Nový rok 2022

Written by radovan on dec 28, 2021 in - No Comments
article_image_full

Nový rok – 1.1.2022

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho, Ježiša Krista! Amen.

Heslo roka 2022

Ján 6, 37

Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem.

Drahí bratia, milé sestry v Pánovi!

Začínať nový rok s vedomím, že nebudeme odohnaní, resp. vyhnaní, je dobré. Zvlášť dobré vedieť a počuť je to v dnešnej dobe, kedy človek môže byť veľmi ľahko odohnaný či vyhnaný od hocikadiaľ, pokiaľ nespĺňa kritériá, režim, či nastavené pravidlá. Áno, priatelia, už takmer druhý rok sa zmietame v čudnom čase, ktorý akoby nechcel skončiť. Žijeme v dobe neistoty. Nevieme, ani len netušíme, kedy sa to všetko dá normálu, na aký sme boli dlhý čas zvyknutí. A či sa to niekedy vôbec dá do poriadku. Otázka je, či sme si ten čas „normálnosti“ dostatočne vážili. Možno je toto všetko lekcia pre nás všetkých, ktorá nás má naučiť vďačnosti ako aj tomu, aby sme v ďalšom živote nereptali, nenadávali, ale skôr sa učili všetko v dôvere prijímať z Božej ruky.

Bratia a sestry, žijeme v dobe, kedy aspoň akou takou priepustkou na slobodu je covid pas, či potvrdenie o prekonaní kovidu, nie staršie ako 180 dní. Ale pre istotu je dobré mať aj negatívny antigénový alebo pcr test…  Nuž a kto nemá náležité potvrdenia, ten môže byť dnes veľmi ľahko, dokonca v súlade so zákonom, či vyhláškou odohnaný – tak z obchodu ako aj z vlaku či autobusu, z reštaurácie, ba dokonca aj z kostola. Najsmutnejšie na tom je, že sme sa ako ľudia začali medzi sebou deliť. Toho delenia medzi ľuďmi síce bolo aj v minulosti dosť, ale korona a hlavne vakcína, resp. zaočkovanosť a nezaočkovanosť rozdeľuje ľudí čím ďalej, tým viac. Zrazu sa boja stretnúť zaočkovaní s nezaočkovanými. Dokonca sa zakazuje stretnúť sa aj pokrvnej rodine. Človek na druhého človeka neraz pozerá podozrievavo, so strachom.  Kto nie je pichnutý, je neraz vnímaný ako občan druhej kategórie. Stáva sa nedôveryhodným a hlavne nezodpovedným. Pretože práve to v spoločnosti rezonuje ako refrén v piesni. Keď sa k tomu pripojí ešte aj avizované zdražovanie takmer vo všetkých odvetviach, oblastiach a sférach života, hm … potom človek ani nevie, na čo sa má v tom novom roku vlastne tešiť…

Áno, priatelia, človek sa neraz tak zastaví, zamyslí sa a povie si, že dobre asi už bolo. No ja chcem pevne veriť tomu, že mnoho dobrých vecí a darov má pre nás náš Pán pripravených aj v roku 2022. Že náš dobrý Otec nebeský sa od nás ani neodvrátil ani nás nezanechal napospas, či už vírusu, či už mocným a vplyvným tohto sveta, ktorí rozdávajú karty, či už tvorcom avizovaného nového svetového poriadku…

Bratia a sestry, človek sa aj v minulosti rád hral na Boha, ale nikdy to dobre nedopadlo. A čo je asi ešte dôležitejšie, Pán Boh človeku takéto snahy vždy včas a veľmi úspešne prekazil. Veď si len všimnime príbeh o Babylonskej veži! Pán Boh človeku vždy povie: len potiaľ, no ďalej nie! A preto verím, chcem veriť, že i túto čudnú dobu, v ktorej sme sa všetci ocitli, Pán vyrieši a zmení na dobré. Že dokáže svoju zvrchovanosť a moc, ale tiež svoju lásku, dobrotu a súcit tak ako to dokázal nespočetne krát aj v minulosti.

