5. pôstna večiereň – „Exempla trahunt – Vzory priťahujú“

Written by radovan on apr 07, 2014 in - No Comments

Jezis_vitaz5. pôstne večerné služby Božie  – 9. 4.  2014

„Exempla trahunt – Vzory priťahujú“

 Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý ľudský rozum, nech je so všetkými nami! Amen.

 Židom 12, 1 – 3

 Preto aj my, keďže toľký oblak svedkov máme okolo seba, zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Hľaďme na Ježiša, Pôvodcu a Dokonávateľa viery, ktorý napriek radosti, ktorá Ho čakala, pretrpel kríž. Pohrdol potupou a posadil sa na pravici Božieho trónu. Myslite na Toho, ktorý zniesol taký odpor hriešnikov proti sebe, aby ste neustávali a neklesali na mysli. Amen.

Milé sestry, drahí bratia v Ježišovi Kristovi!

Dôležité slovíčko, okolo ktorého sa to všetko v našom prečítanom biblickom texte točí, je slovo – zápas. Zápas určite nie je fenomén, ktorý by bol niekomu z nás azda cudzí. V dnešnom svete predsa vidíme množstvo zápasov – športových, politických, vojenských, mocenských, svetových či regionálnych. Sú ešte, žiaľ, aj takí ľudia, ktorí musia deň čo deň zápasiť o holý život, o prežitie. Do takýchto zápasov sme neraz vtiahnutí aj my, aj keď si to možno ani dobre neuvedomujeme. Zápasíme o udržanie si dobrej pracovnej pozície, resp. zápasíme o nejakú lepšiu a výhodnejšiu. Zápasíme o vyšší plat a lepšie ohodnotenie. Zápasíme pri presadzovaní určitého názoru. A tak by sme mohli ešte dlho pokračovať pri vymenúvaní konkrétnych príkladov. Keď som boli ešte mladší, tak sme v zbore mali hudobnú skupinu a snažili sa robiť aj nejaké vlastné pesničky. A vtedy kamarát napísal zaujímavé a pritom aj pravdivé slová pre jednu takúto pieseň : Život je boj. Život je búrka a nepokoj. Život nie je hra. Kto ju však nehrá, ten prehrá. Áno, milí priatelia, život nie je hra. Je to zápas, ktorý aj my musíme vedieť dobre uhrať, aby sme mohli dosiahnuť uspokojivé výsledky.

Ako som už teda povedal, aj náš dnešný prečítaný text hovorí o zápase, ktorý by mal byť charakteristickým a typickým pre každého kresťana. Výsledkom tohto zápasu je pritom rast v dokonalosti, vo svätosti, v príkladnom živote a v odovzdanosti sa Bohu.

1. Prvou dôležitou podmienkou, ktorá musí byť splnená, aby sme tento boj dokázali doviesť do úspešného konca je vyjadrená takto: zložme všetko, čo nám je na ťarchu, i hriech, ktorý nás tak ľahko obkľučuje, a buďme vytrvalí v zápase, ktorý máme pred sebou. Kresťanov zápas je na stránkach Písma svätého neraz opísaný ako beh atléta alebo športovca vo všeobecnosti. Každý športovec pred dôležitými pretekami poctivo trénuje, aby v zlomovej chvíli, kedy je treba zabojovať, podal maximálny výkon. Iba tak má totiž šancu na úspech. Nuž a táto príprava sa týka tak životosprávy, ako aj zlepšovania kondície. Nadbytočné kilá, ktoré by napokon pri behu len prekážali a všetko sťažovali, takisto by športovca oveľa rýchlejšie vyčerpali a pripravili ho o sily – tie musia ísť nekompromisne dole. Treba sa ich jednoducho zbaviť. Nuž a životospráva – tá sa zas týka zdravého stravovania, zdravého striedania záťaže a odpočinku, ako aj obmedzovania toho, čo je škodlivé a nenapomáha športovcovi k maximálnym výkonom. Iba pri dodržiavaní takéhoto režimu, iba pri dodržiavaní skúsených rád trénera je šanca na úspech vysoká.

Sestry a bratia, obdobne je tomu aj pri kresťanovi. Aj život kresťana je ako taký beh. Z nás pravdepodobne už asi nikdy nebudú majstri sveta, či olympijskí víťazi. No predsa ešte majstri a šampióni byť môžeme – a síce v očiach nášho Boha. Teda ako tí, ktorí v boji, či zápase viery vytrvali až do konca, a tak od svojho Boha na konci prijmú „zlaté medaily“ – vavrínové, víťazné vence života večného v kráľovstve Božom. No ale preto tiež treba niečo urobiť. Tak ako už spomínaný športovec sa zbavuje zbytočnej záťaže, tak aj my, kresťania, sme vyzvaní k tomu, aby sme zložili všetko, čo je nám na ťarchu. Nuž a našou najväčšou ťarchou, našou najväčšou brzdou v nasledovaní Krista, v raste vo viere, v posväcovaní a oddeľovaní sa pre Boha ako aj v napredovaní za večným nebeským cieľom – je práve spomínaný hriech. Ten je v našom texte charakterizovaný ako taký, ktorý nás ľahko obkľučuje. To znamená: ľahko sa nás zmocňuje. A práve v tom je kresťanov zápas ťažký, takpovediac  celoživotný. Kresťan si preto nikdy v tomto zápase nemôže dať „time – out“. Nikdy so sebou nemôže byť spokojný a klamne si namýšľať, že teraz je už na veľmi dobrej duchovnej výške a že v podstate už ani niet čo zlepšovať. Toto je klasický satanský podvod, ktorý je na človeku páchaný od začiatku dejín. A človek sa na tento podvod rád „chytí“, pretože mu lichotí.

