8. po sv. Trojici – Koľko stojí človek?

Written by radovan on júl 18, 2018 in - No Comments

8. po sv. Trojici – 22.7.2018

„Koľko stojí človek?“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

1 Korintským 6, 20

20 Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Čo si myslíte : Akú cenu asi môže mať jeden človek? Alebo ešte ináč povedané : Koľko stojí jeden človek? Zrejme nie sme zvyknutí uvažovať o hodnote, či cene človeka optikou peňazí. Predsa však, je fakt, že keby sme mohli časti svojho tela, ktoré možno transplantovať, rozpredať za peniaze, zrejme by sme celkom pekne zbohatli a razom by z nás boli milionári. Ale v danej chvíli by nám to hneď bolo nanič, nakoľko by sme samých seba takýmto spôsobom zabili.

To však neznamená, že s ľuďmi sa neobchoduje. Pozrime sa len do športového sveta a budeme zarazení, za koľko peňazí sa dnes predávajú ľudia. Napríklad takí profesionálni futbalisti. Sumy za nich sú na svetovom trhu na špici. Jedná sa vskutku o závratné sumy, za aké sú najexkluzívnejšie futbalové európske kluby ochotné kupovať najlepších hráčov sveta. Prednedávnom sa skončili Majstrovstvá sveta vo futbale v Rusku, a tak mená, ktoré spomeniem, ste snáď započuli, pokiaľ ste nejaké zápasy sledovali. Takto napríklad slávny španielsky Real Madrid bol ochotný kúpiť od anglického Tottenhamu Hotspur Garetha Bale(a) za 100 759 418 EUR. Ešte vyššiu sumu – 105 miliónov EUR –  zaplatil anglický Manchester United za Francúza Paula Pogbu, ktorého odkúpil od talianskeho Juventusu Turín. Futbalové kluby, ktoré sú ochotné zaplatiť takého závratné sumy za svojich hráčov od nich následne ako protihodnotu očakávajú maximálny výkon a nasadenie v jednotlivých zápasoch.

Pravda je však taká, že aj samotná Biblia pozná niečo také ako obchodovanie s ľuďmi. Napríklad : Jozefa predali jeho bratia za otroka do Egypta za 20 strieborných šekelov. 30 strieborných šekelov bol zas povinný zaplatiť majiteľovi ten, kto nedbanlivo pripravil o život jeho otroka. Presne na tej istej sume sa dohodol aj Judáš s veľkňazmi a farizejmi, keď za 30 strieborných zradil svojho Majstra. Až na „tak veľa“ ocenili Ježišovi protivníci a nepriatelia Jeho svätý život. Akoby sa aj v momente Ježišovej zrady dokonale naplnil Jeho celoživotný program, ktorý spočíval v službe, v rozdávaní sa pre druhých, v obetovaní sa pre druhých. Pán Ježiš o tom hovorí na viacerých miestach: Líšky majú dúpätá a nebeskí vtáci hniezda, ale Syn človeka nemá kde by hlavu sklonil (Mt 8,20).  Alebo tiež : 42 Ale Ježiš ich povolal k sebe a povedal im: Viete, že tí, čo sú pokladaní za vladárov národov, panujú nad nimi, ich mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. 43 Medzi vami to však tak nebude; ale kto by sa medzi vami chcel stať veľkým, bude vaším služobníkom. 44 A kto by chcel byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých. 45 Lebo ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal život ako výkupné za mnohých (Mk 10, 42 – 45).

Pán Ježiš naplniac svoje učenie a priznajúc sa k svojmu „programu“ sa tak vzdáva toho najcennejšieho čo má. Na kríži Golgoty vydáva svoj život, aby nás vykúpil z moci hriechu, diabla, strachu a smrti. Viac sa zaplatiť už nedá. Drahšie to už nemôže byť. Preto aj apoštol Pavol na to chce mocne poukázať vo svojom liste adresovanom kresťanom v gréckom meste Korint. Najprv svojim čitateľom pripomína, že sme boli veľmi draho kúpení. Pán Ježiš, ktorý zaplatil výkupné, zaplatil súčasne najvyššiu cenu. Dal svoj vlastný život za nás. Život čistý a bezchybný za životy plné hriechu a špiny. Boli sme vykúpení zo zlého, ktoré nás obklopovalo a ktoré bolo v nás. Boli sme vykúpení zo zla, z ktorého pre človeka niet inak úniku. Takto z otrokov hriechu sme sa stali milovanými Božími deťmi.

Bratia a sestry, táto úžasná premena si zasluhuje vďačnosť a chválu nášmu Bohu. Preto apoštol Pavol nabáda a povzbudzuje Korinťanov a spolu s nimi i nás, aby sme oslavovali Boha. Azda to, čo je na našom verši pozoruhodné je spôsob, akým máme Pána Boha oslavovať. V najstarších rukopisoch sa objavuje iba zmienka o oslave Boha našim telom. Až neskoršie rukopisy tam dodávajú stať, že Boha máme osláviť aj svojim duchom.

