Nový rok 2016

Written by radovan on dec 30, 2015 in - No Comments

matka_utesuje_dietaNový rok – 1. 1. 2016

Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je so všetkými vami v novom roku 2016! Amen.

Iz 66, 13 (Heslo roka 2016)

Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Vždy keď človek vstupuje do niečoho nového, je rád, keď má aspoň akú takú istotu. Keď má aspoň nejaký pevný bod, ktorého sa môže chytiť, na ktorý sa dá spoľahnúť. Vstup do nového roku je svojim spôsobom vykročením do neznáma. My síce vieme, čo všetko nás pravdepodobne v novom roku čaká v našej práci, čo sme si naplánovali, čo nás neminie, čo budeme musieť spraviť. Ale dobre vieme aj to, že život nie je len o tom, čo sme si naplánovali, predsavzali, či vysnívali. Náš život je tak krehký, že nevieme ani to, čo bude zajtra. Nehovoriac už o tom, čo bude na konci roka. A preto je dobré, keď aj ako veriaci ľudia máme v novej situácii nového roka pevný bod, akési útočisko, na ktoré sa dá spoľahnúť.

Ľudia dnes svoje istoty a útočisko zakladajú na kadečom. Niekto spolieha na svoju mladosť, silu a vitalitu. Pre niekoho je zas upokojujúce to, že má dostatočné finančné rezervy a materiálne zabezpečenie. Iný sa spolieha na svoju výhodnú pracovnú pozíciu. Nieto vidí svoje útočisko v rodine. Možnože niektoré príklady, ktoré boli uvedené, sú šťastnejšie a iné menej. Predsa však všetky majú spoločné jedno : Nič z toho, čo som vymenoval nie je stále. Nič nie je až také pevné a stabilné ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Mladým, silným a vitálnym človek neostane navždy. Finančné rezervy môžu stratiť na cene a v práci môžem dostať výpoveď. A, žiaľ, aj rodina sa môže rozhádať, či rozpadnúť, odcudziť. Čo potom človeku ostane?

Ostáva nám už len to, aby sme sa vedeli spoľahnúť, aby sme dokázali veriť a dôverovať slovám Hospodina, nášho Boha, ktoré nám dnes zazneli z Izaiášovho proroctva, a ktoré sú heslom pre celý nový rok 2016. To znamená : chcú nás sprevádzať počas ďalších 365 dní, ktoré máme pred sebou. Chcú pre nás byť pevným záchytným bodom, oporou, potešením i útočiskom : Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Treba povedať, že prečítané slová sú jednými z mála tých v Starej zmluve, ktoré o Bohu nehovoria v mužskom rode. Stará zmluva má silný patriarchálny nádych. To znamená, že dominantným na jej stránkach je muž a mužský princíp vo všeobecnosti. Nuž a mužskými vlastnosťami je opísaný aj Boh ako ten, ktorý vie byť prísny, hnevajúci sa a trestajúci. Vie však prejaviť aj ľútosť, milosť a milosrdenstvo. Predsa však, akoby to bol viac racionálny Boh. Boh -konštruktér, Boh – mechanik, ktorý k problému pristupuje ako opravár. Zhodnotí situáciu, navrhne riešenie a problém opraví, vyrieši. Akoby takémuto Bohu chýbali hlbšie emócie, ktoré sú skôr typické pre ženu.

My samozrejme dobre vieme, bratia a sestry, že Boh nie je ani muž ani žena. Dobre nám Boha predstavil Pán Ježiš, ktorý o Ňom hovorí : Boh je Duch. A tí, ktorí Ho vyzývajú, musia Ho vzývať v Duchu a pravde. Predsa však, človek mal vždy tendenciu vidieť nielen to, že človek je stvorený na obraz Boží. Mal tendenciu priblížiť si Boha aj akoby na svoj obraz, a to tým, že mu prisudzoval vlastnosti, charakteristické pre človeka. Tým nechcem povedať, že je to zlé. Veď keď sme stvorení na Boží obraz, potom aj vlastnosti, ktoré máme, musia odrážať niečo z Božej podstaty.

