3. pôstna nedeľa – Diabol ako revúci lev

Written by radovan on mar 15, 2017 in - No Comments

3. pôstna nedeľa – 19. 3. 2017

„Diabol ako revúci lev“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

1 Petra 5, 8 – 9

8 Buďte triezvi, bdejte! Váš protivník, diabol, obchádza ako revúci lev a hľadá, koho by zožral. 9 Vzoprite sa mu pevní vo viere, vedomí si toho, že také isté utrpenia doliehajú na spoločenstvo vašich bratov vo svete.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Hneď na úvod sa mi žiada povedať, že s levmi je to v Biblii trocha komplikované. Raz je totiž ako lev označený Kristus Pán, konkrétne ako lev z Júdovho pokolenia a potomok Dávidov, inokedy je zas lev označením pre diabla. Kto sa v tom má vyznať?

Lev bol už oddávna v bájkach a rozprávkach považovaný za kráľa zvierat a tento titul mu v podstate ostal až doteraz. Bolo to najsilnejšie a najobávanejšie zviera Blízkeho Východu. A tak sa stalo na jednej strane označením hrdinu alebo kráľa, na druhej strane sa však lev stal aj označením mocného Nepriateľa, ktorý všetko pohlcuje a ničí. Takto napríklad žalmista prosí Hospodina, aby ho ochránil pre tlamou leva a doslova „vytrhol ho z nej“. Táto dvojznačnosť leva je prastará a často sa v Starej zmluve objavuje.

Lev sa však objavuje rovnako tak aj v Novej zmluve. V 2Tim 4, 17 apoštol Pavol píše : Pán však stál pri mne a posilňoval ma, aby som mohol v plnosti ohlasovať posolstvo a aby ho počuli všetky národy. A bol som vytrhnutý z tlamy leva. Na inom mieste, v liste Židom 11, 33 zas čítame, že hrdinovia viery „zapchávali levom tlamy“.

Skúsme si to teda narýchlo zhrnúť : Lev je symbolom zvrchovanej sily a kráľovskej moci. Akoby tu proti sebe stáli dva levy : Lev z Júdy – Kristus ako Kráľ a lev z pekla – diabol, resp. satan. To, že obchádza a hľadá, koho by „zožral“, je celkom dobre pochopiteľné. Oveľa prekvapujúcejšie je pokračovanie nášho dnešného kázňového textu : Vzoprite sa mu! To my sa akože máme postaviť levovi? Za normálnych okolností si vieme predstaviť, žeby sme pred levom začali utekať, aby sme si zachránili aspoň holý život. Vieme si predstaviť, žeby sme sa pred ním niekde zabarikádovali, aby sa k nám nedostal. Ale postaviť sa mu zoči voči?

Jeden z mojich obľúbených filmov sa volá „Lovci levov“. Píše sa rok  1896. V tábore Tsavo vo východnej Afrike stavia britská vláda posledný úsek železničnej trate s dĺžkou 580 míľ z Mombassy k Viktóriinmu jazeru. Všetko sa to odohráva na území dnešnej Kene. Briti sa ponáhľajú, aby prekonali konkurenčné krajiny v získaní lukratívneho obchodu so slonovinou vo východnej Afrike, a na to je železnica nevyhnutná. Podplukovník John Patterson (VAL KILMER) má postaviť most cez rieku Tsavo – záverečný úsek budovanej trate. Táto úloha sa však mení na nočnú moru. Tábor začnú prepadávať ľudožrútske levy, ktorí čiernych robotníkov doslova decimujú. Miestni ich nazývajú ako Duch a Temnota. John sa preto rýchlo musí vyučiť za lovca levov. Na pomoc si povolá skúseného lovca Charlesa Remingtona (MICHAEL DOUGLAS) … Ide o to, že tí dvaja naozaj majú odvahu vzoprieť sa levom, nakoniec nad nimi zvíťazia, celý projekt zachránia a dovedú do úspešného konca, i keď samotný profesionálny lovec Remington pritom prichádza o život.

Bratia a sestry, do zápasu s takouto mocnosťou sa môže pustiť iba niekto, komu viac záleží na druhých ako na sebe. Podplukovníkovi Pattersonovi záleží na tom, aby celý priestor od ľudožrútskych levov vyčistil, nakoľko za krátky čas má za ním prísť jeho manželka aj s malým dieťatkom, ktoré sa im medzitým narodilo. Záleží mu aj na tom, aby jeho misia pri stavaní mosta cez rieku, pri budovaní železnice, dopadla čo najlepšie. Je mu rovnako tak ľúto zmarených životov traťových robotníkov.

Milí priatelia, my vieme ešte aj o niekom inom, komu nikdy nešlo o seba, ale vždy o nás. Pán Ježiš Kristus za nás tiež vybojoval boj s levom. Napriek tomu, že je tento boj za nás raz a navždy na kríži vybojovaný, predsa len je treba bojovať stále ďalej, a síce o konkrétne ľudské srdcia, kde tento lev ešte stále vládne. Slovo apoštola Petra dnes teda nerobí nič iné, „iba to“, že nás pozýva do Kristovho boja proti levovi, ktorým je náš nepriateľ a Boží protivník – satan.

