21. po sv. Trojici – sedem pilierov dokonalosti

Written by radovan on okt 20, 2021 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po sv. Trojici – 24.10.2021

„… sedem pilierov dokonalosti …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Matúš 5, 38 – 48

38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. 39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé, 40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť; 41 a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. 42 Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. 43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. 44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov, dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia; 45 aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je v nebesiach; veď On dáva vychádzať slnku na zlých aj na dobrých a zosiela dážď na spravodlivých aj na nespravodlivých. 46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? 48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Božie slovo v sebe ukrýva vskutku obrovskú silu. Keď totiž hovorí Boh a my sme ochotní načúvať Mu, potom sa dejú zmeny. Veľkú silu v sebe ukrýva aj samotná Ježišova kázeň na vrchu, z ktorej sme dnes prečítali niekoľko veršov. Kázeň na vrchu – to pritom nie je žiaden politický program ani zbierka lacnej morálky. Naopak! Je to základný zákon každého Božieho dieťaťa, teba i mňa. Ježiš hovorí, že ten, kto tieto slová počuje a zachováva ich, ten žije naozaj správne. A ako je to žiť správne? Nuž tak, ako svoj pozemský život prežil sám Kristus. Na pochybenie a zlyhanie odpovedal odpustením. Na nenávisť láskou. Na zranenie uzdravením. Zdá sa to ako utópia žiť takto, takto si počínať, takto sa správať v dnešnej dobe. No dovolím si povedať, že práve k takejto odlišnosti nás pozýva aj dnešná nedeľa, téma ktorej znie: V boji za dokonalosť.

V čom by teda mala spočívať naša dokonalosť, milí priatelia? Nazrime v tejto chvíli lepšie do prečítaných veršov a pokúsme sa s v nich nájsť základné piliere našej dokonalosti pred Bohom! 38 Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko, zub za zub. Táto, nepochybne, známa zásada, sa v Starej zmluve objavuje najmenej 3x. Objavuje sa však tiež v tzv. Chamurapiho zákonníku, ale aj inde. Tejto zásade sa hovorí „lex talionis“. To znamená: zákon rovnakej odplaty: ako ty mne, tak ja tebe. Tento zákon v podstate hovorí: tvoj zub nie je o nič viac ako zub tvojho blížneho. Keď ti niekto vyrazí zub, nemáš právo mu v svätom rozhorčení vymlátiť celé ústa. Rovnako tak tvoje oko nie je viac ako oko tvojho blížneho. Nemáš právo niekoho zabiť kvôli svojmu oku. Na druhej strane: tvoj zub a tvoje oko nie sú ani o nič menej. Ste si rovní.

Bratia a sestry, dnes sa možno nad týmto zákonom pohoršujeme ako nad primitívnym, ale pravda je taká, že v skutočnosti sme na tom možno aj oveľa horšie a primitívnejšie. Pokiaľ dnes ublížite niekomu, kto má možnosť sa mstiť, málokedy sa zastaví na tom istom. Skúste nejakému boxerovi vyraziť zub, a potom si spočítajte, koľko ich zvýšilo vám 😊 Skúste nejakej úradnej osobe vyraziť zub, a spočítajte si, koľko dní na slobode vám zvýšilo. Lex talionis v zásade znamená jedno: ako ľudia jednajú so mnou, tak budem jednať aj ja s nimi. V každom prípade v Matúšovej 7. kapitole Ježišovej kázne na hore sa dočítame o inom pravidle, ktoré hovorí: jednajte tak, ako by ste si priali, aby jednali s vami. Teda nie podľa toho, ako s vami jednajú, ale ako by ste si priali, aby s vami jednali. Takto začnite jednať vy sami! Drahí priatelia, dovolím si povedať, že tu teda máme prvý pilier dokonalosti. Inak povedané: Pokiaľ Stará zmluva povedala: ublíž druhému adekvátne tomu, ako on ublížil tebe, ale nič viac, nič navyše – Ježiš hovorí: neubližuj vôbec! Zachovaj sa úplne inak! V tom je teda pointa prvého piliera dokonalosti.

39 Ale ja vám hovorím: Neprotivte sa zlému! História nás učí o mnohých povstaniach proti zlému, ktoré však skončili rovnakým terorom, proti ktorému pôvodne začínali. Alebo dokonca ešte horším terorom. Pán Ježiš nám nehovorí: nerobte nič! Hovorí niečo iné: nesnažte sa vyriešiť teror novým terorom a násilie novým násilím! To je slepá ulička. Namiesto toho sa snažte narušiť rovnováhu protivníka tým, že toho druhého prestanete vnímať ako protivníka. Inak povedané: Vyveďte svojho protivníka z rovnováhy tým, že rolu, do ktorej sa vás snaží dostať, jednoducho neprijmete! Teda: že nebudete jeho protivníkom a ani v ňom nebudete vidieť protivníka.  Možno si v tejto chvíli poviete, že takto sa žiť nedá. Ježiš si však myslí opak. Máme sa o to aspoň pokúsiť. Niekde aspoň začať takto žiť a takto sa pokúsiť presadzovať hodnoty Božieho kráľovstva v tomto svete. Pretože v Božom kráľovstve má každé nastavenie druhého líca väčší zmysel ako odvetný útok za čokoľvek.

Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé … Bratia a sestry, nastaviť druhé líce je svojim spôsobom absurdný príklad. Je to nečakaná reakcia, ktorá má protivníka vyviesť z rovnováhy. Nuž, ale aby sme tomu dobre rozumeli: nastaviť druhé líce je niečo iné ako uhnúť z cesty. Pokiaľ sa na túto situáciu pozrieme lepšie, normálnou reakciou, s ktorou by protivník mohol počítať, by bolo toto: buď mu tiež jednu vrazím alebo mu radšej uhnem z cesty, aby som nedostal ďalšiu ranu. Alebo mu tentokrát uhnem, ale príležitostne mu to vrátim neskôr. Ježišova reakcia je nečaká v tom, že neprijmete ani jednu z ponúknutých rolí. Namiesto toho sa ani nezačnete biť, ale ani neustúpite.

40 a kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti spodné rúcho, daj mu aj plášť …Už v Starej zmluve sa stávalo, že sa niekto súdil a odišiel zo súdu takpovediac s holým zadkom. Avšak zákony beduínov, kočovníkov, akými boli aj Izraelci, poznali jednu poistku, že človek nesmie prísť o svoj plášť. Môže prísť o svoje ťavy, stany aj o košeľu, ale plášť, aj keď by o neho v súdnom spore prišiel, ten sa mu musí na noc vrátiť, aby sa mal čím prikryť a nebola mu zima. Pokiaľ na tomto mieste Ježiš hovorí o vzdaní sa plášťa, má to byť dôkaz toho, že človek je nad vecou. Že niečo ako oblečenie vám môže byť ukradnuté. Alebo to môže znamenať toľko, že vám síce bude zima, ale ani to vás nedonúti vidieť v tom druhom protivníka.

41 a ak ťa niekto núti na míľu, choď s ním dve. Služba na jednu míľu bol donucovací prostriedok. Bolo to niečo, čo si rímsky vojak na Židovi mohol vynútiť, keď potreboval napríklad odniesť nejaký náklad a pod. Zákon to síce umožňoval, ale súčasne to bola jedna z tých vecí, na ktorých Riman mohol Žida ponížiť a dokázať mu, že je viac. Ísť s takýmto človekom dobrovoľne ešte jednu míľu navyše spôsobí v zásade dve veci: vám to neublíži, no nadradenosti svojho protivníka vezmete vietor z plachiet. Znamená to, že vás celkom nedostal tam, kam vás dostať chcel. Bratia a sestry, všetky tri spomenuté príklady sa tak v podstate točia okolo jednej a tej istej pointy: neprijať rolu protivníka. A to je v podstate druhý pilier dokonalosti.

42 Kto ťa prosí, tomu daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce požičať od teba. V tomto prípade už nejde o nepriateľskú akciu namierenú proti nám. Zatiaľ čo v predchádzajúcich príkladoch bolo pointou: nenechať sa strhnúť ku zlu tým, že vám niekto ubližuje a nenechať sa vyprovokovať tým, že sa vám niekto snaží dokázať svoju prevahu, teraz sa k tomu akoby ešte pridalo toto: nenechaj sa vyprovokovať k zlému ani vo chvíli, keď máš prevahu ty!

43 Počuli ste, že bolo povedané: Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa. Prvá časť tohto výroku o milovaní blížneho je na stránkach Starej zmluvy pomerne dobre doložená. Avšak čo sa týka druhej výpovede o nenávidení svojho nepriateľa, toto Hospodin nikde vyslovene neprikazuje. Vychádzame však z toho, že Ježiš interpretuje Starú zmluvu v tom slova zmysle, ako tomu vtedy bežný človek rozumel. Stará zmluva akoby hovorila: aspoň blížneho budeš mať rád. Aspoň blížneho nebudeš nenávidieť, aj keby to bolo grázel. Aspoň príbuzného, keď už nikoho iného. To znamená: budeš mať okolo seba aspoň nejaký okruh ľudí, s ktorými budeš solidárny a nebudeš ich nenávidieť, aj keby ti vystrojili hocičo. O tých ostatných si mysli, čo chceš. Ale aspoň s niekým to musíš myslieť dobre. Dovolím si povedať, že toto je tretí pilier dokonalosti, ku ktorej nás Kristus Pán pozýva.

