4. nedeľa po Veľkej noci – O dvoch podmienkach pokoja v duši

Written by radovan on apr 29, 2015 in - No Comments

pokoj_v_dusi4. nedeľa po Veľkej noci – 3. 5. 2015

„O dvoch podmienkach pokoja v duši“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Matúš 11, 28 – 30

28  Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.   29  Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom, a nájdete odpočinutie pre svoje duše.   30  Veď moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.  

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Naozaj to funguje? V každom prípade to, o čom tu dnes počujeme hovoriť Pána Ježiša, znie fantasticky! Zdá sa nám to priam ako rozprávka, niečo neuveriteľné, nepredstaviteľné, skoro až nemožné vo svete, kde je toľko napätia, vnútorných zápasov, stresov, vnútorných pnutí a bojov, závislostí, depresií, neuróz a samovrážd! Všetci vystresovaní, vynervovaní a zdeprimovaní môžu nájsť a mať vnútorný odpočinok a pokoj! To je niečo! Každý si to môže vyskúšať. Vskutku sa to týka každého. Ježiš predsa svoje slová a ponuku adresuje všetkým.

Myslím si, že pri počutí tých slov nášho Spasiteľa by asi viacero psychológov, psychiatrov, či psychoterapeutov znervóznelo. Veď ak je to naozaj také ľahké a jednoduché nájsť vnútornú pohodu, rovnováhu, vyrovnanosť a pokoj, potom by ľudia ich služby v podstate prestali potrebovať. Stali by sa zbytočnými. Realita je však iná. Každodenná realita potvrdzuje, že všetci títo odborníci na ľudskú „psyché“ – dušu, tak skoro nepotrební nebudú. Nemusia sa obávať, že by zo dňa na deň skončili na úrade práce. Ba dovolím si povedať, že budú potrební vždy, dokonca čím ďalej, tým viac.

Ale prečo je to tak? Klamal snáď Pán Ježiš? Sľuboval azda ľuďom niečo, o čom vopred vedel, že to nebude vedieť splniť a zrealizovať? Pri ľudských sľuboch by nás dnes niečo také asi neprekvapilo. Klame sa totiž všade a veľa. Nielen v politike. Žiaľ i v cirkvi. No robiť z Ježiša klamára, to by bolo prisilná káva!

V čom je teda problém, bratia a sestry, že Ježišove slová o odpočinku duše nefungujú pri každom? Nuž, problém určite nespočíva v tom, žeby Ježiš klamal, či zavádzal. To nie! Problém pre tých, pri ktorých to nefunguje je v tom, že Ježišova ponuka je závislá na splnení dvoch požiadaviek. Po prvé : Poďte ku mne! A po druhé : Vezmite na seba moje jarmo!

Bratia a sestry, práve tieto skutočnosti mnohým unikajú pri čítaní, resp. počúvaní Spasiteľových slov. Ježišove podmienky však v skutočnosti nie sú iba niečím nepodstatným, zanedbateľným, či okrajovým. Práve naopak! Stoja veľmi jasne a výrazne hneď na začiatku Jeho ponuky. Sú akoby nosnými piliermi toho, čo nám Syn Boží ponúka. Je to len potvrdenie akejsi zákonitosti, ktorú nachádzame v celom Písme svätom. Božie zasľúbenie a jeho splnenie je vždy závislé na splnení nejakej podmienky zo strany človeka. Pán Boh svoju ponuku totiž nerozdáva len tak. Nie je to predsa nijaký lacný, či bezcenný artikel. Božie zasľúbenia majú vždy vysokú, nezaplatiteľnú hodnotu, a preto ich Boh nedáva celkom zadarmo. Na oplátku žiada niečo od nás, ľudí. Nie je tomu teda inak ani v tomto prípade. Splnenie Ježišovho zasľúbenia o odpočinku duše je v tomto prípade viazané dokonca splnením dvoch podmienok zo strany človeka, ktorý po odpočinku duše skutočne túži. Pozrime sa na tie podmienky v tejto chvíli trocha bližšie!

Poďte ku mne! Bratia a sestry, toto je jedna z kľúčových vecí. Toto je kľúč k dosiahnutiu vnútorného pokoja a vyrovnanosti! Človek nezíska odpočinok, pokoj duše a vnútornú vyrovnanosť, pokiaľ k Ježišovi nepríde a neprichádza. Zdôrazňujem : neprichádza k Ježišovi! To znamená : nejedná sa len o jednorazový kontakt s Ježišom za celý život a nič viacej. V slove „prichádzať“ počujeme trvalý, pravidelný proces. To nie je jednorazová udalosť. Nuž a ďalej: Reč nie je ani o tom, že máme prichádzať do kostola. Reč nie je o prichádzaní na bohoslužby. Ježiš hovorí : Poďte ku mne! Nehovorí: Poďte do kostola! I keď, samozrejme, ako farár, som osobne rád a teším sa z toho, keď je kostol plný, alebo aspoň plnší, no nie toto je pre nášho Spasiteľa podstatné. Poďte ku mne! To znamená : Hľadajte mňa! Hľadajte spoločenstvo a kontakt so mnou! Kostol, cirkev, farár, či bohoslužby môžu byť hľadajúcemu človeku, túžiacemu po odpočinku duše pri tomto procese nápomocné. No nesuplujú Krista! A na to nesmieme zabúdať. Nuž a keď Pán Ježiš hovorí : Poďte ku mne“ – nemyslí na to, že stačí prísť len „kedy – tedy“. Poďte ku mne! To znamená : Pristupujte ku mne neprestajne, v každej chvíli svojho života, ako k Synovi Božiemu, ako k svojmu osobnému Vykupiteľovi! Ako takého Ma hľadajte a nachádzajte! Nech je toto vaša najväčšia životná každodenná túžba, a potom nájdete vytúžený pokoj v duši.

