2. pôstna večiereň – nie silou ani mocou, ale mojim Duchom

Written by radovan on feb 28, 2018 in - No Comments

2. pôstna večiereň – 2.3.2018

„ … nie silou ani mocou, ale mojím Duchom …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Samuelova 17, 32 – 50 (čítaný text : 1S 17, 1 – 31)

32 Dávid povedal Saulovi: Pre neho nech nikto nestráca odvahu. Tvoj služobník pôjde bojovať proti tomu Filištíncovi. 33 Saul odrádzal Dávida: Nemôžeš ísť k tomu Filištíncovi a bojovať proti nemu. Si ešte len chlapec a on vojenčí od mladi. 34 Dávid povedal Saulovi: Tvoj služobník pásaval otcovi stádo. Niekedy prišiel lev či medveď a odvliekol zo stáda ovcu; 35 prenasledoval som ho, bil som ho a vytrhol som mu ju z tlamy. Keď sa mi postavil na odpor, chopil som ho za čeľusť a bil som ho, kým som ho nezabil. 36 Tvoj služobník zabil už leva i medveďa. Tento filištínsky neobrezanec dopadne podobne, lebo hanobil bojové šíky živého Boha. 37 Dávid pokračoval: Hospodin, ktorý ma vytrhol z pazúrov leva a medveďa, vytrhne ma aj z ruky tohto Filištínca. Nato Saul povedal Dávidovi: Choď a Hospodin nech je s tebou! 38 Saul obliekol Dávida do svojho bojového odevu. Na hlavu mu nasadil bronzovú prilbu a navliekol mu pancier. 39 Dávid si prepásal odev jeho mečom a skúšal v tom chodiť, no nešlo mu to. Preto povedal Saulovi: Neviem sa v tom pohybovať, nie som na to zvyknutý; a zložil to zo seba. 40 Vzal si palicu, vybral si päť hladkých kamienkov z potoka a vložil ich do svojej pastierskej torby, ktorá mu slúžila na úschovu praku. S prakom v ruke postupoval k Filištíncovi. 41 Filištínec sa pomaly približoval k Dávidovi a pred ním šiel nosič jeho štítu. 42 Keď sa Filištínec lepšie pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním, lebo bol ešte mladý, ryšavý a pekného vzhľadu. 43 Filištínec povedal Dávidovi: Vari som pes, že ideš proti mne s palicami? Nato preklínal Dávida v mene svojich bohov. 44 Filištínec sa Dávidovi vyhrážal: Poď ku mne, nech tvojím telom nakŕmim nebeské vtáctvo a poľnú zver. 45 Dávid odvetil Filištíncovi: Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. 46 Dnes ťa vydá Hospodin do mojej moci, zabijem ťa a zotnem ti hlavu. Dnes nakŕmim mŕtvolami filištínskeho vojska nebeské vtáctvo a divú zver. Tak celá zem spozná, že Izrael má Boha. 47 Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiju, lebo toto je boj Hospodina, ktorý vás vydá nám do rúk. 48 Len čo sa Filištínec dostal celkom blízko Dávida, ten nemeškal, ale vybehol z bojového radu proti Filištíncovi. 49 Dávid siahol do torby, vyňal z nej jeden kameň a prakom zasiahol Filištínca do čela. Kameň mu prerazil čelo a on padol tvárou na zem. 50 Tak Dávid pomocou praku a kameňa, bez použitia meča porazil a zabil toho Filištínca.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

V 2. svetovej vojne malo fašistické Nemecko jeden obrovský triumf, ktorý mal rozhodnúť boj na mori. Bol to na tú dobu najmodernejší, najrýchlejší a najdokonalejší krížnik – Bismarck – pýcha nemeckého vojnového námorníctva. Žiadna iná bojová loď sa mu nemohla vyrovnať rýchlosťou, výzbrojou ani schopnosťou manévrovať. A predsa. Bismarck pripravil Nemecku trpké sklamanie. Iba náhodou sa podarilo malému kanadskému výzvednému lietadlu odhaliť tajné miesto jeho kotvenia a lietadlo takisto poškodilo jeho kormidlo, takže sa loď stala neovládateľnou. Nastala naháňačka a pýcha nemeckého námorníctva šla ku dnu. V chladných vodách oceánu našlo smrť takmer 1700 námorníkov. Nuž a tí, ktorí to prežili, na to iba neradi spomínajú.

