Nedeľa po Novom roku – o ľudskej zábudlivosti a Božej nezábudlivosti

Written by radovan on jan 02, 2021 in - No Comments
article_image_full

Nedeľa po Novom roku – 3.1.2021

„… o ľudskej zábudlivosti a Božej nezábudlivosti …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

Józua 24

1 Jozua zhromaždil všetky kmene do Síchemu. Povolal starších a predákov, sudcov a správcov Izraela. Keď sa postavili pred Boha, 2 Jozua povedal všetkému ľudu: 13 Dal som vám krajinu, ktorá vás nestála nijakú námahu, mestá, ktoré ste nestavali a usadili ste sa v nich. Jete z viníc a olív, ktoré ste nevysádzali. 14 Preto sa teraz bojte Hospodina, slúžte mu úprimne a verne, odstráňte bohov, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou a v Egypte. Slúžte Hospodinovi! 15 Ak sa vám nepáči slúžiť Hospodinovi, vyvoľte si dnes, komu chcete slúžiť: či bohom, ktorým slúžili vaši otcovia za Veľriekou, alebo bohom krajiny Amorejčanov, v ktorej bývate. Ja však i môj dom budeme slúžiť Hospodinovi.“ 16 Ľud odpovedal: „Nech nám ani nenapadne opustiť Hospodina a slúžiť iným bohom! 17 Hospodin je náš Boh. On vyviedol nás a našich otcov z Egypta, z domu otroctva. Pred našimi očami urobil veľké znamenia a chránil nás po celej ceste, ktorou sme šli, i medzi všetkými národmi, cez ktoré sme prechádzali. 18 Hospodin vyhnal spred nás všetky národy i Amorejčanov, ktorí bývali v tejto krajine, pred nami. Aj my budeme slúžiť Hospodinovi, lebo on je náš Boh.“ 25 V ten deň uzavrel Jozua s ľudom zmluvu, dal mu ustanovenia a právne predpisy v Sícheme. 26 Jozua napísal všetky tieto slová do knihy Božieho zákona. Potom vzal veľký kameň a postavil ho pod dub pri posvätnom mieste Hospodina.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Stále sa ešte nachádzame na začiatku Nového roka, kedy si robíme plány, dávame si predsavzatia a zvažujeme, čo všetko by sme počas roka mohli stihnúť vykonať, pokiaľ nám Pán Boh dá zdravia a života. Ja osobne mám dnes tak pre seba ako aj pre vás celkom netradičné prianie, resp. predsavzatie. Prajem nám všetkým, aby sme boli zábudliví. Alebo inak povedané: Kiežby jedným z najväčších predsavzatí, ktoré si na začiatku roka 2021 dávame, bola práve zábudlivosť! Kiežby sme boli zábudliví voči tomu, čo v sebe živiť nemáme, nepotrebujeme a nemusíme! A na druhej strane: Kiežby sme neboli zábudliví  k tomu, čo v sebe práveže živiť máme, potrebujeme a musíme!

Áno, priatelia. Uvedomujem si, že to znie možno trošku čudne a nezmyselne.  No pokúsim sa v kázni vysvetliť, ako to vlastne myslím. Pravda je totiž taká, že zábudlivosť nie je vôbec príjemná. Zhoršujúcu zábudlivosť postupne pozorujeme pri ľuďoch, ktorí trpia na Alzheimerovu chorobu. Taký človek si síce neraz veľmi dobre pamätá veci, udalosti či súvislosti z detstva a raných štádií života, no nepamätá si to, čo mal v ten deň na raňajky. Od určitého veku sa človeku dokonca odporúča, aby pravidelne užíval výživové doplnky, ktoré v sebe obsahujú prvky zlepšujúce činnosť nášho mozgu a stimulujúce našu pamäť.

Prečo nám teda prajem, aby sme boli zábudliví? Veď zábudlivosť so sebou prináša množstvo praktických negatívnych následkov. V stave ťažkej zábudlivosti človek nakoniec nepoznáva ani svojho celoživotného partnera či vlastné deti. A pokiaľ takému človeku ešte dobre slúžia nohy, je treba ho zamykať, aby nevyšiel z domu a nestratil sa. Pretože takí ľudia už veľakrát ani nevedia ako sa volajú a aké je ich trvalé bydlisko.

Zábudlivosť – to je vskutku problém pre mnohých ľudí. A nielen pre tých, ktorí to majú potvrdené neurológom ako diagnózu. V tomto momente sme vďační tomu človeku, ktorý vymyslel niečo také ako farebný lepiaci papierik, etiketu, na ktorú si môžeme napísať to, na čo  v daný deň za žiadnych okolností nesmieme zabudnúť. A potom si to môžeme nalepiť napríklad na zrkadlo alebo na chladničku. Jednoducho na také miesto, kde to budeme mať, ako sa povie: na očiach. To je aspoň aká taká záruka, že aj keby sme na to počas dňa zabudli, nakoniec nám ten farebný papierik so svojim odkazom predsa len udrie do očí a my spravíme, resp. nezabudneme spraviť to, čo sme mali. Ja osobne takéto farebné papieriky nepoužívam, skôr sa spolieham na google kalendár a pripomienky, ktoré mi z neho prichádzajú, aby ma upozornili na to, čo ma v ten deň čaká. Dôležité je, že každý máme svoj spôsob, aby sme nezabudli na to, čo sme si naplánovali.

