3. pôstna nedeľa – o vlastných góloch

Written by radovan on mar 01, 2018 in - No Comments

3. pôstna nedeľa – 4.3.2018

„… o vlastných góloch…“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Petra 1, 13 – 21

13 Preto si opášte bedrá svojej mysle, buďte triezvi, úplne dúfajte v milosť, ktorú dostanete pri zjavení Ježiša Krista. 14 Ako poslušné deti nedajte sa ovládať žiadosťami, ktoré vás predtým v čase vašej nevedomosti ovládali; 15 no rovnako, ako je svätý ten, čo vás povolal, aj vy buďte svätí v celom svojom počínaní. 16 Veď je napísané: Buďte svätí, lebo ja som svätý! 17 A ak vzývate ako Otca toho, čo súdi nestranne každého podľa jeho skutkov, žite v bázni počas svojho pobytu v cudzine. 18 Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok 20 bol na to síce vopred vyhliadnutý ešte pred stvorením sveta, ale pre vás prišiel až na konci čias. 21 Skrze neho veríte v Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych a dal mu slávu, takže vaša viera a nádej sa upína na Boha.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Priznám sa, že popri svojich pracovných aktivitách nemám príliš veľa času na to, aby som stíhal sledovať, čo všetko sa deje v športovom svete. Ono sa to nakoniec ani nedá. Fakt je, že počas posledných týždňov som si z času na čas stihol pozrieť aspoň čo to zo zimných olympijských hier, aby som bol aspoň ako tak v obraze. Takže naozaj žiadna sláva. Predsa však, keď sa v športovom svete udeje niečo veľké, to zrejme mnohí zachytíme, pretože sa to objaví aj v hlavných správach. To veľké v športovom svete, to sú napríklad aj prestupy profesionálnych futbalových hráčov z jedného popredného tímu do druhého. Sú to miliónové sumy, za ktoré sa títo hráči predávajú alebo kupujú. Obyčajnému človeku sa z toho zatočí hlava.

Teraz si predstavte, že v rámci nemeckej Bundesligy dôjde k takémuto prestupu:  Z Werderu Brémy prestúpi hráč mimoriadnych kvalít za ťažké peniaze do Bayernu Mníchov. Keď finančný transfer prebehne, tento hráč v najbližšom zápase bude hrať už vo farbách Bayernu. Bude teda hrať za tento slávny „manšaft“. To znamená, že v najbližšom vzájomnom stretnutí bude hrať proti Werderu Brémy, za ktorý dlho hrával doteraz.  Nakoľko je však vnútorne stále ešte spätý s Werderom a zvyknutý hrať za nich, omylom si strelí gól do vlastnej brány.

Zdá sa vám to nepredstaviteľné a nemožné? Zrejme áno. Predstavte si však, že niečo podobne nepochopiteľné sa deje až príliš často v duchovnej oblasti. Človek je povolaný k tomu, aby v živote nasledoval Ježiša, riadil sa Jeho slovom, učením i životným príkladom. Takým je v podstate každý, kto je pokrstený. Za toto povolanie nebolo treba platiť ťažké milióny. Popravde, stálo to nekonečne viac a už vôbec to nebola vec peňazí : Kristus zaplatil svojim životom za každého pokrsteného. Takýto človek teraz nosí akoby „nové tričko“. Mal by hrať v nových farbách – tých Kristových, tých Božích. Jeho tričkom je teraz biely šat svätého krstu. Biely na znak odpustenia. Ten človek však napriek tomu paradoxne neprestáva hrať za svoj starý manšaft. Stále je neláskavý, egoistický, pokrytecký, závistlivý, hrubý a  lakomý. Tvrdohlavo si ide za svojim nepozerajúc na nikoho a na nič. Dokonca nemá problém vyhrážať sa ľuďom, ktorí majú na veci iný pohľad ako on a zastrašovať ich.

Neviem si predstaviť, ako asi takýto človek vníma slová, ktoré sa objavujú v dnešnom prečítanom texte : Buďte svätí, lebo ja som svätý! Svätý – to pritom nie je nič iné ako ten, kto prináleží Bohu. Kto podľa Jeho slova  žije, správa sa, uvažuje, koná  a reaguje. Je to niekto, kto sa nad sebou dokáže kriticky zamyslieť. Niekto, kto sa necíti ako nenahraditeľný. Je to niekto, kto dokáže spraviť skutočnú analýzu svojho konania, akúsi hĺbkovú sebareflexiu. Je to niekto, kto dokáže zo svojho konania vyvodiť kritické dôsledky a nebude tvrdohlavo všetko stavať na svojom.