Dá sa povedať, že niečo podobné prežívame aj pri čítaní príbehu o Dávidovi a Goliášovi. Je to príbeh, ktorý sa počas stáročí stal inšpiráciou maliarov a sochárov po celom svete. V Izraeli došlo k prípravám na vojnu s Filištíncami. Filištínci však tentokrát prišli so zvláštnym tromfom. Ich pýchou bol zabijak Goliáš z Gatu. Bol to obor. Jeho výška v prepočte na naše miery bola vyše 3 metrov! Mal na sebe ťažké brnenie a bol vyzbrojený kópiou, ktorej hlavica vážila okolo 7 kg. Tento obor deň čo deň predstupoval pred izraelských vojakov a robil si z nich posmech. Počínal si sebaisto. Celkom oprávnene predpokladal, že žiaden Izraelec nenájde odvahu postaviť sa pred neho. Nepomáhalo nič. Ani kráľov sľub, že kto Goliáša porazí, neminie ho kráľovská odmena.

40 dlhých dní bol Izrael dvakrát do dňa ponížený. Pohľad na obra totiž zobral odvahu aj tým najstatočnejším. Keby na nich boli Filištínci rovno zaútočili, v uzavretom šíku by sa boli ubránili, ale na takúto demoralizujúcu taktiku nedokázali účinne odpovedať.

Do tejto bezvýchodiskovej situácie vstupuje Dávid. Je opäť zaujímavé všimnúť si, ako Pán Boh pripravuje Dávida na to, aby sa stal kráľom. Dávid, ako Boží pomazaný, nestranný a nezaťažený touto patovou situáciou prijíma akoby hlásenie od jedného z vojakov. Je prekvapený, že na kráľovu ponuku nikto nereaguje. Nikto nechce bojovať kvôli bohatstvu ani kvôli kráľovej dcére. Všetci sa boja o život.

Takto sa mladý odvážlivec dostáva opäť pred kráľa Saula a hovorí niečo ako : „Človek nesmie klesať na mysli. Ja s tým Filištíncom pôjdem bojovať.“  Saul keď vidí odhodlanie a odvahu tohto obyčajného pastiera, kapituluje. Veď ta či onak, niet čo stratiť. A tak sa začínajú prípravy na boj, najprv podľa Saulových predstáv. Dávid si má obliecť ťažké brnenie, prilbu a zbrane, no nedokáže sa v tom ani poriadne hýbať, nie to bojovať. Všetku vojenskú výzbroj preto dáva na bok a až teraz sa začínajú skutočné vojenské prípravy. Na prvý pohľad smiešne, ale vysoko účinné. Mladý chlapec ide v ústrety ostrieľanému zabijakovi iba s pastierskou palicou, prakom a niekoľkými kamienkami. Goliášovi je tento zjav na smiech.

Vari som pes, že ideš proti mne s palicami? Nato preklínal Dávida v mene svojich bohov. 44 Filištínec sa Dávidovi vyhrážal: Poď ku mne, nech tvojím telom nakŕmim nebeské vtáctvo a poľnú zver. 45 Dávid odvetil Filištíncovi: Ideš proti mne s mečom, kopijou a oštepom, ja však idem proti tebe v mene Hospodina zástupov, Boha bojových šíkov Izraela, ktorého si hanobil. Bratia a sestry, kto vie, čo si v tú chvíľu mysleli prizerajúci sa vojaci? Filištínci si zrejme mysleli : „Je to obyčajné decko. Blázon, ktorý kruto zaplatí za svoju mladícku nerozvážnosť.“ A načo asi myslel Saul? „Tento nás má oslobodiť? Veď na to nemá predpoklady. Chudák chlapec, je ho škoda, veď je ešte taký mladý …“

Nakoniec dochádza k samotnému boju. Všetci predpokladali, že to bude rýchle. Áno, bolo to rýchle, ale dopadlo to úplne ináč, než všetci čakali. Jediné nechránené miesto na tele Goliáša, jeho čelo, dostalo priamy zásah prudko vymršteným kameňom z Dávidovho praku. Ešte pred chvíľou neporaziteľný Goliáš tak leží bezmocne na zemi. Bitka je rozhodnutá. Začarovaný kruh sa pretrhol. Filištínci sa zúfalo dávajú na útek. Tak sa napĺňajú Dávidove, priam akoby až prorocké slová : Celé toto zhromaždenie spozná, že Hospodin nepotrebuje k víťazstvu meč ani kopiju, lebo toto je boj Hospodina …