Zábudlivosť. Na jednej strane nepríjemná. Faktom totiž je, že na isté veci by sme zabudnúť nemali. Na druhej strane potrebná. Faktom totiž je aj to, že na isté veci by bolo dobré, keby sme zabudli a neživili ich viac v sebe. V prečítanom biblickom texte stretávame Jozuu. Muža, vojvodcu, ktorý to prebral po Mojžišovi a doviedol izraelský ľud do zasľúbenej zeme kanaánskej. Stretávame ho vo chvíli, keď zasľúbená zem už patrí Izraelu. Stretávame ho v podstate na sklonku jeho životnej púte. Po mnohých zápasoch a bojoch sa Boží prísľub stal skutočnosťou.

Jozuu pritom dnes stretávame aj ako bojovníka proti zábudlivosti. Jasne to dedukujeme z toho, čo robí: 26 Jozua napísal všetky tieto slová do knihy Božieho zákona. To znamená: zapísal všetko, čo Boh urobil pre svoj ľud. Ako ho vyslobodil a vyviedol z otroctva. Zapísal do knihy všetky dobré zákony, ktoré dal Boh človeku, aby mu umožnil žiť v spoločenstve, aby ľudia medzi sebou mohli spolunažívať. Nuž a ako dodatočnú pripomienku síce nepoužíva kalendár vo svojom mobilnom telefóne ani farebný papierik, ale berie veľký kameň a stavia ho pod dub pri posvätnom mieste Hospodina. Nech je ten kameň všetkým na očiach! A Jozua pritom vyznáva: Hľa, tento kameň bude svedkom proti nám, lebo počul všetky reči, ktoré nám povedal Hospodin, a bude svedkom proti vám, aby ste nezapreli svojho Boha.“

Bratia a sestry, čo je na tom všetkom komické, alebo smutné, závisí totiž od uhla pohľadu, to je tá skutočnosť, že na to, čo pre nás Boh doteraz urobil, na to ako ľudia dokážeme celkom skoro zabudnúť. Avšak to, čo zlého nám urobili druhí ľudia, nato nejeden raz povieme: Odpustím, ale nezabudnem …

Vševediaci Boh nepotrebuje žiadne farebné papieriky, aby Mu udreli do očí a On aby na niečo pri správe celého sveta nezabudol. Nepotrebuje ani pripomienky vo svojom mobile. Nič z toho nepotrebuje, pretože On na nič nezabúda. No v tomto smere má aj On ako Boh problém. Resp. otázka je: kto má väčší problém? Či Boh alebo skôr my, ľudia? Problém je totiž v tom, že Boh nemôže zabudnúť ani na našu zlobu a zlomyseľnosti, ktoré sme popáchali. Pritom si nepraje nič viac ako to, aby na ten všetok ľudský hriech mohol zabudnúť. Hriech, ktorého sme sa dopustili tak voči svojmu blížnemu ako aj voči Nemu samotnému.

Ako to Boh vyriešil, drahí priatelia? Ako vyriešil problém so svojou „nezábudlivosťou“? Vymyslel niečo ako „antipripomienku“. Vymyslel spôsob, aby viac na náš hriech nespomínal a svojim spôsobom na neho zabudol. Hospodin síce nevztýčil nijaký kameň, ale vztýčil niečo iné. Bol to kríž. Na tomto kríži Jeho milovaný Syn zniesol všetok trest, ktorý sme mali znášať my a ktorý sme si spravodlivo zaslúžili. Kríž Ježiša Krista sa tak pre Boha stal a stále nanovo stáva pripomienkou k tomu, aby zabúdal a zabudol na všetko, čoho zlého sme sa ako ľudia dopustili tak voči Nemu ako aj voči druhým ľuďom.

Drahí priatelia, pokiaľ som vám teda na začiatku dnešnej kázne prial zábudlivosť, potom v tomto slova zmysle. Buďme aj my zábudliví k previneniam iných voči nám, tak ako aj Boh je zábudlivý k našim previneniam voči Nemu! Neživme v sebe ani počas roka 2021 to, čo nás ako ľudí nikam ďalej neposunie! Neživme v sebe spomienky na všetko zlé a všetkých, ktorí nám ublížili, či ukrivdili! Nijako nám to ani nepomôže a ani nás to neurobí šťastnými. Namiesto toho zabúdajme a nespomínajme! Tak ako ani Boh nám deň čo deň nepripomína to, akí vieme byť k sebe hnusní a protivní. Namiesto toho zabúda a nespomína.

Bratia a sestry, pokiaľ budeme počas roka 2021 „trpieť“ na takúto formu zábudlivosti, potom to bude dobré. Takú zábudlivosť liečiť netreba. A netreba voči nej ani bojovať. Lebo je to dobrá a prospešná zábudlivosť. Taká zábudlivosť nech sa naopak medzi ľuďmi šíri tak rýchlo ako sa len dá!

Milý nebeský Otče! Hľadiac na kríž Tvojho Syna, Pána Ježiša Krista, Ťa prosíme: odpusť nám naše viny a našu zlomyseľnosť. Nech kríž Tvojho Syna je pre nás neustálou pripomienkou Tvojej lásky voči nám. A na tú nechceme nikdy zabudnúť! Amen.

 

 

48.819538,20.363907