veď si práve v najlepších rokoch, tak prečo sa obťažovať tak skoro s Bohom, so službou v cirkevnom zbore, či s farárom? No rôčky postupne pribúdajú a nimi aj iné povinnosti, záujmy, či starosti. Človek na nič nikdy nemá čas. Stále je niečím zaneprázdnený. Pritom mu satan stále podsúva myšlienku : S Bohom to ešte má čas. Vyčkaj, keď budeš na dôchodku! Vtedy budeš mať toľko času, že budeš rád, keď budeš môcť ísť do kostola, aby si aspoň trocha vypadol z domu.

Drahý priateľ, kto ti však zaručuje dlhovekosť? Kto ti zaručuje, že sa dožiješ dôchodku? Kto ti zaručuje, že pred sebou máš ešte kopec času? Je to satan? Nie! V jeho kompetencii to nie je. Ja by som preto veľmi nedôveroval niekomu, kto mi sľubuje niečo, čo mi reálne dať nemôže. Ak sa na to človek pozrie z iného uhla pohľadu, zistí, že toho času zas až tak príliš nemusí mať. A že to všetko dokáže rýchlo, veľmi rýchlo ubehnúť. Aj preto ti dnes Boh kladie na srdce : Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia! Dnes, teraz, v tejto chvíli. Naozaj je to súrne. Nepočká to. Tu ide o každú minútu. Dnes je deň, keď Boh z teba chce sňať tvoju vinu hriechu, ktorá ťa od Neho oddeľuje. Miluje ťa a nechce, aby si bol potrestaný. Preto poslal na tento svet svojho Syna, aby za teba zomrel na kríži. Ver tomu, že tam na kríži namiesto teba, v zastúpení vzal Syn Boží trest za tvoje hriechy na seba! Potom prijmeš od Boha odpustenie, zmierenie a pokoj.

A prečo to všetko už dnes? Pretože zajtra môže byť neskoro. Nikto nevie, čo mu prinesie zajtrajšok. Možno sa zajtra v tvojom živote objavia také vážne okolnosti, že ani nebudeš mať čas niečo riešiť s Bohom. A navyše, nikto z nás nepozná okamih, kedy sa bude musieť s týmto svetom navždy rozlúčiť. Ak by to malo byť zajtra, potom sa aj tvoja lehota Božej milosti skončí. Po smrti si to s Bohom už nevieš vybaviť a dať do poriadku. To znamená len jedno : to ako sa rozhodneš v časnom pozemskom živote, jasne určuje kde budeš tráviť svoju večnosť. Buď oddelený od Boha v pekle alebo zmierený s Bohom v nebi. Biblia to ilustruje na obraze zoťatého stromu : Ak strom padne na juh alebo na sever, kde strom padne, tam ostane ležať (Kazateľ 11, 3). To znamená, po smrti už nič nenarobíš ani nenapravíš. Preto platí : Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!

Drahý brat, milá sestra, dnešná nedeľa je tým príhodným časom aj pre teba. Tohtoročný pôst je tou dobou spasenia aj pre teba. Využi dnes túto možnosť i tak, že pristúpiš k svätej Večeri Pánovej, aby si v nej prijal vzácne dary Kristovho tela i krvi na svoje odpustenie a zmierenie s Bohom. V nich prijmi aj silu na boj s pokušeniami vo svojom živote. Zmier sa s Bohom, kým je čas! Amen.

 

48.819538,20.363907