6. pôstna nedeľa (Kvetná) – choďte a odviažte ich

Written by radovan on mar 30, 2023 in - No Comments
article_image_full
  1. pôstna nedeľa (Kvetná) – 2.4.2023

„… choďte a odviažte ich …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Matúš 21, 1 – 3

1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ A hneď ich pošle.“

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Žil raz jeden veľký marxista, ktorý sa veľmi rúhal Pánu Bohu. Jedného dňa držal v rukách Bibliu a povedal: Za 15 rokov bude táto kniha pochovaná. Neubehlo ani 15 rokov a pochovaný bol on. Zatiaľ čo Biblia je stále najviac tlačenou a prekladanou knihou na celom svete, takže je zapísaná aj v Guinessovej knihe rekordov. Áno, aj takto veľmi sa ľudia môžu mýliť. Aj takto ľudia môžu znižovať Božiu pravdu.

Pripomeňme si iných dvoch ľudí! Bol jeden profesor, ktorý odporoval evanjeliu, a keď prichádzala jeho smrť, nariadil, aby na jeho hrob bol napísaný nasledujúci epitaf, nápis: Nebol som, bol som stvorený, žil som, zomrel som, nie som. Bratia a sestry, vidíte všetci tú prázdnotu: Bol som a nie som, žil som a nie som … Pán profesor bol človek, ktorý sa v živote nestretol  s Ježišom Kristom. Bol to človek, ktorý v Boha neveril a ani mu v živote nedal šancu.

Druhý príklad je Moody. Známy evanjelizátor, ktorý pôsobil pred mnohými rokmi a ktorý organizoval veľké evanjelizácie pre všetky národy. Človek, pre ktorého bol Ježiš Kristus živý. Keď sa blížila jeho smrť, povedal: Keď toto je smrť, potom je vzácna a nádherná. Pretože je to deň môjho korunovania. Odchádzam domov. Volá ma Otec. V prvom prípade tápanie vo tme a beznádeji života. V druhom prípade nádej a perspektíva večnosti.

Milí priatelia, dnešná Kvetná nedeľa nám pripomína ten slávny Ježišov vjazd do Jeruzalema. Nuž a pri tejto príležitosti si chceme pripomenúť Ježišove dve slová z prečítaného textu. Ježiš hovorí: Choďte a odviažte ich. Bratia a sestry, toto je úloha cirkvi. Toto je poslanie kresťanstva. To je moja i tvoja úloha. Pokiaľ to robíme, potom v tom pokračujme aj naďalej! A pokiaľ na to zabúdame, potom to robiť začnime!

Koľko ľudí žije tak, že ani nevedia kam patria. Koľko ľudí sa dá ľahko zmanipulovať? Z čítania evanjelií poznáme, ako reagoval zástup ľudí v Jeruzaleme na prichádzajúceho Ježiša: 7 Priviedli oslicu aj oslíka, pokládli na ne svoje plášte a on si na ne sadol. 8 Veľký zástup prestieral na cestu svoje plášte, iní odsekávali ratolesti zo stromov a prestierali ich na cestu. 9 A zástupy, čo šli pred ním i za ním, volali: Hosanna Synovi Dávidovmu! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom! Hosanna na výsostiach! (Mt 21, 7 – 10).

Zástupy volali Hosanna, aby o niekoľko dní tí istí ľudia kričali: Ukrižuj Ho! Ukrižuj! V Markovom evanjeliu čítame: 11 Veľkňazi však poštvali zástup, aby si žiadal prepustiť radšej Barabbáša. 12 Ale Pilát sa znova obrátil na nich a spýtal sa: „Čo mám teda urobiť s tým, ktorého nazývate kráľom Židov?“ 13 Vtedy znovu zvolali: „Ukrižuj ho!“ 14 Pilát im povedal: „A čo zlé urobil?“ Oni však ešte hlasnejšie kričali: „Ukrižuj ho!“ (Mk 15, 11 – 14). To znamená, že títo ľudia nemali svoje vlastné presvedčenie. Šli s davom. A ako je to s nami? Máme svoje presvedčenie alebo sme len zmietaní okolnosťami ako ten dav? Keď bude v móde vyznávať Krista, tak Ho budeme aj my vyznávať? A keď všetci okolo nás budú kričať : Ukrižuj Ho! – pridáme sa k nim aj my? Človek musí mať svoje presvedčenie, za ktorým si stojí. Nemôžeme byť ako trstina, ktorá sa kýva tak ako fúka vietor.

