2. po Zjavení – Čo je prostriedok a čo cieľ?

Written by radovan on jan 14, 2015 in - No Comments

vino2. po Zjavení – 18. 1. 2015

„Čo je prostriedok a čo cieľ?“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

J 2, 1 – 11

2  Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov.   3  Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: Nemajú vína.   4  Ježiš jej odpovedal: Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.   5  Nato jeho matka povedala obsluhujúcim: Urobte všetko, čo vám povie!   6  Podľa židovských predpisov o očisťovaní tam stálo šesť kamenných nádob na vodu, každá na dve či tri miery.   7  Ježiš povedal obsluhujúcim: Naplňte nádoby vodou! A naplnili ich až po okraj.   8  Potom im povedal: Teraz načrite a zaneste starejšiemu! A oni zaniesli.   9  Keď starejší ochutnal vodu, zmenenú na víno, nevedel, odkiaľ je, no obsluhujúci, čo naberali vodu, to vedeli. Zavolal si ženícha   10  a povedal mu: Každý človek podáva najprv dobré víno a potom, keď si hostia vypijú, horšie. Ty si však zachoval dobré víno až doteraz.   11  Tento začiatok svojich znamení urobil Ježiš v Káne Galilejskej a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci v neho uverili.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

V tlači sa dalo dočítať, že na Slovensku rastie spotreba vína, a to dokonca aj v oblastiach, kde sa víno nezvyklo až tak piť a kde ľudia dávali prednosť skôr tvrdému alkoholu. I keď v porovnaní s inými štátmi zaostávame, predsa je to zaujímavý trend. Dá sa tiež dočítať, že víno, o ktoré je záujem, je skôr značkové. Ľudia majú dokonca stále väčší záujem aj o rôzne akcie, ktoré sa v tomto smere organizujú, napríklad o tzv. vínne cesty alebo ochutnávky vína v známych vinárskych oblastiach. Milí priatelia, je to dobrý alebo zlý trend?

Nakoľko dnešný kázňový text tiež pojednáva o víne a príbeh o premenení vody na víno na svadbe v Káne je neraz veľmi dobre známy i ľuďom, ktorí Bibliu ani nepoznajú, skúsme sa zamyslieť nad tým, čo to Ježiš vlastne urobil a prečo to urobil. Ježiš sa postaral o víno, keď ho už nemali, a tak podľa všetkého zabránil trapasu, blamáži a vyriešil veľmi závažný problém.

Pýtame sa : Aký problém to Ježiš vyriešil? Prečo bolo pri riešení tohto problému v centre pozornosti práve víno? Treba brať víno z tohto príbehu doslova alebo je to iba symbol niečoho úplne iného? Aké je vlastne pre nás dnes posolstvo tohto evanjeliového príbehu?

Evanjelista Ján tvrdí, že premenenie vody na víno v Káne bolo vôbec prvé znamenie, ktoré Ježiš vykonal na verejnosti. Nie zázrak, ale znamenie – zdôrazňuje Ján. Prečo práve takéto znamenie, bratia a sestry? Má azda víno nejakú dôležitú, kľúčovú úlohu? A prečo evanjelista Ján používa slovo znamenie a nie zázrak?

Začnem od konca : Evanjelista Ján v celom svojom evanjeliu nikde nepoužíva slovo zázrak. Ježiš podľa neho nekonal zázraky, ale znamenia. Samozrejme, že to, čo Ježiš konal, boli zázraky. No Ján sa rozhodol nenazývať ich tak. Urobil tak asi preto, nakoľko slovo znamenie nás pozýva k pátraniu po tom, čo je za ním. Zázrak môžeme brať samoúčelne. Znamenie nie. Čo teda bolo a je za týmto znamením?

Pre správne pochopenie tohto príbehu je azda dobré vedieť, že jedným zo zmyslov Ježišovho príchodu bolo zhromažďovať to, čo bolo roztratené. On sám o sebe vyhlásil : Ja som poslaný k strateným ovciam domu Izraela (Mt 15, 24). Alebo keď rozposlal svojich apoštolov, povedal im, aby šli k „strateným ovciam domu Izraela“ (Mt 10, 6) za účelom priviesť týchto ľudí späť domov, do spoločenstva. Ináč povedané : zmyslom Ježišovho príchodu a pôsobenia bolo dávať dohromady to, čo bolo roztratené, rozbité a odcudzené. V tomto zmysle prvotný hriech možno chápať ako bombu, ktorá rozbila celok a zanechala po sebe črepiny, ktoré bolo treba hľadať po celom okolí. Práve preto sa mesiášska doba chápala ako čas, keď sa roztratení ľudia znova zídu dohromady a budú tvoriť spolu s Bohom jednu rodinu, kde bude radosť, pokoj a jednota.

Preto aj Pána Ježiša pomerne často vidíme na hostinách, v rôznych partiách často pochybných ľudí. To sa vtedajším mocným veľmi nepáčilo, no Ježiš na to nedbal, pretože pre Neho to bolo čosi veľmi podstatné. Keď prichádzala na hostiny, pre Neho nebolo dôležité najesť sa a napiť sa, ale byť spolu s ostatnými a tešiť sa, že v Jeho prítomnosti sa zišli dokonca aj takí, ktorí by si ináč spolu za jeden stôl nesadli. A čo bolo možno ešte dôležitejšie, mnohí z tých, čo tam v tej chvíli boli, pod vplyvom tej udalosti znova našli seba samých.