Bratia a sestry, čo zo tohto príbehu vyplýva pre nás dnes? Najprv si treba uvedomiť, že biblický Dávid je predobrazom nášho Pána Ježiša Krista. Rovnako ako Izarel kedysi aj my dnes sme postavení do boja. V tomto boji  síce netečie krv, ale je omnoho zákernejší. Ide tu o život večný. Je to boj v duchovnej sfére. Máme tu vyspelého protivníka, ktorý sa nás snaží pokoriť a deprimovať nás. A celkom dobre sa mu to aj darí. Nedokážeme sa mu postaviť, i keď by sme sa ho radi striasli. Vieme však, že na to nestačíme. Bojíme sa, ustupujeme, hľadáme kompromisy. Niet nikoho, kto by obstál.

Je len jeden, kto tohto nášho odvekého nepriateľa – diabla, dokázal poraziť. Je to Ten, koho Otec nebeský poslal za svojimi bratmi. Syn Dávidov – Ježiš z Nazareta. On nezvíťazil vojenskou mocou. Proti násiliu a zlobe sa postavila bezbrannosť a láska dokázaná až do krajnosti na kríži Golgoty. Tam pravda a láska zvíťazili nad lžou a nenávisťou. Niet iného víťaza nad diablom, hriechom a svetom, s ktorými my ľudia vedieme márny a nikdy nekončiaci boj okrem Toho Ukrižovaného a Vzkrieseného Krista Pána.

Okrem toho, bratia a sestry, z toho príbehu sa môžeme naučiť dôležitým zásadám duchovného boja :

  1. Nikdy si nenechajme vnútiť nepriateľskú taktiku boja. Namiesto toho, aby sme bojovali spoločne, satan sa nás snaží viesť k tomu, aby sme bojovali individuálne. Filištínci vedeli, že keby ich Izraelci boli napadli všetci naraz, ťažko by odolali. Preto sa im snažili nanútiť myšlienku, že je treba nájsť niekoho, kto by sa mohol postaviť Golášovi. Takto aj nás satan ľahko dostane do úzkych, pokiaľ sa mu podarí vnútiť nám myšlienku, že s ním musíme bojovať práve my osobne. Naša sila je v tom, že bojujeme pod vedením nášho Pána ako aj s ostatnými bratmi a sestrami.
  2. Nedajme si nanútiť, akými zbraňami máme bojovať! Nepokúšajme sa bojovať tými zbraňami, ktoré používa náš nepriateľ. Abrahama Lincolna, neskoršieho prezidenta USA, vyzval jeden zo sokov na súboj a gentlemansky ho nechal, nech si zvolí zbraň. Lincoln si zvolil nástroj, ktorý naozaj majstrovsky ovládal – drevorubačskú sekeru. Keď jeho sok videl dĺžku jeho rúk a vetvu, ktorú odsekol nesmierne vysoko, radšej od súboja upustil a spor sa vyriešil inak. Tajomstvo Dávidovho úspechu bolo v tom, že nebojoval tým, čím Goliáš, ale tým, čo majstrovsky ovládal. Zloba, nenávisť, osočovanie, intrigy, ohováranie a lži nikdy nesmú patriť do nášho arzenálu.
  3. Napokon, nikdy sa nenechajme vystrašiť tým, čo máme pred očami! Z Goliáša šla nepochybne hrôza. Všetci sa ho báli. Videli a tušili jeho možnosti. Dávid sa však deprimovať nenechal. Vedel totiž, že pokiaľ je to Hospodinov boj, potom sa báť nemusí. Takto, bratia a sestry, aj pred našimi očami sa veľakrát môže objaviť zdanlivo neriešiteľný problém. Pamätajme si, že Pán Boh má pripravené geniálne riešenie aj tých najzložitejších situácií, ak Mu budeme veriť a poslúchať Ho. Jeho zásahom sa aj tá najväčšia hora  prekážok zrazu zmení na bublinu, ktorá v nasledujúcom momente praskne.

Drahí bratia, milé sestry, na základe dnešného biblického príbehu teda pamätajme na to, že najväčšie duchovné víťazstvá sa dobývajú „nie silou ani mocou, ale Hospodinovým Duchom“ (Zach 4,6). Kiežby takýchto duchovných víťazstiev pod vedením Ducha Svätého bolo v našich životoch čím viacej. Amen.

48.819538,20.363907