3. nedeľa po Zjavení – tajomstvo tvojho krstu

Written by radovan on jan 18, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. nedeľa po Zjavení – 22. 1. 2023

„… tajomstvo tvojho krstu …“

Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skús ma a poznaj moje myšlienky. Viď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou večnosti! Amen.

Matúš 3, 13-17

Vtedy prišiel Ježiš z Galiley k Jordánu ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On Mu však odporoval a povedal: ja by som sa mal dať pokrstiť Tebe a Ty prichádzaš ku mne? Ale Ježiš mu povedal: nechaj to teraz! Lebo tak sa nám patrí naplniť všetku spravodlivosť. Povolil Mu teda. Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesá a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na Neho. A hľa, z neba bolo počuť hlas: toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo.

Bratia a sestry, milí priatelia!

Myslím, že väčšina z nás si ten výnimočný deň nepamätá. No predsa je to deň veľmi podstatný, ako hovorí Luther: je to deň, od ktorého sa všetko odvíja – je to deň krstu. Deň, keď sme sa stali členmi kresťanskej cirkvi a zároveň členmi Božej rodiny. Pravda je však taká, že o tomto dôležitom životnom okamihu ako kresťania málo hovoríme. Možno je to tak preto, nakoľko si neuvedomujeme jeho dosah a význam alebo sme na tento deň svojho krstu už dávno zabudli. Dnes sa teda zameriame nielen na Ježišov krst, ale spoločne sa pozrieme aj na náš krst a na jeho význam pre náš život.

  1. Ježišov krst. Boží Syn prichádza k tomu, ktorý Mu pripravoval cestu – k Jánovi Krstiteľovi a žiada ho, aby Ho pokrstil. Ján bol presvedčený, že každý bez výnimky musí prejsť vyznaním hriechov, obrátením a krstom, ak chce mať účasť na nebeskom kráľovstve. Tu pred ním však stojí ten, ktorý sám môže udeliť odpustenie hriechov a ponúknuť nový život, lebo je bez hriechu. Ako to, že Ježiš prichádza k Jánovi na krst? Veď On krst nepotrebuje. On už je spravodlivý. Nemusí sa takým ešte len stať?! Ako môže Boží Syn prijať krst, ktorý znamená súd nad hriešnikom, nad vinníkom? Potrebuje Ježiš krst?

Jednoznačná odpoveď znie: Nie! Určite nie kvôli sebe samému. No tak ako všetko, aj toto Pán Ježiš robí kvôli nám, ľuďom. Aj keď Jeho srdce bolo čisté a biele ako sneh, predsa sa znova skláňa na úroveň hriešneho človeka, aby ho zdvihol z hriechu do slávy. Pán Ježiš videl, že sa ľudia zaplietli do hriechu, že sú stratení. A tak sa nad nimi zľutoval a rozhodol sa, že ich zachráni, že im pomôže. Stal sa človekom, našim bratom, vo všetkom nám ľuďom podobný, okrem hriechu.

  • Tým, že sa Ježiš ponára do vôd Jordánu, svedčí: vaša vina je aj moja vina. Už teraz ju beriem na seba a chcem splatiť dlh, ktorý ste vy ľudia urobili svojim hriechom a neposlušnosťou. Uplynie ešte dosť času, kým na seba zoberiem kríž a utrpenie, no už teraz vám chcem ukázať, že som pripravený vziať na seba to bremeno hriechu a na kríži ho definitívne zaplatím. Vďaka Ti, Ježiš, za to, že si sa stal našim bratom a láskavým Pánom a že si splatil naše viny.

Tým, že sa Pán Ježiš ponára do vôd Jordánu, svedčí: jasne vidím na konci svojej pozemskej cesty kríž. On je znakom viny, ale aj znakom milosti. Nepozerám na seba. Hľadím do vašich sŕdc a duší a viem, že to, čo mne prinesie smrť, vám ľuďom, prinesie milosť a večný život. Môj Otec vás prijme skrze moju obeť za svoje deti a dá vám svoju lásku. Otvorí svoje náručie aj svoje nebeské kráľovstvo.  

Vďaka Ti, Ježiš za to, že si môžeme svoje hriechy nielen uvedomovať, ale že ich môžeme prinášať k Tvojim nohám s dôverou, že Boh je dobrým nebeským Otcom, ktorý splní svoje zasľúbenie, že nám hriechy zo svojej milosti odpustí.  

  1. Náš krst. Milí priatelia, aj my sme boli pokrstení. Vieme, však, čo náš krst znamená? Čo sa pri našom krste stalo? Povieme si to na základe 3 zázračných znamení, ktoré boli Božou odpoveďou na Ježišov krst.
  • Otvárajú sa nebesá. V krste svätom sa pre každého z nás osobne otvorili oblasti, ktoré nám boli do krstu vzdialené a pre nás boli zatvorené. Vstup do nebeského kráľovstva sa stal v krste hmatateľnejší a reálnejší. Boh nás skrze svojho Syna pozval do svojho domova, aby sme tam aj my mali svoj domov. Krst sa nedotýka iba človeka na zemi, ale aj Boha v nebesiach. Lebo cez tento most sa spojili zem a nebo, aby nebo zostúpilo na zem a zem, aby sa priblížila nebeským výšinám.