Dnešné evanjelium  nás posiela ako svedkov, ako vyznávačov Ježiša Krista: Choďte, rozviažte ľuďom ich putá! Rozviažte ľuďom všetko, čo ich drží! Mnoho ľudí žije v množstve hriechov. Tie putá ich zväzujú. Nás dnes Pán posiela a hovorí:  Choďte a odviažte ich! Poslúchneme Ho alebo Ho budeme len počúvať? Farár káže a my chodíme do kostola a počúvame. Počúvanie kázne je zaiste vec osožná. Ale čo od nás v skutočnosti chce Boh? Aby sme iba počúvali? Zaiste chce, aby sme počúvali. Ale rovnako tak chce, aby sme to počuté aj žili a konali podľa toho.

Dnes si Boh praje, aby sme šli pomôcť ľuďom a povedali im, že je tu možnosť. Že je tu východisko z ich otroctva. Že je tu sloboda, že je tu Boh, ktorý má tú moc rozviazať z akéhokoľvek otroctva. Bratia a sestry: Pomôžme im! Ukážme im Krista! Veď mnoho ľudí dnes žije bez nádeje. Chodia týmto svetom, ale už nežijú, len živoria. Keby sme im priniesli Krista, tú nádej a perspektívu života večného, aj ich život by mohol byť krásny. Mnoho ľudí túži po zmene. Keby uverili Kristovi, aj ich život by sa  zmenil. Drahí priatelia, my máme niečo tak ohromné a jedinečné, že si to snáď ani neuvedomujeme. Máme evanjelium o Kristovi, o odpustení aj o živote večnom.

V prečítanom kázňovom texte sme počuli: A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich potrebuje.‘ Ako farára ma to zakaždým dojíma, že Pán Ježiš potreboval osliatko. Potreboval oslicu a osliatko do svojej služby. Nezahanbuje nás to tak trochu? My nie sme predsa osliatka. Sme ľudia, ktorým Boh vdýchol ducha. Dal nám rozum a schopnosť myslieť. Sme niečo viac ako tie zvieratká, ktoré Mu vtedy slúžili. Pán Boh i dnes potrebuje každého z nás. Teba i mňa. Ide len o jedno: chceš Mu slúžiť?

Drahý brat, milá sestra! Máš len jeden život. A ten život môžeš venovať Pánu Bohu. No rovnako tak môžeš povedať: Nie, Bože! Ja ti ho nedávam. Dávam ho tomuto svetu. Áno, aj takto sa môžeš rozhodnúť. Každý je slobodný a môže sa slobodne rozhodnúť. Pán Boh ti dáva slobodu v rozhodovaní. Využi túto Bohom ti darovanú slobodu a vyznaj: Ja ti budem slúžiť. Je len na tebe ako sa rozhodneš. Skloň sa pred Ním v pokore a odovzdaj sa Mu do služby!

Milý priateľ! Pán Boh ťa potrebuje na tomto svete do svojej služby. Pán Boh nás potrebuje do svojej práce, do svojej služby. Chceme? Môžeme povedať áno, môžeme povedať nie. Verím, že naša prítomnosť v tomto chráme znamená jedno. A síce, že Bohu odpovieme : Áno, dávam sa ti do služby, dávam sa ti do práce. Veď ma Ty sám na tomto svete a raz ma priveď aj do večnosti! Amen.

Ďakujeme Ti, Pane Bože, za Tvoje dnešné slovo. Ďakujeme, že Ty, svätý Boh, nás potrebuješ. Prosíme Ťa, daj nám lásku k blížnym. Použi si aj nás vo svojej službe, k záchrane hriešnikov, aby sme im niesli Tvoje evanjelium. Žehnaj nám, prosíme! Amen.

Použité materiály: Vladislav Santarius 53 kázání – 100% Kristus

 

48.819538,20.363907