1. slávnosť Vianočná 2022 – si to Ty? Alebo?

Written by radovan on dec 24, 2022 in - No Comments
article_image_full
  1. slávnosť Vianočná – 25.12.2022

„… si to Ty? Alebo? …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen.

Matúš 11,3

Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať?

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia!

Dnes si na týchto slávnostných službách Božích chceme položiť otázku, ktorú vylovil najväčší a posledný prorok Starej zmluvy, sám Ján Krstiteľ. Ján sa ocitol v ťažkej, priam kritickej situácii. Herodes ho nechal uväzniť, pretože Ján si dovolil kritizovať jeho vzájomné spolužitie s vlastnou švagrinou. Ján cíti, že ho s najväčšou pravdepodobnosťou čaká smrť. A tak posiela dvoch zo svojich verných učeníkov  za Pánom Ježišom s veľmi dôležitou otázkou. Majú sa Ho spýtať: Či si Ty ten, čo má prísť, a či iného čakať?

            Bratia a sestry, dovolím si povedať, že táto otázka dodnes nič nestratila na svojej aktuálnosti. Práve naopak! Bola rovnako dôležitá za dní Jána Krstiteľa ako je dôležitá aj počas tohoročných vianočných sviatkov. Otázka znie: Má nám ešte Ježiš Kristus čo povedať? Alebo je to iba pozlátka, ktorá sa za chvíľu stratí? Je Ježiš Kristus Božím Synom a mojim, tvojim, našim Spasiteľom? Alebo je to len legendárna postava, nejaký génius? Alebo dokonca len nejaká fatamorgána, za ktorou stále idú milióny ľudí, ale ktorá nemá v modernom svete 21. storočia dokopy žiaden význam?

Dnes sme sa v tomto chráme zhromaždili aj preto, aby sme si na túto otázku dali odpoveď. Je to opodstatnená otázka. Nestačí totiž mať iba vianočný stromček, darčeky, kadejaké ligotavé svetielka. To všetko je milé, ale tá najdôležitejšia otázka znie: Je Ježiš Kristus pre teba Božím Synom, Spasiteľom sveta? A má tejto dobe ešte vôbec čo povedať? Pokúsme sa na túto stále aktuálnu otázku teraz poukázať v troch bodoch!

  1. Skúste mi z dejín vymenovať jednu jedinú osobu, ktorá by Ježiša prekonala! Nikoho takého niet! Keby sme aj našli niekoho výnimočného, predsa len: keby sme ho porovnali s osobou Ježiša, tak by zbledol. Ono: za čias slávnych „chrobákov“, teda: The Beatles, sa zvyklo hovoriť, že sú slávnejší než Ježiš Kristus. Ale bral by som to s rezervou 😊 Napoleon, ten slávny vojvodca, ktorý je stále tomuto svetu známy, to jednoducho povedal na ostrove svätej Heleny, kedy ešte v pomerne mladom veku cítil, že mu hasne život a že je s ním koniec. Čakal na smrť, nemocný, ako zajatec. Maršal, ktorý ho sprevádzal vo väzení, mu hovorí o svojej sláve, o Napoleonovej sláve, o jeho víťazstvách. Na to sa Napoleon iba usmeje a povie: Alexander Veľký a Napoleon založili ohromnú ríšu, ohromné kráľovstvo. Ale ešte za nášho života sa to všetko rúca a rozpadáva. Je len jediný, Ježiš Kristus, ktorý založil takú ríšu, ktorá nemá konca a ktorá nepadne.

Milí priatelia, už nech je ako chce! Pravda je taká, že to nikto nemôže poprieť: Ježiš vládne dejinami po celé tisícročia. Každý z nás by sa nad tým mal zamyslieť a povedať: Toto predsa nie je žiadna maličkosť. Toto nie je samozrejmosť. To je jasný dôkaz, že Ježiš Kristus je skutočne ten, ktorý mal prísť ako Boží Syn. Ako náš, môj i tvoj Spasiteľ.

  1. Dajte mi nejaké iné lepšie učenie ako evanjelium Ježiša Krista! Chceš azda radšej učenie o nenávisti? Chceš, aby sme sa vrátili k barbarstvu, či kanibalizmu? Aby sme jeden druhého zožrali? Čo je lepšie než Ježišova zvesť: Milujte svojich blížnych, dokonca aj nepriateľov! Veď práve to je to najťažšie. Jeden z veľkých ľudí tohto sveta raz povedal, že kresťanstvo vôbec nie je prehraná, stratená či prekonaná vec. Kresťanstvo je doposiaľ nezískaná vec. Predpokladám, že asi nikto z vás by nemal odvahu prísť sem pred oltár a zahlásiť, že Kristovo učenie nestojí za nič.

