Nedeľa po Deviatniku – Šesť krokov pri čítaní Biblie

Written by radovan on feb 19, 2014 in - No Comments

BibliaNedeľa po Deviatniku – 23. 2. 2014

„Šesť krokov pri čítaní Biblie“

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami! Amen.

Lk 11, 28

Blahoslavení sú tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. (ekumenický preklad)

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Aj dnešnú kázeň by som chcel začať krátkym poukazom na starocirkevný názov tejto nedele, ktorú dnes v kresťanskej cirkvi slávime. Ten znie „Sexagaesime“, čo v latinčine predstavuje číslo „60“. Týmto sa nám chce zdôrazniť, že od sviatku Veľkej noci nás delí ešte približne 60 dní. Opäť však nie to je podstatné na tomto dni. Oveľa dôležitejšia je samotná téma, ktorá je k dnešnej nedeli priradená. Nuž a tá podľa bohoslužobnej agendy našej cirkvi znie : „Dar Božieho slova“.   

Božie slovo – Biblia, je vskutku veľkým darom Boha pre človeka. Je to dar, ak sa nám – ľuďom Pán Boh chce dať poznať. Samozrejme len do istej miery, nakoľko v plnosti Boha poznať nemôžeme. Na to sme prislabí a primalí. Je to vskutku veľký dar, keď nám Pán Boh vo svojom slove odhaľuje, čo sa Mu páči a čo nie. S čím sa stotožňuje a s čím nie. Čo je podľa Jeho predstáv a Jeho vôle a čo nie. Takto vo veciach morálky, či etiky nemusíme tápať a žiť v neprestajnej neistote, čo asi Bohu robí radosť a čo už nie. Je to veľký dar, keď nám Pán Boh odhaľuje cestu spasenia a kroky, ktoré treba vykonať preto, aby sme boli spasení a mali večný život. Takto ani vo veciach našej spásy nemusíme tápať a pochybovať. Všetko je to, takpovediac, čierne na bielom.

Žiaľ, nie pre každého je Biblia darom. Nie pre každého je živým, aktuálnym a nadčasovým slovom živého,  jediného, absolútneho Boha. Je nemálo tých, ktorí v Biblii vidia iba zbierku starovekých spisov, ktoré sú už dávno prekonané. Je nemálo tých, ktorí Bibliu vnímajú len ako zbierku starovekých ľudských predstáv o Bohu, no nie ako zjavenie samotného Boha nám ľuďom. Je nemálo tých, ktorí Bibliu vnímajú len ako zbierku povestí, mýtov, eposov a podobne, nie však ako živý a stále aktuálny a platný odkaz Boha nám ľuďom. Na to totiž človek potrebuje vieru. Bez viery Biblia ostáva len zbierkou starovekých ľudských predstáv, myšlienok a názorov, ktorú možno podvracať, spochybňovať, zosmiešňovať či relativizovať. Nie je nutné brať ju vážne. Nie je potrebné sa ňou riadiť. Bez viery nie je Biblia pre človeka ničím záväzným. Vnímať Bibliu a pokladať ju aj v dnešnej dobe vo viere ako Božie slovo pre človeka každej epochy, ako Božie zjavenie, i to je vskutku veľkým darom pre človeka. To teda znamená, že jednak Biblia, ktorá slovo Božie obsahuje a bola daná ľuďom, je darom. Jednak aj viera človeka, že Biblia obsahuje Božie slovo je darom.

S darčekmi je to tak, že niekedy potešia, niekedy ani nie. A preto je na mieste položiť si otázku : Milý priateľ, ako vnímaš Bibliu vo svojom živote ty? Vnímaš ju ako súčasť svojho života, súčasť svojho svetonázoru? Vnímaš ju ako Božie slovo pre teba, ktoré je záväzné a nespochybniteľné? Alebo ju vnímaš iba ako prekonané historické dielko zo staroveku, ktoré sa teba nijako netýka, nijako ťa neoslovuje a k ničomu nezaväzuje? Teší ťa to, že si bol od Boha takto obdarovaný? Alebo ani nie a čakal si niečo úplne iné?

S darčekmi je to veľakrát aj tak, že ak ich máme správne používať, ak z nich máme mať osoh, potrebujeme vedieť ako. Potrebujeme nejaký návod. V ďalšej časti kázne by som sa preto pokúsil predostrieť vám taký „návod na používanie“ Biblie. Bude to 6 krokov, tipov, ako z Biblie a jej čítania vyťažiť čo najviac, vyťažiť z nej maximum.