44 Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov … Bratia a sestry, našim problémom je naše chápanie a vnímanie lásky. Tú nejeden raz vnímame ako romantický, či sentimentálny cit. Príde nám úchylné a zvrátené, aby sa človek rozplýval nehou, keď vidí svojho nepriateľa. Sme nastavení tak, že buďto vášnivé city alebo nič. Kresťanská láska, o ktorej Ježiš hovorí, je však iná. Znamená asi toľko ako: mať toho druhého rád. A nepriať mu nič zlé. Naopak! Priať mu dobré. A možno to dobré pre neho aj urobiť, pokiaľ je k tomu príležitosť. Tento Ježišov príkaz v podstate znamená: nenechajte sa strhnúť k nenávisti. Akoby nám Ježiš hovoril: To, čo od vás chcem je, aby ste odzbrojovali nenávisť a pohŕdanie. A to tým, že začnete pri sebe. Jednoducho sa nenechajte vmanévrovať do role nepriateľa a protivníka! Zostaňte, naopak, pri tom, že v každom budete vidieť človeka! Toto je štvrtý pilier dokonalosti.

dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobre tým, ktorí vás nenávidia, a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú a vám sa protivia… Určite to nie je náhoda, že slová o láske k nepriateľom sú hneď vzápätí spojené s výzvou modliť sa za nich. Keď už nič iné, aspoň sa za nich modli! Veď keď sa človek za niekoho  vytrvalo alebo pravidelne modlí, už to ho núti nachádzať si k nemu a vytvárať si s ním vzťah. Máme tu teda piaty pilier dokonalosti. A ten spočíva v modlitbe za protivníkov a nepriateľov.

46 Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, aká vám za to odmena? Či nerobia to isté aj colníci? 47 A ak pozdravujete len svojich bratov, čo zvláštne robíte? Či nerobia to isté aj pohania? Bratia a sestry, tieto verše sú dôležité, pretože zhrňujú to, čo Ježiš myslí pod tzv. väčšou spravodlivosťou. Hŕstka Ježišových učeníkov má robiť viac, ako sa to od nich podľa Zákona očakáva. Nuž a majú to robiť dobrovoľne. Ide o to, aby ľuďom naokolo ukazovali, že Božie kráľovstvo je viac než len to, čo sa dá ľuďom nadiktovať. Toto je šiesty, predposledný pilier dokonalosti: robiť viac ako sa od nás očakáva. Robiť viac ako je naša povinnosť.

48 Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš Otec nebeský. Drahí priatelia, Božia dokonalosť v tomto prípade nie je odvodená od toho, že je všemohúci, vševedúci, vševládny, či večný. Ide skôr o to, že je milosrdný, trpezlivý a neubližuje. Pokiaľ sme teda vyzvaní k dokonalosti, potom v tomto slova zmysle. Nám to dnes skôr príde tak, že byť milosrdný, trpezlivý, dobrý a neubližujúci – to je práveže dôkaz slabosti. No Ježiš to vníma celkom opačne. To, čo azda my vnímame ako Božiu i ľudskú slabinu, v skutočnosti práve v tom je Božia sila a dokonalosť. Samozrejme, že by nás Boh mohol pri sebe menšom zaváhaní  a prehrešku kedykoľvek odsúdiť a zničiť. To, že to neurobí, nie je prejavom Jeho ľahostajnosti či slabosti. Práve naopak! Je to dôkaz Jeho dokonalej trpezlivosti, ktorá má strpenie tak so mnou ako aj s vami. Je to dôkaz Božej sily, moci, veľkosti a dokonalosti.

Čo z toho pre nás vyplýva? Pokiaľ teda má Boh takýto nadhľad a takú trpezlivosť s našim sebectvom a agresivitou, potom by sme sa o niečo podobné vo svojom živote mali snažiť aj my. Pokiaľ Boh dáva ľuďom šancu, potom nemáme žiadne právo nedať im ju my. Inak povedané: Pokiaľ sa niekedy zachováte podľa príkladov z predchádzajúcich veršov, pravdepodobne vás budú vnímať ako slabochov, ako neschopných a pod. V skutočnosti však participujete na dokonalosti Božieho kráľovstva. A k tomu sme predsa povolaní. A to je posledný, siedmy pilier dokonalosti: byť milosrdný, trpezlivý, dobrý a neubližujúci.

Drahí priatelia, skúsme si to teda všetko na záver zrekapitulovať! 1. pilier: Neubližuj! Zachovaj sa inak! 2. pilier: Neprijmi rolu protivníka! 3. pilier: Aspoň s niekým to mysli dobre! 4. pilier: V každom viď človeka! 5. pilier: Modli sa za protivníkov a nepriateľov! 6. pilier: Rob viac ako sa od teba očakáva! Rob viac ako je tvoja povinnosť! 7. pilier: Buď milosrdný, trpezlivý, dobrý a neubližujúci!

Bratia a sestry, pokiaľ téma dnešnej nedele znie „V boji za dokonalosť“, potom bojujme práve takto a nie inakšie! Nech naša dokonalosť pevne stojí a zakladá sa na siedmych pilieroch, ktoré nám Pán Ježiš vytýčil! A k takejto dokonalosti nech nám sám Otec nebeský pomáha v moci Ducha Svätého! Amen.

 

 

48.819538,20.363907