3. pôstna nedeľa – to je tá vaša hodina

Written by radovan on mar 06, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna nedeľa – 12.3.2023

„… to je tá vaša hodina …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 22, 47 – 53

47 Ešte hovoril, a hľa, (prichádzal) zástup, a jeden z dvanástich, menom Judáš, išiel vopred a blížil sa k Ježišovi, aby Ho pobozkal. 48 Ježiš mu riekol: Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka? 49 Keď tí, čo boli okolo Neho, videli, čo sa chystá, spýtali sa: Pane, či udrieť mečom? 50 A jeden z nich udrel veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ježiš riekol: Prestaňte! Nato dotkol sa mu ucha a uzdravil ho. 52 Vtedy povedal Ježiš veľkňazom, veliteľom chrámovej stráže a starším, ktorí Ho prišli zajať: Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, 53 a keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

„Nekonečne odvážny!“ Áno, priatelia, tak to stálo v jednom týždenníku. Jeden z predstaviteľov opozície sa vracal do svojej rodnej krajiny, po tom, čo sa pokúsili o atentát na jeho osobu. Vracal sa z cudziny, kde sa dával fyzicky i psychicky dokopy. Opäť zdravý vystúpil z lietadla, i keď dobre vedel, že po svojom príchode domov bude okamžite zatknutý a na dlhé roky vsadený do väzenia alebo do nejakého trestaneckého tábora. Vskutku: nekonečne odvážny. Tí, ktorí ho zatýkali, si bezpochyby mysleli, že nad ním definitívne vyhrali. Že ho definitívne odstavili, odrovnali a zbavili sa ho. Netušili pritom, že v podstate mohli robiť iba to, čo im ten opozičník sám dovolil. A to skrze svoju vnútornú slobodu. Veď sa vrátiť nemusel. A predsa tak urobil. Ten, kto bol pri zatýkaní skutočne slobodný, bol práve on. Nie jeho väznitelia.

Dnes, priatelia, nám zaznel evanjeliový príbeh, v ktorom sa odohráva niečo podobné ako na letisku v nemenovanom meste. Ježiš pre náboženských vodcov izraelského národa tiež predstavuje opozíciu. Opozíciu, ktorej sa treba čím skôr šikovne zbaviť, kým nie je neskoro. A tak za Ním prichádzajú. Prichádzajú pod rúškom noci. Prichádzajú s mečmi a kyjmi ako na nevypočítateľného, zákerného kriminálnika, ktorého správanie nemožno predvídať. A i keď iní evanjelisti to vnímajú skôr tak, že učeníci nevedia, čo sa vlastne deje, Lukáš túto látku poníma inak. V jeho evanjeliu práveže učeníci veľmi dobre vedia, o čo ide. A nielenže to vedia. Jeden dokonca tasí meč, útočí na Ježišovu obranu a jednému zo zatýkajúcich, veľkňazovmu sluhovi, odtína ucho.

Sestry a bratia, aktivita učeníkov sa čitateľovi na prvé počutie môže javiť ako sympatická. Stoja si za svojim Majstrom, ktorého aj v kritickej chvíli oslovujú ako „Pán“. To znamená, že Ho uznávajú ako Toho, kto vládne a má prevahu aj v tejto vypätej situácii. V každom prípade obraz ozbrojených Ježišových učeníkov  pôsobí dosť nezvyčajne. Nuž a pravda je taká, že pre evanjelistu Lukáša nie sú obranné snahy učeníkov ničím iným ako dôkazom ich nechápavosti. Učeníci síce prejavujú odvahu, statočnosť a vernosť, ale robia to zlým spôsobom.

Milí priatelia, pre nás z toho vyplýva to, čo mi sem tam rezonuje v ušiach a čo nám radil náš bývalý pán profesor Starej zmluvy, Juraj Bándy, keď hovorieval: Pán Boh na tomto svete nepotrebuje ani obhajcov ani obrancov. Potrebuje svedkov. Áno, sestry a bratia! Ani dnes Ježiš nepotrebuje tvoje silné ruky pripravené na bitku. Nepotrebuje ani tvoje bojové umenia. No potrebuje tvoju vernosť, poslušnosť a lásku. To je to najkrajšie svedectvo, ktoré tomuto svetu o živom a víťaziacom Kristovi môžeme vydať. 

