2. pôstna nedeľa – Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád

Written by radovan on feb 25, 2015 in - No Comments

post2. pôstna nedeľa – 1. 3. 2015

„Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád“

Pokoj Boží nech je so všetkými vami! Amen.

Iz 58, 5 – 10

5  Či je to taký pôst, v akom ja mám záľubu, deň, keď sa človek kajá? Znamená to ovesiť hlavu ako trstina a podstlať si vrecovinu a popol? Či toto nazývaš pôstom, vzácnym dňom Hospodinovým?   6  Toto, hľa, je pôst, ktorý ja mám rád: Rozviazať putá neprávosti, spretŕhať povrazy jarma, prepustiť utláčaných na slobodu a polámať každé jarmo.   7  Neznamená to lámať svoj chlieb hladnému a biednych, bezprístrešných voviesť do svojho domu? Keď vidíš nahého, priodej ho, a neskrývaj sa pred svojím príbuzným.   8  Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou.   9  Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči,   10  ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

V kresťanskej cirkvi dnes slávime 2. pôstnu nedeľu. Už niekoľko dní sa teda nachádzame vo vzácnom čase pôstu, ktorý pre nás môže, ale aj má byť vhodnou dobou na prípravu pred Veľkonočnými sviatkami so všetkým, čo k nim patrí, teda obetná, zástupná smrť i vzkriesenie Krista Pána ako dôkaz nášho ospravedlnenia pred Bohom.

V súvislosti s pôstom by určite nebolo na škodu spraviť medzi ľuďmi anketu. Stačila by jedna otázka : Čo si predstavujete pod pojmom pôst? Keď sa povie „pôst“, človek to zväčša vníma ako nejaké obmedzenie. Mysľou okamžite prejde : toto a toto teraz nesmiem; toho a toho sa teraz musím načas vzdať; toto a toto musím obmedziť. Osobne nie som presvedčený o tom, či je takéto vnímanie pôstu správne. Človek za normálnych okolností nemá rád, keď niečo nesmie, nemôže a musí sa obmedzovať. Nikto z nás nemá zrejme v láske zákazy a príkazy : Toto smieš a toto nesmieš! Takéto nazeranie na vec potom z pôstu robí čas, ktorý musíme nejako pretrpieť. Pritom sa však jedná o obdobie, na ktoré by sme sa mali predovšetkým tešiť a využiť ho na prehĺbenie svojej viery a vzťahu s Pánom Bohom ako aj na prehĺbenie svojho vzťahu s blížnymi.

Milí priatelia, osobne sa snažím vnímať pôst ináč. Nie v tom zmysle : čo všetko nemôžem a nesmiem, čo sa mi zakazuje a je mi nedovolené – či už kvôli ľudovej zbožnosti alebo cirkevnej tradícii, aby som azda niekoho nedráždil a nepohoršoval. Skôr sa to snažím vnímať tak, že čo všetko môžem, smiem a mám robiť. Čo všetko by som práve naopak mal v čase pôstu zintenzívniť. Takéto nazeranie na čas pôstu je potom niečo ako pozitívna motivácia. Teda : pôst nevnímam ako obdobie, ktoré musím doslova „pretrpieť“, ale práve naopak! Teším sa naň. Teším sa, že keď sa i niečoho na čas vzdám, pokiaľ to takto vnímam, zvýši mi viac času na kontakt s Pánom Bohom, na modlitbu, na čítanie Jeho slova, na návštevu kamaráta, na pomoc blížnemu, na prehlbovanie, či nápravu medziľudských vzťahov, na odstraňovanie krívd. Veď či nie práve toto je pôst, ktorý má Hospodin rád, tak ako ho opisuje aj prorok Izaiáš v 58. kapitole, z ktorej sme dnes na úvod čítali?

Bratia a sestry, takýto pôst má rád Hospodin : Je to pôst, keď sa človek zasadzuje o spravodlivosť, pravdu, férovosť, milosrdenstvo a korektnosť. Keď dokáže podať pomocnú ruku. Keď svojho blížneho pokladá za hodnejšieho než seba. Keď pre neho má veľké, štedré a otvorené srdce, snáď i peňaženku. To všetko, ako vidíme, je skôr o aktivite. Pôst teda nie je nijaké pasívne obdobie vzdávania sa niečoho, uťahovania sa do pasivity, izolácie, skoro až do akéhosi zbožného nič nerobenia. Je to skôr aktívne rozdávanie seba samého, svojho času, energie a potenciálu v nezištnej službe pre druhých! Taký pôst má Hospodin rád. Aký pôst máme radi my, priatelia? Nezúžili sme si ho až príliš len na to, že sme vypustili na 40 dní udalosti zábavného charakteru, jeme menej mäsa, tvárime sa vážnejšie, menej sa smejeme, obliekame sa viac do tmavého oblečenia a okrem nedeľných bohoslužieb zavítame ešte aj na večiereň?