No a potom je tu ešte reč o jarme. To je druhá podmienka, na ktorú je naviazané dnešné Ježišovo zasľúbenie. Vezmite na seba moje jarmo! Čo to je? Veď to nemá veľkú logiku. Znie to, akoby sme mali ísť z „dažďa pod odkvap.“ Na jednej strane nám Ježiš ponúka odpočinok, na druhej strane na nás nakladá ďalšie bremeno. Áno, milí priatelia, tak by to mohlo na prvé počutie znieť. Jarmo, o ktorom Ježiš hovorí, však nie je žiadne bremeno, starosť, povinnosť, úloha, či zodpovednosť navyše. Je to naopak prostriedok, ako si oddýchnuť spod bremena. Moje jarmo je príjemné a bremeno ľahké.

Aby sme tomu rozumeli – ak Ježiš vo svojej kázni hovorí o jarme, myslí na toto : Poddajte sa pod vládu Božiu! Odovzdajte svoj život do Božej moci! Alebo tiež : Kapitulujte pred Bohom, vzdajte sa Mu, odovzdajte sa Mu a nebojujte s Ním! Žite podľa Jeho pravidiel, lebo sú pre vás tie najlepšie! Keď toto urobíte, nájdete pokoj a odpočinok pre svoje duše.

Bratia a sestry, najlepším príkladom v tomto je pre nás sám Pán Ježiš. On sám v tomto Božom pokoji žil. On sám tento pokoj zo seba vyžaroval. Keď za Ním prichádzali Jeho protivníci, neprajníci a nepriatelia, aby ho dráždili a pokúšali, nedal sa vyprovokovať ani „vytočiť“. Nenechal sa pripraviť o vnútorný pokoj. On sám bol pokojom. Milý priateľ, Pán Ježiš je pripravený dať tento pokoj aj tebe. Jediné, čo potrebuješ, je : prísť.

Tak teda : Príď! Kto k Nemu príde a prichádza, patrí k tým, ktorým On sám raz povie : Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je vám pripravené od založenia sveta (Mt 25, 34). Takýto človek preto môže už teraz spievať všetky ďakovné a oslavné piesne, tak ako nás k tomu vyzýva i téma dnešnej 4. nedele po Veľkej noci : Kantate! – Spievajte! Spievať, i keď sa človek možno nachádza v rozličnom trápení, súžení, starostiach a ťažkostiach života. Vo viere v Ježiša predsa vieme, čo nás čaká, čo môžeme očakávať, čo je pre nás pripravené. A keď toto vieme, keď tomuto veríme, nemôžeme predsa mlčať. Nemôžeme ostať ticho.

Začal som tým, že pri počutí dnešných slov nášho Spasiteľa o odpočinku duše by asi viacero psychológov, psychiatrov, či psychoterapeutov znervóznelo. Veď ak je to naozaj také ľahké a jednoduché nájsť vnútornú pohodu, rovnováhu, vyrovnanosť a pokoj, potom by ľudia ich služby v podstate prestali potrebovať. Stali by sa zbytočnými. No realita je iná. Ježišove dve podmienky : „Poďte ku mne!“ a : „Vezmite na seba jarmo!“ sú totiž pre mnohých tak ťažké, že o Ježišovo zasľúbenie, o Ním sľúbené odpočinutie duše, radšej ani nestoja. Buď o tom silno pochybujú alebo sú príliš pohodlní na to, aby niečo v prioritách, štýle a orientácii svojho života zmenili. Radšej sa budú napchávať tabletkami na upokojenie, či na spanie. Radšej budú svoju vnútornú bolesť zapíjať alkoholom alebo utekať pred stresujúcou realitou pomocou drogy. To sa im zdá ako jednoduchšie a lepšie riešenie ako dať šancu Ježišovi. Ako by im už ten mohol pomôcť?!

Drahý brat, milá sestra, je len a len na každom jednom z nás, či Ježišove podmienky dnes budeš akceptovať so všetkou ich vážnosťou a budeš prežívať odpočinok a pokoj v duši alebo budeš skúšať všetky možné iné alternatívy s neistým výsledkom. Je to na tebe. Amen.

 

48.819538,20.363907