Nový rok 2021 – milosrdný na spôsob Otca

Written by radovan on dec 30, 2020 in - No Comments
article_image_full

Nový rok – 1.1.2021

„… milosrdný na spôsob Otca …“

Milosť vám a pokoj od Toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde! Amen.

Heslo roka 2021:

Lukáš 6, 36

36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec.

Milé sestry, drahí bratia v Pánovi!

Stane sa, že nejeden raz obdivujeme životné mottá a citáty známych a slávnych ľudí – spisovateľov, štátnikov, filozofov, hercov, národovcov, či kňazov. Všetci tí sa väčšinou v krátkom citáte pokúsili vyjadriť určitú životnú múdrosť, ktorú prežili a pochopili a ktorá ich vždy nanovo motivovala k žitiu hodnotného, plodného a tvorivého života. Myslím, že mnoho z takýchto citátov takpovediac trafí do čierneho. To znamená: i my ostatní, ktorí sme to nevymysleli, sa s tým vieme stotožniť, ba dokonca sa tým vieme v živote inšpirovať.

Som rád, že ešte za svojich teologických študentských čias som si osvojil myšlienku vždy na nový rok kázať na tzv. heslo daného roka. Robím tak v podstate nepretržite už dobrých 20 rokov. Dovolím si povedať, že aj heslo určené pre rok 2021 takpovediac trafia do čierneho. Je síce krátke, ale o to silnejšie. Je síce krátke, ale o to aktuálnejšie a potrebnejšie. Je to heslo, ktoré nás povzbudzuje, dokonca nám prikazuje, aby sme sa aj v roku 2021 snažili napodobňovať Boha. Napodobňovať Boha v Jeho milosrdenstve, ktoré je jedným zo základných opisov a charakteristík Boha na stránkach Starej zmluvy.

Bratia a sestry, myslím si, že korona kríza, ktorá nás zasiahla počas roka 2020 a ktorá, žiaľ, stále pretrváva, z nás ľudí vyplavila kadečo. A nebolo to len dobré a pozitívne, ale neraz aj to zlé, negatívne. Nebola to len spolupatričnosť, empatia, solidarita či tolerancia, ale aj nevraživosť, neláska, netolerancia, zlosť, zúfalstvo či agresivita. A preto mám za to, že to, na čom nám bude treba v roku 2021 zvlášť intenzívne popracovať, je práve milosrdenstvo – teda schopnosť vedieť prejaviť súcit, milosť, lásku, pochopenie, empatiu, zľutovanie. Ale tiež solidaritu, toleranciu, prijatie, zmierenie, pomoc či odpustenie.

Pán Ježiš, ktorý tieto slová vyslovil, veľmi dobre pozná našu duchovnú nadutosť, namyslenosť, či pýchu. Áno! Práve naša duchovná pýcha  spôsobuje, že tak radi kritizujeme, posudzujeme a odsudzujeme druhých. Padne nám to zaťažko, keď máme byť milosrdní k slabostiam druhých a odpustiť im. Pritom však my sami prehliadame svoje vlastné chyby a zabúdame, že všetci stojíme pod tým istým Božím súdom. Zabúdame, že všetci máme svoje chyby a že nikto z nás nie je dokonalý, pretože taký je jedine Boh.

Práve na tomto mieste, práve na začiatku nového kalendárneho roka  nám preto Pán Ježiš pripomína milosrdenstvo nášho Boha. On je Ten, ktorý s nami zaobchádza s láskou. On je Ten, ktorý nám vo svojom Synovi odpúšťa deň čo deň všetok hriech. On je Ten, ktorý od nás vzďaľuje všetko zlé. To všetko robí preto, aby aj nás robil milosrdnými k sebe navzájom. Aby sme sa aj my učili vychádzať a vychádzali so svojimi blížnymi v láske a s láskou. Ježiš sám je nám obrovským príkladom milosrdenstva: On sám svoj život v plnosti, nezištne a nesebecky nasadil za hriešnikov. Milosrdne sa vzdal svojho života, aby nás mohol spasiť a darovať nám nový život s Bohom.