Pravdepodobne každý športovec má nejaký svoj vzor, ktorému by sa chcel podobať a chcel by dosiahnuť jeho úspechy. Fakt je, že my všetci máme svoje vzory, svoje idoly, ktoré sa snažíme napodobňovať a možno kopírovať ich životnú filozofiu, ich názory, postoje a reakcie. Môžu to byť naši rodičia, či starí rodičia. Môžu to byť naši učitelia, či kňazi, ktorí na nás v detstve vplývali. Pre niekoho to môže byť nejaký herec, spevák, spisovateľ alebo nejaká iná známa osoba. Alebo to môže byť niekto úplne neznámy, kto však toho v živote poctivou a zodpovednou prácou, či skromnosťou dosiahol nečakane veľa.

2. Aj náš dnešný text pred nás, ako veriacich ľudí, dnes stavia jeden idol. Nie je ním nikto iný, ako náš Pán Ježiš. On je v našom texte predstavený ako ten, ktorý v nás vieru svojim Svätým Duchom vzbudil a chce ju pri nás aj zachovať, resp. dokonať až do konca. Na Neho hľadieť, na Neho sa vedieť sústrediť, Jeho si postaviť za vzor v kresťanskom zápase, ktorý je pred nami, to je druhá, no nemenej dôležitá podmienka preto, aby sme uspeli. Aby sme boli ponímaní ako víťazi, ktorí dobrý boj bojovali, beh dokonali a vieru zachovali až do konca. Ježiš je pre nás tým najlepším príkladom celoživotného zápasu viery v Boha Otca a poslušnosti voči Jeho osobe vo všetkom. Možno sa pýtame: ako to všetko Syn Boží mohol zvládnuť? Niekto by azda povedal: Veď to bol Boh. Pre Neho to iste nebol problém ísť na kríž  a „trocha“ potrpieť. Nie je to však tak. Vnútorný zápas v Getsemanskej záhrade, ktorý Pán Ježiš musel zvádzať pred tým, než sa dal zajať, je jasným svedectvom o tom, že Syn Boží, tým že na seba vzal ľudské telo, vzal na seba aj pocity, ktoré človek má. Človek sa bojí utrpenia. A ani Ježišovi to nebolo jedno. No zvládol to. Prekonal strach a vytrval. Vytrval preto, lebo vedel, čo Ho čaká. Vedel, že po kríži a potupe bude nasledovať povýšenie. Toto bola silná motivácia. Nuž a silná a správna motivácia vie vyburcovať k veľkým činom a veľkým výkonom aj veriaceho človeka. A preto, drahý brat, milá sestra, nesústreďuj sa v živote na problémy, ktoré máš. To samozrejme neznamená, že ich máš ignorovať alebo pred nimi utekať. Problémom sa treba postaviť zoči –voči a riešiť ich zavčasu. No na druhej strane pravda je  taká, že čím viac sa problémom zaoberáš, tým viac sa ti zdá väčší. Až ťa napokon prevalcuje ako snehová guľa. A preto, drahý priateľ, hľaď ponad problém! Hľaď a sústreď sa na to, ako to všetko skončí! Hľaď na koniec toho všetkého, a tam uvidíš Toho, kto už aj tebe išiel pripraviť večný nebeský príbytok.

To je teda dobrý dôvod na to, aby sme dnes ani my neklesali na mysli a neustávali, mysliac pritom na slová apoštola: Veď utrpenia tejto časnosti nie sú rovné budúcej sláve, ktorá sa má zjaviť na nás.

Sviatosť Večere Pánovej, ktorá sa nám v cirkvi ponúka je zbraňou, ktorá nám pomáha bojovať proti malomyseľnosti. Táto sviatosť, to je jasný dôkaz toho, že Pán Boh prijíma na milosť kajúceho hriešnika. Pri Ňom môže dôjsť odpustenia každý, kto po ňom úprimne túži. Za dodržania určitých podmienok je teda pre Pána Boha akceptovateľný, prijateľný každý človek. To znamená: Preč so všetkou malomyseľnosťou! Nuž a na druhej strane je pre nás sviatosť Večere Pánovej úžasnou motiváciou. Veď tak ako teraz ešte v mnohej nedokonalosti pristupujeme k stolu Pánovmu tu na tejto zemi, tak raz budeme v kráľovstve nebeskom piť kalich oslávenia spolu s Pánom Ježišom. Veď On sám nám to skrze svojich učeníkov zasľúbil.

Kiež nás teda dary tejto svätej večere, Kristovo telo a Jeho krv, kedykoľvek ich prijímame,  povzbudia k tomu a posilnia v tom, aby sme sa aj my zbavovali hriechu a boli vytrvalí v zápase. Viďme v tejto sviatosti Krista samotného a pohľad na Neho nech aj nás motivuje k zodpovednému kresťanskému zápasu, k nasadeniu pre vec Kristovu a k vytrvalosti! Veď iba kto vytrvá až do konca, bude spasený! Amen.

 

 

 

 

48.819538,20.363907