Prestaňte! – reaguje Ježiš. Vo svojej odpovedi Ježiš zamieta snahu učeníkov brániť Ho so zbraňou v ruke. Rovnako tak bráni každému pokusu odvrátiť Ho od Bohom stanovenej cesty utrpenia. Drahí priatelia, len sa teraz zamyslime, koľkokrát v histórii si kresťania bránili svojho Krista so zbraňou v ruke! Myslime na všetky tie križiacke výpravy, o ktoré nás Kristus nežiadal! Myslime na dlhotrvajúce  náboženské stredoveké vojny v Európe, ktoré spôsobili množstvo stratených životov, utrpenia, chudoby a chorôb! Myslime na násilných španielskych konquistádorov, ktorí s mečom v ruke nútili domorodých obyvateľov latinskej Ameriky nechať sa pokrstiť, pokiaľ si chceli zachrániť život! A mohli by sme pokračovať ďalej. Koľko len nepochopenia Kristovho jasného učenia v dejinách cirkvi sa objavilo …

Prestaňte! A následne zranenému človeku uzdraví ucho. I keď sa v tej chvíli Ježiš sám nachádza v ťažkostiach, stále ostáva  Tým, kto nemyslí na seba, ale pomáha a zachraňuje. Svojim konaním tak dáva veľmi jasný príklad lásky k nepriateľom. Bratia a sestry, skúsme si aj v tomto zobrať od nášho Spasiteľa príklad! Buďme aj my tí, ktorí v ťažkostiach života nemyslia len na seba! Buďme aj my tými, ktorí vedia pomôcť! Dokonca aj vtedy, keď nám samým je ťažko. Dokonca aj tým, ktorí nám nič dobré neprajú … Veď tak o tom napokon čítame aj na konci Ježišových blahoslavenstiev: 10 Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. 11 Blahoslavení ste, keď vás pre mňa hanobia a prenasledujú a hovoria o vás všetko zlé; 12 radujte a veseľte sa, pretože vaša odmena hojná je v nebesiach; veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

Milí priatelia, všetci prítomní vidia, kto tu má skutočnú moc v rukách. Je to Ten, ktorého ruky budú už za chvíľku spútané. Ale toto je tá vaša hodina a moc tmy. Áno, priatelia! Práve týmito slovami, presne ako opozičník na letisku svojim väzniteľom, tak aj Ježiš v Getsemanskej záhrade dovoľuje mocnostiam temnoty konať svoje kruté dielo. Robí to ako prejav svojej absolútnej slobody. Robí to celkom slobodne a odovzdane do vôle svojho nebeského Otca. Je v danej chvíli absolútne nad vecou.

Ako na lotra vyšli ste s mečmi a kyjmi, 53 a keď som každý deň býval s vami v chráme, nepoložili ste ruky na mňa. Pán Ježiš poukazom na svoju verejnú činnosť v chráme v podstate odhaľuje svoj kladný postoj k tradíciám Izraela a čisto náboženský charakter svojho vyučovania. Vodcovia Izraela sa mohli Ježiša pohodlne zmocniť, keď pôsobil v chráme. Ale neurobili to. Keď proti Nemu teraz zasahujú pod rúškom tmy, dávajú najavo, že právo nie je na ich strane. Že sa nejedná o čistú robotu a čistý, spravodlivý proces. Touto nočnou partizánčinou len dokazujú, že v konečnom dôsledku sú nástrojmi v rukách satana, ktorého vláda je v Písme svätom symbolizovaná práve tmou, resp. temnotou.

Áno, bratia a sestry! Mocnosti zla, náboženskí vodcovia, farizeji, veľkňazi a ich posluhovači – tí všetci sa budú počas ďalších troch dní tešiť, že vyhrali. Budú sa biť do pŕs, ako o tom čítame v evanjeliu. Inými slovami povedané: budú na seba hrdí, čo dokázali. No to len preto, lebo v tej chvíli ešte nikto z nich netuší, aký obmedzený majú čas. Čas, ktorý im bol daný. Áno, priatelia! Začiatok konca temnoty sa začal práve v tej noci. To zaiste neznamená, že to pre Ježiša bude o niečo ľahšie. Nie! Nebude to ľahšie ani pre Neho. Nebude to ľahšie ani pre tých, ktorí zatknutého a bezbranného Ježiša vidia naposledy na slobode. A nebude to nakoniec ľahšie ani pre nás dnes.

No v každom prípade sa jedná len o predbežné, dočasné víťazstvo zla. Koniec zla je totiž už v tej chvíli jasne, mocne a jednoznačne určený samotným Bohom. Áno, v dnešnej dobe moci zla ešte burácajú a besnejú. Vidíme to skoro z každej strany. No tešia sa len preto, lebo nevidia prichádzať svoj vlastný koniec a zánik. Sú zahľadené samy do seba. No my všetci ich zánik, definitívnu porážku a odstránenie očakávame v trpezlivosti. To všetko preto, lebo v tej noci sa nezačala iba hodina a moc tmy. Ale začala sa aj iná hodina. Hodina konca moci tmy. A preto sa pri každom jednom z nás i v tejto dobe, možno viac ako inokedy, stávajú vysoko aktuálnymi slová nášho Pána a Majstra: 28 Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože sa približuje vaše vykúpenie (L 21, 28).  A preto spolu s apoštolom dnes aj my voláme: Maranatha! Príď, Pane Ježiši! Príď skoro!

Pane Ježiši Kriste! Tvoja odvaha nám prináša víťazstvo. Tvoje umieranie je našim životom. A Tvoja smrť našou nádejou. Drž nás pevne, prosíme, a zachovaj našu vieru! Amen.

 

 

48.819538,20.363907