Jedno z takýchto priblížení Boha na ľudský obraz sa týka aj dnešného kázňového textu, ktorý je heslom na rok 2016. Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť. Je to jedno z tých mála miest v Biblii, keď sa o Bohu hovorí v ženskom rode. Keď Boh nie je znázornený ako otec, ale ako matka. Ako matka, ktoré teší svoje dieťa, vždy vtedy, keď sa niečoho zľaklo. Vždy vtedy, keď je vystrašené, preľaknuté.

Ja osobne sa veľmi teším takémuto heslu na rok 2016. Som si totiž istý, že každý jeden z nás sa i v roku 2016 dostane do takých situácií, kedy bude prežívať strach. Možno to bude strach kvôli zlým lekárskym prognózam – strach zo zhoršujúceho sa zdravia. Možno to bude strach zo straty práce. Možno to bude strach, že zverené nám úlohy nezvládneme. Možno to bude strach o život milovanej osoby, životného partnera, rodiča, či dieťaťa. Možno to bude strach z terorizmu, z bombových útokov, strach z ľudí, ktorí chcú vniesť do našej kultúry nepokoj, obavy, či svoje násilné náboženské predstavy. O formách strachu v živote človeka by sa dalo písať a hovoriť ešte dlho.

Predsa však do toho všetkého nám dnes znie úžasná zvesť, úžasné zasľúbenie : Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Akoby sa nám tým chcelo povedať : Človeče, počítaj s tým, že takéto chvíľky môžu nastať. Nemusí sa objaviť všetko z toho, o čom som hovoril, ale iba jedna vec. No bude tu ten faktor strachu. Nastane situácia, v ktorej budeme túžiť po potešení. Situácia, v ktorej budeme očakávať, že nás niekto upokojí a vráti nám do života pokoj, rovnováhu a pohodu. A dnes nám tie úžasné slová povzbudenia zaznievajú: Ako keď matka teší niekoho, budem vás tešiť.

Kriticky, či skepticky zmýšľajúci človek, si v tejto chvíli možno povie : „To sú síce pekné slová, ale ako nám ony pomôžu v realite? Ako nám budú platné, keď naozaj budeme potešenie potrebovať?“ Áno, je to vážna otázka. Pravda je taká, že Pán Boh tu nie je iba pre pekné, no prázdne slogany. On si za svojimi sľubmi vždy stál, stojí a bude stáť. A nie je tomu inak ani dnes. V Jánovom evanjeliu čítame o tom, ako Boh tento svoj sľub pri každom jednom z nás plní. Pán Ježiš hovorí o tom, že nám pošle svojho Ducha –Tešiteľa. Pošle nám Ho vždy vtedy, keď sa budeme báť, keď budeme neistí, zlomení, pochybujúci, smutní, žalostiaci. Keď sa nám bude zdať, že už nevieme ako ďalej. Keď budeme cítiť, že už nemáme síl ísť ďalej.

Drahí bratia, milé sestry, je dobré vstúpiť do novej situácie nového roka s takouto istotou! Táto istota totiž nie je to len výplodom fantazírovania, nie je to len výsledok pekného sna a toho, ako by to bolo dobré. Priatelia! Ono to BUDE dobré, lebo tým ktorí, Boha milujú, všetky veci predsa slúžia na dobré! Ono to BUDE dobré, pretože náš nebeský rodič je tu s nami! Neopustil nás ako siroty. Príde k nám a bude prebývať s nami. Toto uistenie nás v tejto chvíli napĺňa pokojom a potešením. Toto poznanie nás napĺňa istotou, že nech sa deje, čo sa deje, sme v rukách dobrého nebeského rodiča. Rodiča, ktorý je pre nás Otcom a zvlášť dnes, na prahu nového roka 2016, aj Matkou, prichádzajúcou k nám so svojim potešením. Chvála Bohu za to! Haleluja! Amen.

 

48.819538,20.363907