Bratia a sestry, čo s tým má spoločné víno? Veľa. V Káne hrozilo, že sa ľudia, po tom, čo sa im minulo víno, rozídu. A práve toto Ježiš zachránil. Urobil im víno z vody, a tak ich udržal pospolu, v jednote. Vlastne sa tu naplnilo proroctvo o mesiášskej dobe, o ktorej dávno predtým písal prorok Izaiáš : 6  Hospodin zástupov pripravil na tomto vrchu všetkým národom hostinu s vyberanými jedlami a vínami, s výdatnými jedlami a najlepšími vínami.   7  Na tomto vrchu odstráni závoj, ktorý zahaľuje všetkých ľudí, prikrývku, čo zakrýva všetky národy.   8  Navždy pohltí smrť a Pán, Hospodin, zotrie slzu z každej tváre, odstráni potupu svojho ľudu z celej zeme, lebo Hospodin prehovoril (Iz 25, 6 – 8).

Vidíte tu víno, milí priatelia? Prorok Izaiáš tuná hovorí o mesiášskej dobe, ktorá sa samozrejme naplno uskutoční až v Božom kráľovstve, ako o dobe, keď sa spolu zhromaždia rôzni ľudia, a kde bude veľká hostina s vínom, dokonca vyberaným. Víno je v tomto proroctve symbolom spoločenstva, vychutnávania, dobrej nálady a pohody. Nedivme sa preto, že Pán Ježiš za jeden zo znakov svojej večere vybral práve víno. Takto i Večera Pánova je znamením, ktoré nás zhromažďuje dovedna.

Na tomto pozadí sa potom niektoré aktivity vrámci kresťanstva javia nielen ako dosť neprirodzené, ale dokonca v rozpore s evanjeliom. Osobne som nikdy nemal a ani nemám rád názory na pôde kresťanstva, ktoré razili tú ideu, že kresťan by si nemal nič užívať ani vychutnávať. Že celý život kresťana by mal byť len jedným veľkým, odriekaním a sebazapieraním. Žiť v úzkosti a neistote, či ma Boh spasí a prijme do svojho náručia – to nie je nič pre mňa! Nedivme sa, že takáto duchovnosť (spiritualita) nikdy veľmi nezaujala masy! Bola jednak v rozpore s potrebami a cítením ľudí, jednak v rozpore s evanjeliom!

Niekedy sa ľudia pýtajú : Je dobré ísť na pivo, či vínko s kamarátmi alebo nie? Ja by som odpovedal asi tak : Závisí od toho, čo je cieľom a čo je prostriedkom. Ak je tvojim cieľom spoločenstvo s priateľmi a pivo, či víno je len prostriedkom, choď! Stane sa to, že tvoj vzťah s priateľmi sa prehĺbi a bude rásť. Budete sa veľa rozprávať a po čase možno aj o vážnych a citlivých témach. Zároveň sa bude zmenšovať vaša osamelosť. A navyše : nikdy sa neopijete, lebo vínko ti bude iba prostriedkom. Budeš z neho pochlipkávať. Nebudeš mať potrebu sa ním nalievať.

Ak to ale bude naopak, že cieľom ti bude pivo, či víno a prostriedkom tvoji priatelia, potom budeš svojich priateľov iba používať, aby si do krčmy nešiel sám. Oni pre teba v skutočnosti nebudú dôležití. Dôležitý bude iba chľast. Z krčmy budeš odchádzať opitý, a navyše osamelý, lebo so svojimi priateľmi, i keď si s nimi sedel celé hodiny pri jednom stole, si blízki nebudete.

Preto si myslím, že trend s vínom, ktorý pomaličky badať na Slovensku, je vcelku zdravý. Kiežby však neostalo len pri pití! Kiežby sme sa popri vínku dokázali medzi sebou aj rozprávať! Kiežby nás takéto spoločenstvo zakaždým obohatilo o to, čo sme počuli a čo zažili! Na Slovensku je totiž aj nemálo alkoholikov. Poväčšine sú to ľudia, ktorí si myslia, že majú priateľov, no v skutočnosti sa neraz jedná iba o zhluk samotárov, ktorí sa zídu len preto, aby sa opili. Použijú na to jeden druhého. Nikdy sa pritom nezaoberajú vážnymi témami. Možno aj tými, prečo vlastne pijú, čo je príčinou toho, že sú vo svojom jadre nešťastní a osamelí. Ježišovo posolstvo dnešného evanjelia je naproti tomu odlišné : Vytváraj spoločenstvo, rozprávaj sa, otváraj sa, spájaj sa s druhými pri stole!

Drahý brat, milá sestra, čo je pri stretnutiach s ľuďmi pre teba prostriedkom a čo cieľom? Je prostriedkom to, čo je na stole a cieľom tí, ktorí sú okolo stola alebo je to naopak? Amen.

Použité materiály : Milan Bubák – Dve vína /Kázne/

48.819538,20.363907