Pôst, ktorý pokladá Hospodin za správny je v preukazovaní lásky voči blížnemu. Táto účinná láska voči blížnym sa má zamerať najmä na tých, ktorí sú v spoločnosti najviac ohrození – deti, vdovy, siroty, nezamestnaní i starší ľudia. Táto láska sa má zamerať aj na všetkých tých, ktorí trpia pod akýmkoľvek jarmom – či už je to choroba, nenaplnenosť v živote, syndróm vyhorenia, depresie, stresy. Teda : nie presadzovanie vlastnej vôle pred Bohom i pred ľuďmi, ale vzdávanie sa seba samého; nie chamtivosť, ale rozdávanie seba a zo svojho; nie násilie a zotročovanie, ale oslobodzovanie tých, ktorí sú spútaní – závislosťami, strachom, obavami a podobne – toto je podstatou pôstu, ktorý obľubuje Hospodin.

Možno by sa teraz hodila jedna otázka : A načo je to všetko dobré? Načo je vôbec dobré realizovať pôst? 8  Potom vyšľahne tvoje svetlo ako zore a rýchlo sa uzdravíš; tvoja spravodlivosť pôjde pred tebou a sláva Hospodinova pôjde za tebou.   9  Potom budeš volať, a Hospodin ťa vyslyší, ty budeš kričať o pomoc, a On odpovie: Tu som! Ak odstrániš jarmo zo svojho stredu, ukazovanie prstom, zlomyseľné reči,   10  ak poskytneš hladnému, po čom sám túžiš, a nasýtiš strápeného, potom zažiari tvoje svetlo v temnote a tvoja tma bude ako poludňajší jas.

Milí priatelia, ak človek začne realizovať takýto pôst, teda pôst spočívajúci v aktívnej láske, milosrdenstve a spravodlivosti voči blížnemu, potom možno očakávať nový začiatok v medziľudských vzťahoch v zmysle ich ustavičného zlepšovania a uzdravovania. Možno tiež očakávať nápravu človeka vo vzťahu k samotnému Bohu. K takému životnému štýlu sa potom prizná aj samotný Hospodin tým spôsobom, že bude vypočúvať modlitby svojho ľudu. Takýto pôst bude v konečnom dôsledku Bohu na česť a slávu a človeku na spravodlivosť. Pán Boh bude medzi svojim ľudom prítomný. Poslušnosť voči Nemu uvedie ľud na cestu spásy.

Drahí bratia, milé sestry, je určite zaujímavé vedieť, že pri uvažovaní nad pôstom, ktorý má rád Hospodin sme nikde nepočuli o našich tradičných prejavoch pôstu. Nikde som nepočul o tom, že máme jesť menej mäsa, alebo je nám zakázané zasmiať sa, alebo že máme 40 dní chodiť so zarmútenou tvárou alebo sa máme veľmi skromne a jednoducho obliekať alebo si máme všetko možné odriekať. Naopak! Počul som, čo všetko máme robiť, aby mal Boh radosť. To znamená, všetky náboženské a ľudové zvyky, ktorú sú v našom podvedomí spojené s obdobím pôstu sú zbytočné, pokiaľ je človek zahľadený sám do seba, do akéhosi zbožného ničnerobenia a pasivity, pritom však druhého človeka nevidí, resp. nechce vidieť.

Milí priatelia, dnes sa nám všetkým ponúka možnosť pristúpiť k svätej Večeri nášho Pána, aby sme v nej prijali ten najcennejší pokrm – telo a krv nášho Pána Ježiša. Jeho obeť na kríži za nás kiež je pre nás tou najvyššou motiváciou k nášmu pôstu lásky voči blížnemu, k pôstu zmierenia, odpustenia, k pôstu preukazovania milosrdenstva. A tým všetkým k pôstu nášho uzdravenia, oslávenia Boha a našej spravodlivosti! Amen.

48.819538,20.363907