Kresťan a postmoderna

Written by radovan on nov 12, 2013 in - No Comments

DamankosPrednáška PhDr. Mariána Damankoša PhD., riaditeľa Evanjelickej spojenej školy v Prešove, ktorá zaznela na Seniorátnej pastorálnej konferencii evanjelických duchovných Gemerského seniorátu ECAV na Slovensku v Gemerskej Polome dňa 12. 11. 2013 na tému: Kresťan a postmoderna.

48.819538,20.363907