Áno, priatelia, ja viem, ešte že Pán Boh nám odpúšťa naše hriechy. Každý deň a štedro. My totiž Jeho odpustenie potrebujeme až do svojho posledného výdychu. Všimnime si však lepšie, čo presne nám apoštol Peter chce povedať : 18 Veď viete, že ste zo svojho márneho spôsobu života zdedeného po otcoch boli vykúpení nie pominuteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, 19 ale drahou krvou Krista. To znamená : skrze Kristovu krv sme neboli vykúpení iba z trestu za starý a zlý život. Z trestu za staré, zlé, hriešne a bezbožné spôsoby života. My sme boli vykúpení aj z márneho spôsobu života, z márneho putovania životom, ktoré sme zdedili po svojich otcoch, po svojich predkoch.

Bratia a sestry, tým sa nám chce povedať jedno : Nie žeby sme už nemali hrať za starý manšaft, z ktorého nás Pán Ježiš vykúpil, použijúc pritom športovú terminológiu.  My zaň hrať už viac nesmieme!!! Pretože pokiaľ to robíme, strieľame si góly do vlastnej brány! My týmto nielenže Pána Boha zarmucujeme. My Ho strápňujeme v očiach neveriacich ako svätého Boha. Robíme to vždy vtedy, keď si ako bratia a sestry nedokážeme odpustiť. Robíme to vždy vtedy, keď k sebe ani nevieme a ani nechceme nachádzať cesty k zmiereniu a pochopeniu. Vlastné góly si strieľame vždy vtedy, keď naša pseudospravodlivosť víťazí nad tou skutočnou – Božou. Robíme tak vždy vtedy, keď namiesto toho, aby sme sa medzi sebou v pokoji dohodli a rešpektovali prijaté uznesenia, radšej sa budeme odvolávať na cirkevné súdy a dovolávať sa svojich domnelých práv, len aby sme nemuseli povedať : Bratia a sestry, prepáčte. Zmýlil som sa. Urobil som chybu. Vlastné góly si strieľame zakaždým, keď vlastný, osobný prospech povýšime nad prospech cirkvi, nad prospech samotného Krista Pána.

Sestry a bratia, je nám pravdepodobne všetkým jasné, že takúto zmenu, takýto obrat v nás nedokážeme spraviť my sami. Je to totiž obrat proti nám samým. No iba to je súčasne skutočný obrat k Bohu – keď zapieram samého seba, aby som tým vyvýšil Pána Boha. Duch Svätý je ten, kto nám v tomto procese zmeny a obratu, kto nám v procese zapierania samého seba pomáha. On sám v nás chce pôsobiť, aby sme sa stávali novými ľuďmi. Ľuďmi na skutočný Boží obraz. Ľuďmi, akých nás tu Boh vždy chcel mať. Dovolím si povedať : Kto Duchu Božiemu bráni, aby v ňom takéto dielo konal, ten nech sa radšej ani nenazýva kresťanom a už tobôž nie evanjelikom. Takýto je evanjelikom len na papieri, ale nie pred Bohom. Takýto žije iba vo falošnej pretvárke, domnelej zbožnosti a v Pána Boha urážajúcom pokrytectve. Takýto znevažuje smrť a krv nášho drahého Pána a Spasiteľa – Ježiša Krista, pretože si počína tak, ako keby ani Boha nebolo!

Aj preto, aj kvôli tomuto všetkému nás dnes apoštol Peter vyzýva, aby sme viac starým a hriešnym túžbam neslúžili, ale boli svätí a žili v bázni pred Tým, ktorý raz posúdi celý náš život. Na ľudí sme možno vedeli spraviť dojem, možno sme vedeli zastrašiť, možno sa vyhrážať, kričať, možno niečo iné. Spravíme však na poslednom súde svojim životom dojem aj na Pána Boha? A keď nie, tak čo? Zastrašíme Ho? Budeme po Ňom hulákať? Budeme sa vyhrážať? Alebo Ho rovno dáme na cirkevný súd, či na disciplinárne konanie?

Dnes nás preto apoštol Peter pozýva k tomu, aby sme činili správne, a to nielen pred ľuďmi, ale aj vtedy, keď nás nikto z ľudí nevidí. No Pán Boh nás vidí dobre. A nezabúda. Kiežby sme sa pred Neho mohli postaviť s čistým štítom. Čistým nie kvôli našej dobrote. Čistým najmä kvôli Kristovej krvi, v zachraňujúcu moc ktorej sme uverili. Čistým nie kvôli svojej zbožnej pretvárke. Čistým predovšetkým kvôli skutočnej bázni pred Bohom.

Za to chceme aj teraz takto prosiť : Dobrý Bože, prosím, neopúšťaj ma! Ty sám riaď cestu môjho života. Nenechaj ma, prosím, upadnúť do hriechu a hanby. Daj mi na každý deň svojho dobrého svätého Ducha. Naplň ma pevnou vierou. Ty buď mojou silou a pomocou vždy osvedčenou. Ach Pane, neopúšťaj ma! Amen.

48.819538,20.363907