Drahí priatelia, pravda je taká, že nikto z nás nie je hodný Božej lásky. Je to všetko jedine o Božej milosti a milosrdenstve. Toto je jediný základ, na ktorom môže vyrásť a ďalej sa budovať dobrá spoločnosť s dobrými vzťahmi, a to tak v našich manželstvách, rodinách, spoločnosti ako takej i v cirkvi. Je to totiž práve milosrdenstvo, ktoré ma nerobí ľahostajným k môjmu blížnemu, k druhému človeku, k bratovi a sestre. Je to milosrdenstvo, ktoré ma motivuje k tomu, aby som svojho blížneho prijímal deň čo deň s láskou a trpezlivosťou. Je to milosrdenstvo, ktoré ma vedie k tomu, aby som na tom druhom nevidel iba všetko zlé, ale snažil sa vidieť aj to dobré a rovnako tak sa snažil „všetko si v dobrom (lepšom) vysvetľovať“ – ako to čítame aj v Lutherovom Malom katechizme, kde vysvetľuje 8. Božie prikázanie: Nevypovieš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu! Áno, priatelia! Je to práve milosrdenstvo, ktoré je hotové a pripravené k odpusteniu a zmiereniu.

Bratia a sestry, milosrdenstvo – to je dôvod, vďaka ktorému si môžeme i v roku 2021 vzájomne pomáhať a odbúravať konflikty v živote. Božie slovo nám chce byť v tomto nápomocné. Ono nám chce otvárať oči, aby sme aj my videli, kde môžeme a máme priaznivo zasiahnuť. Kde môžeme vstúpiť a upokojiť napätie, stres či nepokoj.

Je zaiste dobré, že pokiaľ Pán Ježiš svojich poslucháčov, teda i nás nabáda k milosrdenstvu, po príklade Jeho i nášho Otca nebeského, potom nám ponúka aj konkrétne príklady a modely správania, kde naše milosrdenstvo môže vyniknúť čo najviac. Priamo v tej istej 6. kapitole Lukášovho evanjelia, z ktorej nám zaznel aj kázňový text ako heslo na rok 2021, čítame aj tieto Ježišove slová: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia. 28 Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Milujte svojich nepriateľov! Robte im dobre! 37 Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a bude vám odpustené! 38 Dávajte a bude dané aj vám … Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám.“

Bratia a sestry, mnohí na tomto mieste povedia: Ale veď toto nie je možné. Veď toto sa ani nedá: milovať nepriateľov; robiť dobré tým, ktorí nás nenávidia. Alebo tiež: dobre priať, žehnať, tým, ktorí nás urážajú a nenávidia nás. A pod. Áno, taká je naša osobná životná skúsenosť. Tá nám hovorí jedno: je to ťažké robiť dobré tým, pre ktorých nič neznamenáme a ktorí o nás ani nestoja. Nuž a samozrejme, všetci sme to už prežili, aké ťažké je pozdraviť milými slovami niekoho, kto nám „leží v žalúdku“ a hovorí o nás zle. Ten starý Adam v našom vnútri nás zakaždým intenzívne presviedča o tom, ako veľmi je zranený, ako veľmi mu bolo ublížené, ako veľmi je dotknutý a urazený. Starý Adam v nás nechce ani počuť o tom, že by sme mali milovať nepriateľov, robiť dobré tým, ktorí nás nenávidia; dobre priať, žehnať, tým, ktorí nás urážajú a nenávidia nás; nesúdiť, neodsudzovať a pod.

Drahí priatelia! Otázka je, koho chceme počúvať a poslúchať viac? Všetkých naokolo, hlas našej skúsenosti, hlas starého Adama v nás alebo hlas Krista Pána? Jeho slová sú nekompromisné, vyzývajúce a jasné. Dokonca jednoducho splniteľné. Ako to myslím? Dovoľte, aby som pre ilustráciu uviedol jeden príklad: Vinny Pazienza bol jedným z divácky najpríťažlivejších boxerov svojich čias. Na jeho zápasy chodili davy divákov a televízie ich s radosťou vysielali. Pazienza bol borcom divej, nespútanej energie. Ak dostával nakladačku, nestiahol sa a nezačal byť opatrnejší, naopak, doslova „šalel“ a snažil sa za každú cenu pomstiť. Niektorí ho nazývali pozérom v ringu, ale Vinny bol bezhlavý a výbušný, ako dynamit. Príčinou bola zrejme horúca južná krv jeho talianskych predkov.