Bratia a sestry, či chceme alebo nie: Ježišovo učenie je budúcnosťou tohto sveta.  Pokiaľ má svet žiť v mieri a pokoji, potom sa musí riadiť Ježišovým rozkazom. To znamená: láskou ku každému človeku. Dovolím si opäť zacitovať veľkého človeka, filozofa a štátnika Mahátmu Gándhího, ktorý síce kresťan nebol, no povedal: „Niet nič lepšieho nad evanjelium. Ale nestačí to len opakovať. To evanjelium sa musí uskutočniť.“ Bratia a sestry, čo má väčšiu odozvu a ohlas v dejinách než evanjelium Ježiša Krista? My to evanjelium máme. Naša cirkev podľa tohto evanjelia nesie svoje meno. My to evanjelium musíme aj žiť a v praktickom živote ho uskutočňovať.

  1. Ježiš Kristus nie je iba história a dávna minulosť. Ježiš dodnes hýbe ľudským srdcom. Pokojne dnes môžeme spomínať na akúkoľvek pozitívnu historickú postavu. Môžeme si uctiť jej pamiatku, zamýšľať sa o podobne. Môžeme napísať knihu, sto kníh, ale vždy to bude iba história. Vždy to bude iba spomienka. Na druhej strane: Ježiš, to nie je mŕtva osobnosť, na ktorú budeme len spomínať počas Vianoc. Ježiš Kristus hýbe človekom. Ježiš Kristus pohol mojim aj tvojim životom. On žije i v dnešnej dobe. Je to dosť možné, že ty to vo svojom živote, v živote svojej rodiny alebo vo svojom okolí nejako intenzívne nepociťuješ. Ale v tom celosvetovom meradle Ježiš hýbe miliónmi ľudí. On aj v tomto vianočnom čase pred nami stojí nie len ako nejaká historická postava. Nie ako mŕtvy človek, ktorého sme si prišli uctiť. Naopak! Stojí ako živý, vzkriesený Pán a volá: Chceš ma nasledovať? Tak ma nasleduj! Chceš ísť za mnou? Tak poď za mnou! Nečakaj, neváhaj a nezdráhaj sa! Chceš mi dať život? Tak to sprav a nebudeš ľutovať!

Drahý brat, milá sestra, kresťanom je ten, kto na túto Kristovu výzvu: Poď za mnou!, – zareaguje, nastúpi na cestu a kráča za Ním. Inak je to len bezvýznamný zápis v matrike. Zápisky o mŕtvych ľuďoch. Ten, kto nastúpi na cestu, kráča za Kristom, kto Jemu i svojmu blížnemu slúži, ten je kresťan.

Milí priatelia, Pán Ježiš stojí počas týchto Vianočných sviatkov pred nami a znova sa nám prihovára: Ja som kvôli tebe, človeče, opustil nebo. Ja som si vzal telo človeka. Ja som sa narodil v chlieve, v Betleheme, v jasličkách. Ja som pre teba dal život na Golgote. Ja som pre teba bol vzkriesený. Ja som dnes Kráľom kráľov a volám ťa: Nasleduj ma! Chceš?

Drahí bratia, milé sestry:  preto sme sa tu dnes aj my zišli. Aby sme toto Ježišovo volanie a pozvanie počuli. Kiežby každý jeden z nás započul Ježišov hlas a rozhodol sa pre Neho žiť! Amen.

Pomodlime sa: Pane Ježiši Kriste, narodený Spasiteľ, ďakujeme Ti, že si sa zmiloval nad hriešnym ľudským pokolením, zostúpil si do našej biedy, vzal na seba naše telo, stal si sa nám Prostredníkom a Bratom. V Tebe sa dokázala láska nebeského Otca, s Tebou prišiel pokoj a zmierenie s Bohom. Tvojím narodením máme slobodný prístup k Otcovi a otvorené dvere Božieho kráľovstva. Daj nám poznať tajomstvo Tvojho zjavenia sa v tele, daj nám stále pamätať na Tvoju lásku, aby sme sa tešili zo zjavenej milosti Božej, spasiteľnej všetkým ľuďom. Daj v plnosti prežiť vianočnú radosť v chrámoch i v domácnostiach. Daj, aby sme s nebeskými mocnosťami volali na slávu Otcovi Tvojmu a Otcovi nášmu a na zemi nech zavládne pokoj, zmierenie, bratstvo, šťastný a spokojný život. Nech celá zem je plná Tvojej cti a slávy. Haleluja! Amen.

Použité materiály: Vladislav Santarius – 100% Kristus

 

 

 

48.819538,20.363907