2. po Veľkej noci 2023 – všetko je už pripravené

Written by radovan on apr 19, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Veľkej noci – 23.4.2023

„… všetko je už pripravené …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od vzkrieseného a živého Pána, Ježiša Krista! Amen.

Ján 14, 1 – 6

1 „Nech sa vám srdce neznepokojuje! Verte v Boha, verte aj vo mňa! 2 V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo, bol by som vám azda povedal, že vám idem pripraviť miesto? 3 Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. 4 A cestu, kam idem, poznáte.“ 5 Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Ako môžeme poznať cestu?“ 6 Ježiš mu povedal: „Ja som cesta, pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Všade dobre, doma najlepšie. Určite to poznáte, keď sa po dlhej ceste vrátite domov a už na vás čaká horúca sprcha, vaša pohodlná sedačka alebo posteľ, na ktorej sa môžete poriadne natiahnuť. Jednoducho prostredie, ktoré je vám dôverne známe a v ktorom sa cítite príjemne a pohodlne. Kto by to nemal rád? Kto by sa na to netešil?

Pokiaľ sa tešíme na svoj pozemský domov, ktorý je koniec koncov aj v mnohom nedokonalý, o čo viac by sme sa ako veriaci ľudia mali tešiť na ten domov nebeský, ktorý je absolútne dokonalý a bezchybný. Áno, priatelia! Večný domov – to je to, čo je pre nás pripravené. Ježiš spravil všetko nevyhnutné a potrebné pre to, aby niečo také ako večný domov nebolo len utópiou či fikciou, ale realitou.

Keď Ježiš zomrel, navodil stav zmierenia medzi svätým Bohom a hriešnym človekom. Keď zomrel, zadosťučinil spravodlivosti. Keď zomrel, navodil stav odpustenia a milosrdenstva. Nuž a keď vstal z mŕtvych, priviedol na svetlo nový život. Keď vstal z mŕtvych, dokázal, že Jeho obeť je dostatočná, postačujúca a dokonalá. Keď vstal z mŕtvych, dokázal, že zmierenie, odpustenie a spravodlivosť boli dokonané a vydobyté.

Takto, drahí priatelia, Syn Boží, Pán Ježiš Kristus, svojou smrťou a vzkriesením pre nás pripravil náš večný domov v nebeskej sláve. Teraz netúži po ničom inom, len po tom, aby Ním pripravený a zbudovaný nebeský domov neostal prázdny, ale naplnil sa Jeho vernými. To, čo je pred nami; to, čo treba očakávať je, že On sa vráti a svojich verných poberie k sebe.

Milé sestry a bratia, to, čo nám chce dnešná nedeľa tlmočiť, to je skutočnosť, že Ježiš na nás čaká. Áno! Znie to neuveriteľne. Môže to byť vôbec pravda? Je to možné? Ty i ja sme pre Neho dôležití. Ježiš nechce ostať bez nás. Chce, aby sme raz aj my boli tam, kde je On. V sláve neba. Ináč by to vyzeralo asi tak, ako keby ste si postavili nový, novučičký krásny domov, ale bývať by ste do neho nešli. Namiesto toho by ste prežívali a prespávali po kadejakých špinavých „dierach“ a chatrčiach. Ten krásny, nový dom by zíval prázdnotou. Bol by v podstate nevyužitý. Nemalo by to žiadnu logiku.

No, žiaľ, takto – absolútne nelogicky sa správa nemálo ľudí. Ježiš pre nich zbudoval dom – večný príbytok v nebesiach. No im paradoxne stačí nejaká zatuchnutá pozemská diera. Samozrejme: hovorím teraz obrazne. Nechcem sa v žiadnom prípade dotknúť kvality bývania nikoho z vás. Touto obraznou rečou sa skôr chce naznačiť, čo nám, ľuďom, v podstate stačí. Ide o to, či sa uspokojíme len s týmto svetom a svojim „pozemským domovom“ alebo túžime aj po sláve večnosti a po tom nebeskom príbytku.  Pretože práve sláva večnosti je pre nás pripravená. Vskutku to nemá žiadnu logiku nevyužiť ponuku, ktorú nám prináša samotný Boží Syn. Veď je to ponuka neopakovateľná, neoceniteľná a nevyčísliteľná. Stačí ju len prijať vierou, ďakovať Bohu za ňu a trpezlivo, verne očakávať, kedy si Ježiš po nás príde. Príde, aby nás uviedol do nebeského domu, ktorý nemá zívať prázdnotou, ale má sa naplniť vernými zo všetkých národov zo všetkých historických epoch.