Vzoprieť sa diablovi je nutné vždy vtedy, keď nás pokúša, tak ako aj niekedy Pána Ježiša. To konkrétne znamená : neprijímať od diabla žiadne ponuky či dary, podnety alebo rady. Naopak! Snažiť sa ho prekuknúť a vidieť, čo v skutočnosti je za tým, čo sa za tým všetkým skrýva. Že on nás iba chce dostať pod svoju moc a obrazne nás tak „pohltiť“ alebo ak chcete „zožrať“.

Pod svoju moc nás diabol môže dostať jedine vtedy, pokiaľ sa dáme zviesť k tomu, že s ním budeme bojovať jeho zbraňami – totiž lžou, ľsťou, pretvárkou, falošnosťou, neúprimnosťou,  nátlakom, násilím, hrozbami alebo aj vzdorom. Priznajme sa dnes, milí priatelia, koľko týchto negatívnych vlastností v dnešnom svete vidíme? Koľkokrát sa k nim my sami necháme strhnúť? Koľko z nich dnes, žiaľ, badáme i v samotnej našej cirkvi? Ako potom ako jednotlivci i ako cirkev chceme, resp. môžeme byť soľou zeme a svetlom sveta, k čomu nás pozýva Pán Ježiš? Veď je to vonkoncom vylúčené. Jedno predsa popiera druhé!

Bratia a sestry, je fakt, že mnoho zlých vecí v ľudskom živote spôsobí strach. Je to vždy vtedy, keď sa pred nami náš protivník predvádza – povedané slovami apoštola – ako revúci lev. Je to vždy vtedy, keď v okolitom svete vidíme vojny, násilie, brutalitu, teror či nenávisť a neochotu k zmiereniu. Vtedy sme vystrašení a zdá sa nám, že vládca tohto sveta bude mať nakoniec nad všetkým posledné slovo. Aj nad nami. Lev takto desí všetkých tých, ktorí mu zatiaľ nepodľahli a v moci svätého Božieho Ducha sa snažia žiť podľa Ježišovho slova a Jeho príkladu. Všetkým tým, ktorí sa o to pokúšajú ponúka Boh svoje zbrane : 11 Oblečte sa do plnej Božej výzbroje, aby ste mohli obstáť proti úkladom diabla. 12 Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla. 13 Preto si vezmite Božiu výzbroj, aby ste mohli v ten deň zla odolať a tým, že všetko prekonáte, obstáť. 14 Stojte teda! Bedrá si prepášte pravdou, oblečte si pancier spravodlivosti 15 a obujte si na nohy pohotovosť na ohlasovanie evanjelia pokoja. 16 Nadovšetko uchopte štít viery, ktorým môžete uhasiť všetky ohnivé šípy toho Zlého. 17 Vezmite si aj prilbu spásy a meč Ducha, ktorým je Božie slovo. 18 V každom čase v Duchu proste vo všetkých modlitbách a prosbách. Pritom vytrvalo bedlite a prihovárajte sa za všetkých svätých. (Ef 6, 11 – 18). To všetko, milí priatelia, sú duchovné zbrane, ktorými sa máme nášmu nepriateľovi postaviť na taký odpor, ktorým ho môžeme prekonať, a tak obstáť.

Práve v tomto zmysle píše apoštol Jakub (4, 7) : Vzoprite sa diablovi a utečie od vás! A podobne hovorí apoštol Pavol v liste Efezským (4, 27) : Nedávajte miesto diablovi!

            Milé sestry, drahí bratia, ten Zlý nie je všemohúci a nebude mať posledné slovo. V Božej sile je totiž napraviť všetko, čo tu diabol poničil a oživiť, čo usmrtil. Keď však ten Zlý obchádza, my musíme byť na stráži. Svoje boje a zápasy si s ním musíme vybojovať my sami, používajúc pritom samozrejme duchovné zbrane, ktoré som už spomínal. Nedať sa stiahnuť na jeho úroveň, neodplácať sa zlým za zlé. Milovať hriešnika, ale nenávidieť hriech. Mať pre hriešnika lásku a odpustenie, ako nám to radí cirkevný otec Augustín, ale nezmieriť sa so zlom, ktoré skrze hriešnika medzi nás do sveta vstupuje. To je výklad výzvy, aby sme bdeli, keď lev obchádza a hľadá korisť.

Drahí priatelia, lev nás svojim revom chce len vydesiť. Chce, aby sme mali zo všetkého strach. Chce, aby sme svoj boj vzdali ešte skôr, než začneme bojovať. My však vytrvajme, majúc pred očami Toho, ktorý to takisto nevzdal, a to ani vtedy, keď Ho pribíjali na kríž! On sám nás chce v našom zápase posilňovať a sprevádzať. Tak ako o tom čítame aj v liste Židom (12, 2 – 3) : 2 Upierajme zrak na Ježiša, pôvodcu a završovateľa našej viery. Miesto radosti, ktorá sa mu ponúkala, pretrpel muky na kríži, pohrdol potupou a teraz sedí po pravici Božieho trónu. 3 Myslite na toho, ktorý zniesol od hriešnikov voči sebe také protirečenie, aby ste neochabovali a neklesali na duchu. Amen.

Ty vieš, Pane, že sme niekedy v obkľúčení, keď na nás zvonku doliehajú nástrahy a zvnútra pochybnosti. Je to tak, ako by nás obchádzal lev. Ale Ty sám, ten pravý lev z Júdy, náš Pán a Kráľ, si už predsa zvíťazil aj nad posledným protivníkom. Pomôž nám, prosíme, žiť z Tvojho víťazstva. Amen.

48.819538,20.363907