2. adventná večiereň – Pôst + Modlitba

Written by radovan on dec 18, 2013 in - No Comments

advent2. adventná večiereň

„Pôst + Modlitba“

 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Mt 4, 1 – 2

1  Potom Duch vyviedol Ježiša na púšť, aby Ho diabol pokúšal.   2  Keď sa štyridsať dní a štyridsať nocí bol postil, nakoniec vyhladol.

Milé sestry, drahá bratia v Pánovi!

Minulý týždeň sme si na adventných večerných službách Božích povedali o dôležitosti duchovnej prípravy v tomto adventnom čase. Poukázali sme si na to, čo pre biblické myslenie znamená príprava. Ako prvá vec, nad ktorou sme sa zamysleli, bolo „posvätenie“. Dnes vrámci duchovnej prípravy si povieme niekoľko myšlienok k téme „pôst“ a „modlitba“.

Keď sa povie „pôst“, ľudia si neraz predstavia iba to jedno : Pôst je, keď sa nič neje. Alebo : Postím sa vtedy, keď nejem mäso. Takýto pôst je celkom určite pre naše telo prospešný z hľadiska zdravotného. Je fakt, že Biblia o pôste hovorí pomerne často a žiada ho aj od nás. Ako však na pôst hľadí Biblia? Jedná sa naozaj len o čas, keď neprijímame pokrm?

Jedenie nie je iba spôsob prijímania výživy. Je to aj istý druh pôžitkárstva. Veď načo by sme inak vymýšľali rôzne recepty, aby nám jedlo čo najviac chutilo? Ani v minulosti tomu nebolo inak. Zákaz jedenia v pôste preto nepredstavuje iba akýsi formálny zákaz určitých činností, ale hlavne odopretie pôžitku, pričom jedlo a pitie boli aj v dávnej minulosti jednými z najväčších pôžitkov.

Dnešná doba pozná aj mnoho ďalších pôžitkov. Ak postiť sa znamená – vedome si odoprieť pôžitok, potom pre niekoho to môže byť odopretie si obľúbeného jedla, pre niekoho zas odopretie si diskotéky alebo počítačovej hry.

Bratia a sestry, tuná však vyvstáva otázka : na čo je to dobré? A odpoveď je takáto : aby sme svoju myseľ a srdce upriamili na Pána Boha. Keď sa Pán Ježiš pripravoval na svoje verejné vystúpenie, odišiel na púšť, aby Ho nič nerozptyľovalo. Bol tam sám so svojimi myšlienkami a so svojim nebeským Otcom. To je účel aj dnešného pôstu – vynechať to, čo nás inokedy potešuje a vytvoriť si tak priestor pre Božie slovo a pre uvažovanie nad ním. Inokedy na to vraj nemáme čas, alebo sa na to kvôli iným veciam nevieme sústrediť. Ak to „iné“ na istý čas vynecháme, získame aj čas, aj čistú myseľ, ktorá zostane otvorená pre Pána Boha.

Potom zistíme, že pôst ani dnes nie je zastaralým formálnym rituálom, ale je potrebným nástrojom na to, aby sme sa mohli posvätiť a aby sme svoje srdce mohli otvoriť tomu, čo sa tam inokedy nedostane. Pôst je preto veľmi potrebná súčasť každej duchovnej prípravy a má svoje miesto nielen v období, ktoré nazývame „pôst“, ale aj v advente, lebo aj advent je prípravou na dôležité stretnutie.

Mt 26, 36

36  Potom prišiel Ježiš s nimi na miesto, ktoré sa volalo Getsemane, a riekol učeníkom: Sadnite si tuto, kým odídem a pomodlím sa tamto.

Sestry a bratia, v prečítaných slovách Matúšovho evanjelia nachádzame Pána Ježiša v nezávideniahodnej situácii – čaká Ho zajatie a smrť. On o tom dobre vie, a preto odchádza do záhrady Getsemane, aby sa pripravil na úlohu, ktorú má pred sebou. Táto príprava pritom spočíva v úprimnej modlitbe.

Priznajme si, modlitbu neraz vnímame iba ako záchranný pás, ktorý použijeme, až keď je zle. Vo chvíľach choroby, životnej krízy alebo problémov zrazu každý volá k Pánu Bohu o pomoc. Je však modlitba iba volaním o pomoc? Je iba žiadaním si niečoho? Prosením za seba, za niekoho alebo za niečo? Je chybou, ak modlitbu vnímame iba takto.

Modlitba je rozhovor. Je to prirodzený spôsob komunikácie medzi človekom a Pánom Bohom. Čím častejšia a intenzívnejšia je komunikácia, tým hlbší a a dôvernejší je vzťah. Ľudia, ktorí si v domácnosti navzájom nič nepovedia, sa jeden druhému odcudzia. Rovnako sa vzdiali človek od Pána Boha, ak sa venuje iba svojim veciam a k Pánu Bohu neprehovorí.  V takomto vzťahu je potom ťažké radovať sa z narodenia Božieho Syna, resp. radovať sa z Jeho zmŕtvychvstania a pod. Je to potom dosť problematické prežívať duchovný sviatok. Človek vzdialený od Boha takéto dni potom zväčša prežíva len ako dni voľna, keď si môže buď pospať alebo zas len pracovať, lebo stále nestíha a je zavalený vždy nejakou prácou.

Milí priatelia, z toho všetkého vyplýva jedno : modlitba je nesmierne dôležitá  súčasť života kresťana. Je bezpochyby dôležitou súčasťou prípravy na dôležité udalosti. Modlitbou totiž zintenzívňujeme náš vzťah k Pánu Bohu. Modlitbou vypĺňame čas, ktorý nám prináša pôst a naše posväcovanie. Modlitbou nám jednoducho dáva, obrazne povedané krídla, ktoré nás dostávajú bližšie k Bohu.

Drahí bratia, milé sestry, advent je čas, ktorý nás okrem iného pozýva aj k intenzívnejšej modlitbe. K tomuto nám mal dopomôcť aj modlitebný týždeň, ktorý sme v našom CZ mali hneď na začiatku adventného obdobia. Nemáme na modlitbu čas? Potom sme zrejme zanedbali, resp. nenaplnili prvé dva body naše prípravy – a to posvätenie a pôst.

Intenzívna modlitba má moc voviesť nás do spoločenstva s Pánom Bohom a my pocítime, že vnímame svoj život i duchovný svet celkom inak. Že nám sú zrazu otázky duchovna bližšie, že na hodnoty sveta sa dívame inými očami. A to je práve tá premena, ktorú nám advent chce priniesť a ktorou sme pripravení na prijatie Božieho daru – Pána Ježiša Krista. Amen.

Použité materiály : prípravka Vnútromisijného výboru ECAV na Slovensku k  Adventu 2013

 

 

 

 

 

48.819538,20.363907