Drahí priatelia, Ježišovi leží na srdci spoločenstvo s nami. V Písme svätom je toto spoločenstvo Ježiša s nami niekedy opísané slovami ako: ženích a svadobná hostina. Ježiš je ženích. Nuž a všetci úprimne veriaci z cirkvi sú Jeho nevestou. Svadobná hostina je obrazné označenie pre večný život. My sme tí svadobní hostia. Bratia a sestry, sláviť svadbu bez hostí, to sa nedá. To by nemalo logiku. Presne ako nezaplniť a nezačať bývať v novučičkom dome, ktorý je pre nás vystavený. A preto: nesprávajme sa a nekonajme nelogicky, neuvážené, ľahostajne a ľahkovážne ani my! Namiesto toho sa mocne chopme príležitosti, ktorá k nám prichádza od nášho Pána a je jedinečná a neopakovateľná!

Bratia a sestry, sami dobre vieme, koľko svadieb muselo byť zrušených, či preložených na neskorší termín kvôli pandémii koróny a kvôli obmedzeniam, ktoré s tým súviseli. Ľudia museli trpezlivo čakať, kým podobné podujatia nebudú opätovne povolené, aby mohli spoločne oslavovať. Takúto túžbu po spoločnej oslave bolo azda ešte intenzívnejšie cítiť, keď už ľudia vedeli, že sa sprísnia opatrenia. Snažili sa naplno využiť posledný možný čas a termín, keď to ešte bolo možné, keď sa to ešte dalo, aby svoju svadbu stihli zrealizovať. A tak sa konali svadby aj v takých nezvyčajných dňoch ako nedeľa, pondelok, či utorok. Len aby sa všetko stihlo. Ľudia vtedy dokázali maximálne využiť čas. Kto chcel svadbu, nenechal sa ničím odradiť, len aby ju stihol.

Milí priatelia, na jednej strane: koľko námahy si vie človek dať, keď mu na niečom skutočne záleží. Na druhej strane: koľko prosenia ten istý človek potrebuje, keď je reč o nebeskej svadobnej hostine, na ktorú je pozvaný. Koľko pozývania, koľko pýtania sa, koľko vyprosovania. Ale tiež koľko odmietania, koľko výhovoriek, koľko ospravedlnení, že sa to teraz nedá, že nám to teraz nevyhovuje, že to teraz nie je vhodné a podobne.

Sestry a bratia, evanjelium, tá dobrá správa tejto nedele je v tom, že Ježiš s nami chce spoločne oslavovať. Nie je Mu jedno, čo s nami bude. Každý jeden z nás Mu nesmierne leží na srdci. Jeho srdce pre nás bije. Je to Jeho obrovské prianie, aby sme k Nemu prišli celkom blízko. Nič nás to pritom nestojí. Pretože všetko je pripravené. Stačí len prísť, tešiť sa a oslavovať. Bude to On sám, kto nás na svojej svadbe a v novom príbytku privíta. Bude to On sám osobne, kto nás objíme vo svojom náručí. To všetko preto, lebo chce, aby sme raz aj my boli tam, kde je On už teraz. To všetko preto, lebo túži po tom, aby si aj ty smel mať účasť na živote, ktorý pre teba On vydobyl a získal. To všetko preto, lebo aj teba miluje.

Drahí bratia, milé sestry, v nebi bude veľká radosť nad každým jedným, kto prijme pozvanie na hostinu, kto prijme pozvanie do nebeského príbytku. V nebi bude veľká radosť nad každým, kto sa vráti domov, k svojmu nebeskému Otcovi a nášmu bratovi – Pánovi Ježišovi. On osobne sa vráti, aby nás vyzdvihol a zobral si k nás sebe. Bude to tak, ako keď pre niekoho významného, pre nejakú celebritu pošlú luxusnú limuzínu a na znak úcty pred neho rozvinú červený koberec. Áno, milý priateľ: aj ty si pre Božieho Syna významný. Aj ty si celebrita v Jeho očiach. On osobne raz príde aj pre teba. Aby Jeho i tvoja radosť bola úplná a dokonalá.

Milý Pane Ježiši Kriste, ďakujem Ti, že si ma vykúpil a získal. Vezmi aj mňa raz k sebe, dovoľ mi žiť vo svojej nebeskej ríši a slúžiť Ti naveky! Amen.

 

48.819538,20.363907