1. Predtým ako Bibliu otvoríš a pustíš sa do čítania, pomodli sa! Tak ako samotné Božie slovo je pre človeka darom, tak i jeho pochopenie je darom. Zlé výklady a pochopenia slova Božieho narobili v ľudských dejinách nemálo problémov. Kvôli zlému pochopeniu Biblie sa v minulosti viedlo veľa vojen, v ktorých zomrelo mnoho ľudí. Bolo spáchaného veľa násilia, tieklo mnoho krvi a udialo sa veľa krívd a nespravodlivosti. Božie slovo je vskutku veľká zbraň a moc, zvlášť ak sa zle, neprávne, pomýlene pochopí a interpretuje.  Vtedy vedie neraz k fanatizmu, a ten nie je nikdy dobrý. Apoštol Pavol vnímal Božie slovo a evanjelium ako moc Božiu, ktorá je na spasenie každému veriacemu človeku. Takto sa ho učme vnímať aj my a o to prosme! Prosme o pomoc Ducha Svätého, aby sa náš výklad Božieho slova stotožňoval s tým, čo nám Boh chce naozaj povedať! Prosme o to, aby sa nám Božie slovo prihováralo konkrétne do našej situácie, a to buď ako slovo povzbudenia a potešenia, alebo ako slovo zasľúbenia, resp. ako slovo napomenutia a odhalenia hriechu, ktorý treba Bohu vyznať!

2. Čítaj Bibliu pozorne! Biblia si žiada koncentráciu a sústredenosť. Čítať Bibliu na rýchlo, povrchne, nemá veľký význam. Biblia si žiada meditáciu, čas na rozjímanie. Vyžaduje si náš čas, našu pozornosť, naše myšlienky. Iba vtedy sa nám Boh môže skutočne prihovoriť. To sa nedá v uponáhľanosti, takpovediac „za pochodu“, pri organizovaní ďalších „x“ vecí. Je to zvláštny stav, ktorý treba prežiť. Nedá sa detailne opísať. Je to akoby silný vnútorný pocit, že ste zrazu niečo dôležité objavili, že je vám niečo jasné, čo vám doteraz nebolo. Je to stav akéhosi vnútorného vzrušenia, radosti, ale aj pokoja a naplnenosti na strane druhej. Je to stav, keď cítite, že Boh je vám v tej chvíli blízko. Že sa stotožňujete s tým, čo čítate. Že sa to týka vás osobne.

3. Čítaj Božie slovo pravidelne! Tak ako sa zakaždým najeme, keď potrebujeme utíšiť svoj hlad, tak i náš vnútorný človek potrebuje duchovné nasýtenie. Dnes mnoho ľudí veľmi úzkostlivo dbá na to, aby ich vonkajšok vyzeral čo najlepšie. Pravidelne sa stravujú, športujú a starajú sa o seba. To ich stojí neraz veľa síl, času i peňazí. No sú ochotní to urobiť, aby dobre vyzerali. To je určite chvályhodné a prospešné pre naše telo a náš zovňajšok. Máme sa o seba i svoje zdravie starať, pretože i to sú Božie dary nám dané. No pravda je taká, že Pán na nás hľadí ináč ako ostatní ľudia. Pán Boh nás nebude posudzovať podľa toho, či sme mali nadváhu alebo nie. Či sme mali vyrysované svaly alebo menej. Nebude nás brať na zodpovednosť za to, akú sme mali kondíciu. Hospodin totiž hľadí na srdce. Inými slovami povedané : Pán si všíma nášho vnútorného človeka, náš charakter, naše názory, postoje, náš vzťah k druhému človeku a v neposlednom rade aj náš vzťah k Nemu samotnému. Naše telo síce môže byť pravidelné nasycované, no naša duša môže súčasne hladovať. Drahý brat, milá sestra : Ako to vyzerá s tvojou dušou? Dopraješ aj jej toľko starostlivosti, pozornosti a času ako svojmu telu (bruchu)? Božie slovo a jeho čítanie je tým najlepším pokrmom pre ňu. Na to nezabúdaj!

4. Nevzdávaj sa pri čítaní Biblie! Človek sa zvykne rýchlo vzdať, nechať to tak, „zabaliť“ to, pokiaľ nevidí rýchlo výsledky alebo niečomu nerozumie. Je fakt, že pri čítaní Biblie možno naraziť na viaceré úskalia, ťažko pochopiteľné a vysvetliteľné pasáže, ktoré človeka môžu odradiť od jej čítania. Takto často na človeka pôsobí práve satan. Nech ťa to však neodrádza! Čítaj ďalej! Určite sa dopracuješ aj k takým úsekom, pri ktorých ti bude mnoho vecí jasnejších a ktoré sa ti budú osobne prihovárať.  Niektoré veci sa ti objasnia postupne. Na niektoré prídeš sám. Na iné sa môžeš opýtať svojho kňaza, resp. niekoho zo svojho spoločenstva  alebo sa o nich dočítať v inej odbornejšej duchovnej literatúre. To najhoršie čo môžeš urobiť je – Bibliu zavrieť, odložiť nabok a viac už po nej nesiahnuť. Ber to tak, že nikto nepadol z neba učený rovno na zem. Niektoré veci potrebujú čas, niečo zas musíš prežiť, aby si to pochopil, inokedy je zas potrebná určitá životná skúsenosť. Ak však Pán Boh vidí úprimný záujem, dopraje aj poznanie.