Bratia a sestry, akt krstu nie je iba poliatie vodou, zopár krásnych slov a pekný zážitok na niekoľko hodín. Táto sviatosť sa dotýka celého života tu na zemi, ale týka sa aj života v nebi. Lebo kto uverí a bude pokrstený, bude spasený, no kto neuverí, bude odsúdený. Mnohí si myslia, že krstom sa pre nich všetko skončilo, ale pravda je taká, že v tejto sviatosti sa všetko iba začína. Nebesá sú už otvorené a nie je možné tento fakt ignorovať – každý pokrstený alebo tí, ktorí vyznávajú vieru za pokrsteného, sa musí rozhodnúť. Rozhodnutie spočíva v tom, či sa na tú cestu do nebies vyberie, alebo na tento deň zabudne a krst sa pre neho stane neužitočným a zbytočným.

Aj pre teba, brat, sestra, sa otvorilo nebo. Boh ťa pozval do svojej prítomnosti. Ako si sa postavil k tomuto faktu? Vykročil si v ústrety svojmu domovu, alebo aj naďalej ignoruješ všetky cesty a ponuky od Boha?

  • Zostupuje Duch Svätý. Pri krste svätom každý z nás dostáva závdavok Svätého Ducha, bez ktorého by sme nemohli vykročiť na cestu viery. Bez Neho by sme nikdy nemohli zmeniť svoj život a stať sa novým stvorením, ako o tom hovorí Biblia. On nám otvára Božie slovo, približuje nám modlitbu, poukazuje na cirkev a pripomína nám všetko, čo Pán Ježiš pre nás urobil. Okrem tejto funkcie pri znovuzrodení človeka má táto osoba Trojice ešte jednu funkciu, ktorú splnil aj pri Ježišovi. Pôsobí ako dar pre službu Bohu a ľuďom. On nás vystrojuje na praktický každodenný život Božieho dieťaťa a učeníka.

Dar Ducha Svätého je nám síce pri krste daný, ale my môžeme Jeho pôsobenie zahasiť a zminimalizovať. Urobíme to vtedy, keď nerozvíjame dary, ktoré nám Pán Boh dal, keď sa nemodlíme, keď neprichádzame do spoločenstva veriaceho ľudu, keď nechávame Bibliu zatvorenú a neriadime podľa nej svoj život.  Aj na teba, brat, sestra, zostúpil Duch Svätý. Aj teba túžil vodiť po Božích cestách a dal ti svoje dary. Dávaš Mu priestor na prácu v tvojom živote? Počuješ Jeho volanie do spoločenstva, k čítaniu Biblie a k modlitbe? Alebo uhášaš Ducha Božieho a všetky Jeho snahy pre obnovu či zlepšenie svojho duchovného života?

  • Boží hlas. V krste svätom ku každému z nás zaznel hlas Boží: ty si môj milovaný syn, ty si moja milovaná dcéra. Tým Pán ukázal aký bezprostredný, osobný a láskyplný vzťah chce mať s hriešnym človekom. Už to nie je vzťah Boh – človek, ale mení sa na vzťah Otec – dieťa. Už to nie je vzťah o strachu a nedostupnosti, ale o priateľstve, láske a blízkosti. Práve v krste získavame istotu, že skrze Ježiša Krista, pre Jeho život a obeť, Pán Boh na nás nachádza niečo dobré a milé. A to je práve Kristova spravodlivosť a Jeho láska k nám. Skrze Krista sme prijateľní pre Boha, a preto nám môže dať svojho Ducha a otvoriť brány nebies.

Boží hlas k nám zaznieva každý deň nášho života, a to v Jeho daroch – v tých najobyčajnejších veciach, v ľuďoch, ktorých stretávame, v knihách, ktoré čítame, v prírode, ktorá nás obklopuje, v našom vlastnom vnútri. A v tom všetkom môžeme počuť: poď ku mne, moje dieťa, mám ťa veľmi rád, chcem byť tvojim Otcom i Pomocníkom. Jeho hlas počujeme vždy keď otvoríme Bibliu, keď prídeme na bohoslužby, keď sa modlíme či spievame. A ten hlas nám stále hovorí: mám o teba záujem i o tvoj život. Tvoje dobro mi leží na srdci. Takéto pozvanie, milí priatelia, môžeme počuť aj teraz. Pán Ježiš nás pozýva, aby sme vykročili do budúcich dní s Ním, aby sme raz s Ním prešli aj bránou večnosti.

Aj tebe, brat, sestra, zaznel Boží hlas. Aj teba volá k životu s Bohom – v spokojnosti, láske, nádeji – k životu viery. Aj teba volá, aby si odbočil zo svojich ciest, ktoré vedú do zahynutia a kráčal po tej ceste, ktorá vedie do večnosti s Ježišom Kristom ruka v ruke. Necháš Boží hlas preniknúť do svojho srdca, alebo zostane len pri tvojich ušiach? Dovolíš, aby tento hlas zmenil tvoj život a viedol ťa do večného života, ktorý ti pripravil Ježiš Kristus?

Milí priatelia, náš krst je veľmi dôležitým bodom, od ktorého sa môžeme vždy odraziť na svojej duchovnej ceste. Pri spomienke na krst si vždy môžeme pripomenúť, čo pre nás Ježiš urobil a čo Ho to stálo. Krst sa aj pre nás stane užitočným a dôležitým, ak budeme počúvať Boží hlas, ak dovolíme Duchu Svätému konať v našich životoch, ak sa vyberieme na cestu v ústrety otvoreným nebesám. Amen.

 

48.819538,20.363907