Čo sa tým chce povedať? Chváliť Boha svojim duchom je zaiste správny predpoklad. Veď pokiaľ Ho neoslavujem svojim duchom, potom to nie je vôbec žiadna oslava. Potom sa to podobá skôr na bezduché oslavy svetových diktátorov, počas ktorých ľudia svojho vodcu oslavujú, pretože to tak majú v scenári. A keby to nerobili, stratili by buď slobodu alebo by rovno prišli o život. Nemajú teda príliš na výber. Ďalej : To, že oboje, t.j. naše telo i duch – patrí Bohu, je tiež samozrejmé : veď obeťou Pána Ježiša bola vykúpená celá naša bytosť – teda nielen náš duch, ale aj naše telo. Preto aj vyznávame vieru vo vzkriesenie tela z mŕtvych.

Čo je však pozoruhodné, to je výzva, by sme Pána Boha oslavovali svojim telom. Je fakt, že dnes je skôr moderné povedať : „Moje telo patrí iba mne. Môžem si s ním robiť čo ja chcem.“ Takto neuvažujú iba zástankyne potratov, ale aj homosexuáli, drogovo závislí, alkoholici či ťažkí fajčiari – skrátka všetci tí, ktorí veria, že ich telo patrí iba im a môžu s ním zaobchádzať ako sa im to páči.

Bratia a sestry, otázka však je : Môže človek naozaj celkom beztrestne disponovať svojim telom? Nie je moje telo jedným úžasným darom od Boha, ktorý mi bol na niekoľko desiatkov rokov zverený? Nedlhujem naozaj Pánu Bohu žiadny účet za to, čo robím so svojim telom? Môžem si ho len tak akoby nič  poškodzovať a ruinovať neprirodzeným, nezdravým spôsobom života? Ono to hneď nemusí začínať niečím „do očí bijúcim“ a pohoršujúcim. Môže to byť na začiatku iba niečo také ako prejedanie sa, častejšie popíjanie, prílišná konzumácia cukrov, soli, či tukov. Možno pridlhé vysedávanie pred počítačom alebo televízorom a príliš málo pohybu na čerstvom vzduchu na druhej strane. Možno je to na začiatku viac káv alebo „energeťákov“ na jeden deň ako je zdravé, a to všetko len preto, aby sme zvýšili svoj výkon.

Pán Ježiš naproti tomu dal svoj život za naše hriechy. Nuž a hriechom je aj to, keď si poškodzujeme svoje telo a zdravie zlým životným štýlom. Kristova obeť nás tak vedie okrem iného aj k tomu, aby sme dbali na svoje zdravie a zriekli sa bezbožného, zdravie – poškodzujúceho správania. Veď iba ako relatívne zdraví ľudia môžeme Pánu Bohu plnohodnotne slúžiť a svojim správaním Mu vzdávať česť a slávu.

Osláviť Boha svojim telom. Zrejme si to ani neuvedomujeme, ale táto skutočnosť má veľký význam pre naše okolie. Ľudia okolo nás nevidia do nášho srdca. Nevidia ako svojim duchom oslavujeme Boha. Ale dobre vidia, či sa na niekoho dokážeme prívetivo usmiať. Alebo či tým, ktorí od nás niečo chcú, len nevrlo odvrkneme. Ľudia vidia, či sa dokážeme tomu, s kým sa rozprávame dívať priamo do očí alebo či sa správame pokrytecky. Áno, je to tak, drahí bratia, milé sestry : ľudia sú odkázaní posudzovať nás podľa toho, čo vidia svojimi očami. Nuž a to, čo vidia, je naše telo. Čo vidia na mojom a tvojom živote, drahý priateľ? Vyžaruje z nás láska, radosť, pokoj, tichosť a ďalšie ovocie Ducha  Svätého alebo z nás skôr srší hnev, netrpezlivosť a nepríjemná nálada?

Drahí priatelia, nezabúdajme na to! Boli sme veľmi draho kúpení. Oslavujme teda Boha tým, čo je pre ľudí čitateľné – svojim telom! Nielen svojimi ústami, ale celým svojim životom! Nech nám v tom všetkým Pán Boh mocne pomáha! Amen.

Pomodlime sa : Drahý Pane Ježiši Kriste! Ty si trpel kvôli nám. Svojim životom si zaplatil, aby si nás vykúpil z hriechu a smrti. Na kríži si zvíťazil nad tým, čo chce zvíťaziť nad nami. Pomôž nám, prosíme, aby nás neovládlo to, čo si Ty prekonal. Nebeský Otče, ďakujeme Ti za telo, ktorý si nám zveril. Daj nám, prosíme, silu, aby sme Ťa celým svojim životom – duchom i telom dokázali oslavovať. Amen.

Použité materiály : Tomáš Pala – Dopis mladému sboru – Ostrava 2004; Feste Burg 

           

48.819538,20.363907