5. Hľadaj v Biblii Ježiša Krista! Začni evanjeliami, ale vždy nanovo sa k nim aj vracaj! Pokračuj apoštolskými listami a postupne prejdi do Starej zmluvy. Nikdy si nepovedz : Toto už poznám. Toto som už čítal „x“ krát. Biblia je úžasná kniha v tom, že má  moc ťa nanovo, iným spôsobom osloviť aj pri čítaní tých istých, možno pre teba notoricky známych pasáží. Jeden môj známy mi raz povedal : Bibliu (jednalo sa pritom len o detskú obrázkovú verziu – podotýkam) som už prečítal 3 razy. Už ma to ani nebaví. Takto by sme skončiť nemali. Ak Bibliu čítame len pre získanie informácií, len pre rozšírenie základného prehľadu, potom je to síce pekné, ale málo účinné. Keď človek zistí, že väčšinu už z toho pozná, ľahko sa dopracuje k tomu, že ho to už nebaví. Preto je potrebné Bibliu čítať ináč. Nie len kvôli informáciám, ale predovšetkým kvôli vzťahu s Bohom – pre jeho prehĺbenie, pre jeho posilnenie, pre jeho skvalitnenie. Nie len kvôli informáciám, ale aj kvôli poznaniu seba samého – svojho hriechu, svojej nedostatočnosti pred Bohom. A na druhej strane kvôli poznaniu toho, čo všetko z lásky pre mňa Boh vo svojom Synovi – Ježišovi Kristovi vykonal, aby ma zachránil.

6. Poslúchaj / ber vážne biblické rady! Slovo Božie nechce len rozšíriť tvoje vedomosti, ale predovšetkým formovať tvoj život. Predstavte si to tak, že my ľudia sme ako diamanty v surovom stave. Už vtedy máme svoju vysokú cenu, pretože sme stvorení na Boží obraz. No tá cena môže byť ešte vyššia. Na to je však potrebná práca brúsiča, ktorý drahý nerast dokáže vybrúsiť, vyformovať a nechá ho ešte viac vyniknúť. Je to podobné ako s kusom surového dreva. I to má svoju hodnotu. No pokiaľ sa do neho začne zarývať dláto skúseného rezbára, vznikne z neho niečo krásne a ešte viac hodnotnejšie ako počiatočný kus. Či brúsenie alebo vyrezávanie je však svojim spôsobom bolestivý proces. Chce to svoj čas, skúsenosti i odbornosť majstra, ktorý s tým pracuje. Tak je to, bratia a sestry, aj s nami. Pán Boh je ten dobrý, zručný, skúsený, šikovný i fundovaný odborník, ktorý vie, čo z nás chce mať. Určite to má byť niečo cenné a hodnotné. A na to sú niekedy, alebo aj veľakrát potrebné bolestivé zásahy, ktoré formujú náš život, naše priority, náš charakter. Výsledné dielo však stojí za to. Tou Božou brúskou a dlátom, obrazne povedané, sú práve nariadenia Jeho slova, ktoré treba rešpektovať a brať vážne. Ich dodržiavaním nielen že oslavujeme Boha, ale prijímame aj jeho požehnanie a ďalšie hlbšie poznanie ako dar.

 Milé sestry, drahí bratia! Dar Božieho slova. To je téma, nad ktorou sme sa dnes pokúsili zamyslieť. Sme Pánu Bohu predovšetkým vďační za to, že Božie slovo v rodnej reči vôbec máme. Prosíme, aby sa ono postupne rozšírilo do všetkých svetových jazykov, aby každý mohol poznať pravdu. Prosíme i za to, aby sa nás toto slovo mocne dotýkalo, bolo nám vzácne  a neostalo pre nás len zbierkou starovekých mýtov. Prosíme Ducha Svätého o pochopenie Božieho slova, o pravidelnosť a pozornosť pri jeho čítaní. Prosíme o vytrvalosť i jeho  správny výklad. Prosíme o našu poslušnosť voči nemu. Amen.

48.819538,20.363907