Pazienza bol unikátnym šampiónom, veď len málokomu sa v histórii boxu podarilo stať najprv majstrom sveta v ľahkej váhe a potom, preskočiac odrazu niekoľko kategórií, zopakovať tento úspech v ľahkej strednej váhe, čo je o 19 libier vyššie. Pazienza to dokázal a neskôr boxoval aj v ťažších váhach, pričom neraz o titul majstra sveta. Avšak najväčším úspechom v živote Pazienzu bol návrat k boxu po tom, ako utrpel v strašlivej autohavárii zlomeninu krčnej chrbtice.

Ako spolujazdec v aute, ktoré šoféroval jeho priateľ, sa Vinny ocitol v strašnej autohavárii. Vozidlo dostalo šmyk na vlhkej diaľnici. Pazienza zázrakom prežil, mal však zlomený krk – dva stavce boli zlomené úplne, dva boli posunuté. Vinny bol najprv ochrnutý na celú pravú stranu tela. Lekári hovorili, že na box môže navždy zabudnúť. Neboli si dokonca ani istí, či bude môcť vôbec niekedy chodiť. Hrozila mu operácia, po ktorej by sa už nedokázal plnohodnotne pohybovať.

Vinny prehováral lekárov, aby ho neoperovali. Keď mu bolo trocha lepšie, začal so zložitou konštrukciou na hlave chodiť do telocvične. Dlhé hodiny usilovného cvičenia so závažiami postupne začali prinášať ovocie. Jeho ošetrujúci lekár nechápal, prečo má pacient pri každej návšteve posunuté a uvoľnené skoby. Ale s každou návštevou lekár zaznamenával aj zlepšenie zdravotného stavu chorého.

Cvičenia trvali päť týždňov, po ktorých lekári konštatovali, že konštrukciu netreba viac nosiť. Celá rehabilitácia po havárii trvala tri mesiace. O nejaký čas nato si Vinny znovu navliekol rukavice. O rok sa vrátil do ringu a čisto porazil v 10-kolovom zápase majstra sveta, Dominikánca Luisa Santanu. Okrem víťazstva získal Pazienza ďalší významný titul v rámci svetovej boxerskej asociácie.

Keď sa ho po získaní titulu reportérka pýtala, ako to mohol dosiahnuť po ťažkom zranení, jeho odpoveď znela: Jednoducho! Reportérka pôsobila jemne zmätene, a tak boxer pokračoval: Všetci chcú, aby si to vzdal. Ale keď ti niekto hovorí, že niečo nie je jednoduché, ty to jednoducho sprav. A potom zistíš, že všetko je vlastne veľmi jednoduché.

Drahí priatelia, je fakt, že ďalšie životné peripetie Vinnyho Pazienzu už nie sú až také príkladné a nasledovaniahodné, no vnútorne cítim, akoby nám dnes toto isté chce povedať aj Pán Ježiš: Urobte to, čo vám hovorím! Jednoducho to urobte, a pochopíte, že všetko je to vlastne veľmi jednoduché. Milujte svojich nepriateľov; robte dobre tým, ktorí vás nenávidia; žehnajte tým, ktorí vás nenávidia; modlite sa za tých, ktorí vás urážajú. Áno, takto rôzne a širokospektrálne sa dá pochopiť veľavravné a výstižné heslo pre rok 2021: 36 Buďte milosrdní, ako je milosrdný aj váš Otec. Nech nám pri jeho napĺňaní v roku 2021 pomáha sám náš Otec nebeský! Amen.

 

 

 

48.819538,20.363907