13. po sv. Trojici – Zvnútra

Written by radovan on aug 26, 2015 in - No Comments

zvnutra13. po sv. Trojici – 30. 8. 2015

„Zvnútra“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Čítaný liturgický text : 5 Mojžišova 30, 11 – 14

L 10, 25 – 37

25  Tu vystúpil jeden znalec zákona a pokúšal Ježiša: Učiteľ, čo mám robiť, aby som sa stal dedičom večného života?   26  Ježiš sa ho opýtal: A čo je napísané v zákone? Ako tam čítaš?   27  On odpovedal: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, celej svojej duše, celej svojej sily a z celej svojej mysle, a svojho blížneho ako seba samého!   28  Správne si odpovedal, povedal mu Ježiš. Toto rob a budeš žiť!   29  Ale on, aby sa ospravedlnil, ďalej sa pýtal Ježiša: A kto je môj blížny?   30  Nato Ježiš začal rozprávať: Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polomŕtveho a odišli.   31  Náhodou šiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho.   32  Takisto aj levita: keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho.   33  No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto.   34  Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho.   35  Na druhý deň vybral dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oňho; ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím.   36  Kto podľa teba z tých troch sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov?   37  On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš povedal: Choď a rob podobne!  

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Ľudia sa nás kňazov z času na čas pýtajú : Čo mám robiť v takej alebo takej situácii? Čo o tom učí cirkev, Biblia? Porušil som Boží zákon, keď som spravil to, či ono? Ľudia chcú zvonku, od iných počuť odpoveď alebo dostať inštrukcie, čo je dobré a čo zlé, ako viesť svoj život. Je takýto postoj správny?

Dnešný čítaný liturgický text z 5. Knihy Mojžišovej sa zaoberá práve touto otázkou. Skúsme si ho vypočuť ešte raz : 11  Tento príkaz, ktorý ti dnes dávam, nie je pre teba nepochopiteľný ani veľmi vzdialený.   12  Nie je v nebi, aby si mohol povedať: Kto vystúpi do neba, aby nám ho odtiaľ zniesol a dal ho počuť, aby sme ho mohli plniť?   13  Nie je ani za morom, aby si mohol povedať: Kto zájde za more, aby nám ho priniesol a mohli sme ho počuť a plniť?   14  Veď to slovo je veľmi blízko, v tvojich ústach a v tvojom srdci, aby si ho mohol dodržiavať (5M 30, 11 – 14).

Slovo dobra a zla je teda v nás, v našom srdci a musí prísť z nášho vnútra. Na mravné inštrukcie, na to, aby vedel, čo je dobré a čo zlé, teda človek nepotrebuje nikoho iného. Mojžiš ako keby povedal : Čítaj svoje vnútro! Ono ti povie, čo máš robiť. A keď už čosi vykonáš, vyparatíš, nesťažuj sa a nevyhováraj sa, že si o tom nevedel.

V dnešnom kázňovom texte, podobenstve o milosrdnom Samaritánovi, postupuje Pán Ježiš so zákonníkom, ktorý príde za Ním, aby sa dozvedel, čo má robiť, aby si zachoval večný život, presne takisto.

Čo mám robiť? – pýta sa zákonník. Pán Ježiš vo svojej odpovedi najprv poukazuje na zákon. Vie, že zákonníci sú zameraní jedine na zákon a že hovoriť so zákonníkom o niečom viac než o zákone by bolo mlátením prázdnej slamy.

No čoskoro sa presviedča, že tento zákonník je zrejme niečo viac než bežný typ zákonníkov, s ktorými sa doteraz stretal. Na tomto badá, že ochotný ísť do hĺbky, ísť takpovediac ponad zákon. A tak teda Ježiš zákonníka po otázke : Kto je môj blížny? – akoby vzal za ruku a vedie ho hlbšie. Vedie ho do dobrodružstva vnútornej cesty. Na priamu otázku mu však nedáva priamu odpoveď. Namiesto toho mu rozpovie príbeh. Nuž a pomocou príbehu má zákonník sám zistiť, kto je jeho blížnym. Príbeh sám o sebe nie je ani násilný ani manipulačný. Používa fakty, ktoré si zákonník sám mohol overiť. Zákonník jednoducho vedel, že Ježiš nepreháňa. Takto, na základe faktov, si teraz zákonník sám mohol odpovedať na to, kto je jeho blížny. A nepovedal mu to zákon, ale jeho vlastné srdce.

Bratia a sestry, takto prichádzame k dôležitému bodu duchovného života : to, čo človek potrebuje k mravnému a správnemu životu s Bohom, nie je vonkajší zákon, ale schopnosť byť pravdivý voči sebe samému a schopnosť vyčítať tento zákon zo svojho vnútra.

Niekto by azda mohol v tejto chvíli namietať : Ale načo je tu potom zákon? Odpoveď je v zásade jednoduchá : Je tu pre ľudí povrchných a neschopných ísť do hĺbky.

Môžeme to pekne ilustrovať na výchove detí. Deti potrebujú jasné pravidlá, zákony a princípy. Malé dieťa si samo nedokáže vytvoriť nijaké pravidlo. Sú to rodičia, ktorí mu ich vytvárajú a tiež trvajú na ich dodržiavaní. Keď dieťa protestuje, nevyjednávajú s ním. Ako však dieťa rastie a stáva sa dospelým, skúma zmysel zákonov a pravidiel. Tento proces sa odohráva najmä v puberte. V tomto období je už človek schopný rozoznať, ktorý zákon má zmysel a ktorý je obyčajným nezmyslom. Rodičia dospievajúceho človeka ho budú učiť hľadať zmysel zákonov a pravidiel v ich logike či nevyhnutnosti. Ako dospelí veci nerobíme preto, že nám ich niekto prikazuje, proti našej vôli, ale preto, že sme uznali, že sú nevyhnutné. Jednoducho : nemôžeme si dovoliť nerobiť ich.

Bratia a sestry, nuž a sme tam, kde sme začali : vo svojom vnútri. Všetky zákony vyplývajú zo správneho čítania nášho vnútra, z čítania toho, čo do nás vložil Boh. Samozrejme, nemožno poprieť, že túto schopnosť veľa ľudí postráda, pretože nemálo je tých, čo sú povrchní. Netreba zabúdať ani na to, že v našom vnútri prebýva všeličo, a preto nie je jednoduché rozlíšiť vždy to správne.

Predsa však – lekcia, ktorú nám chce Božie slovo dať, ostáva tá istá : Musím ísť ponad zákon. Ak nie, potom sa môže stať, že človek bude žiť svoj život v akejsi anomálii. Teda – zákon bude síce navonok zachovávať, ale vnútorne bude vzdialený od všetkých princípov dobra.

Keď však človek správne číta svoje vnútro, nebude hľadať lacné výhovorky. Veď napokon, s kým by to vlastne vybabral? So sebou samým? S Bohom? S Bohom nie je možné vybabrať. A vybabrať so sebou samým je bláznovstvo.

Milí priatelia, čo teda robiť v danej situácii? Buduj si v nej nové, obrátené srdce! Také srdce, ktoré bude schopné rozlíšiť, čo je dobré a čo človeku slúži k spáse. Srdce, ktoré bude neomylným vodcom na ceste životom. Amen.

Použité materiály : Milán Bubák – Dve vína

48.819538,20.363907