Do Nového roka 2022 chceme dnes vstúpiť s krásnym Ježišovým zasľúbením, ktoré bolo vybraté ako Heslo pre rok 2022: Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Dovoľte mi v tejto chvíli, aby som toto zasľúbenie rozmenil tak trošku na drobné! Áno, priatelia, my prichádzame ku kadekomu a kadekde. Naše kroky nie vždy vedú na správne miesta a k správnym ľuďom. Rovnako tak pomoc nehľadáme vždy na správnych miestach. A možno práve preto sa nám jej ani nedostáva v takej miere ako by sme si to priali. Dnes, na prahu Nového roka nám Pán Ježiš chce povedať jedno: Prichádzajte k Tomu správnemu! Prichádzajte k Tomu, ktorý pre vás má pripravené ucho, aby vás vypočul! Prichádzajte k Tomu, ktorý má v rukách všetku moc, danú Mu od Otca v nebesiach, aby vám pomohol a vyriešil váš problém!  Prichádzajte k Tomu, ktorý sa stal vašim bratom, človekom, a preto vám veľmi dobre rozumie, nech už prechádzate kadečím a prežívate čokoľvek! Veď On sám to prežil a prešiel si tým …

Drahí priatelia, je len na nás, za kým budeme prichádzať v roku 2022. Alebo inak povedané: je len na nás, komu budeme dôverovať, na koho sa budeme spoliehať a od koho budeme očakávať pomoc. V každom prípade: dnes tu máme jednu úžasnú ponuku. Jednu úžasnú, poviem to tak ekonomicky – akciovú, prémiovú – ponuku. A také sa, podľa mňa, neodmietajú. Pretože sú jedinečné. Samozrejme, že to, čo nám dnes Boží Syn ponúka, neplatí len pre dnešný deň. To nie je žiadna tzv. Black Friday ponuka, ktorá platí len v jeden konkrétny deň a potom už nie.  Drahý brat, milá sestra, Ježišova dnešná ponuka tu pre teba bude aj zajtra, aj o týždeň či mesiac. No pokiaľ už dnes vieš, že je dobrá, jedinečná, overená, spoľahlivá a dôveryhodná, potom prečo otáľať s jej prijatím? Prečo hľadať pomoc tam, kde sa ona nedá nájsť? Prečo sa utiekať k niekomu, kto je vo svojich možnostiach a schopnostiach limitovaný a obmedzený? Prečo neísť k Tomu a za Tým, komu bola daná všetka moc na nebi i na zemi?

Toho, kto prichádza ku mne, neodoženiem. Všimnite si, sestry a bratia, že Pán Ježiš tu neurčuje žiadne podmienky, kritériá, či režimy pre tých, ktorí sa k Nemu hodlajú prísť. Nie! Nič také! Keď k Nemu chcete prísť, nemusíte byť ani zaočkovaný, ani prekonaný, ani testovaný. Nemusíte mať v mobile e – Hranicu, ani green pass. Nikto od vás nebude pýtať ani QR kód ani test na protilátky. Nikto vám nebude hovoriť nič o zodpovednosti alebo dávať kadejaké falošné sľuby o slobode a podobne. No jedno kritérium tu podľa mňa predsa len je. Ono to v texte síce priamo napísané nie je, ale pokiaľ človek číta medzi riadkami, nemôže tam to kritérium nevidieť. Je to kritérium lásky voči Božiemu Synovi a kritérium dôvery v Neho.

Má to inak svoju vnútornú logiku. Veď pokiaľ Ježišovi, Božiemu Synovi nedôveruješ a ani Ho nemiluješ, zrejme k Nemu nebudeš mať ani veľkú snahu a chuť chodiť. No pokiaľ sa pri tebe práve tieto jediné požadované kritériá nájdu, potom môžeš počítať s tým, že nebudeš odohnaný. Naopak! Budeš prijatý. Tvoja modlitba bude prijatá. Tvoje prosby i vďaky budú prijaté. Tvoja oslava Boha i pokánie budú prijaté. Budeš prijatý ako Božie dieťa. Budeš môcť počuť Ježišove slová: Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení! Ja vám dám odpočinutie!

Drahí priatelia, je dobré vo všetkej tej neistote, obavách, egoizme, či individualizme dnešných dní vedieť, že niekto o nás stále stojí. Že Jeho brány sú pre nás otvorené. A pritom, nežiada tak veľa. Len tvoje srdce, tvoju lásku, tvoju dôveru. A na oplátku ti ponúka to, čo ti nemôže ponúknuť ani tento svet ani nikto na tomto svete. Bezpodmienečné prijatie, nádej, budúcnosť a večnosť.

Moderným jazykom sa to povie tak, že je to dobrý „deal“. Teda dobrá ponuka, dobrý obchod. O žiadnej lepšej, o žiadnom lepšom som nepočul. Ja osobne sa jej chcem držať a využiť ju nie až zajtra, ale už dnes. Spravíš tak aj ty? Pokiaľ áno, poďme všetci spolu i v roku 2022 v láske a dôvere k Tomu, pri kom nebudeme odohnaní! Amen.

Pomodlime sa:   V Tvojom mene trojjediný Bože, začíname tento nový rok. Ďakujeme Ti za všetku lásku a dobrotu, ktorú si nám preukazoval v uplynulom roku, za ochranu a pomoc v ťažkých chvíľach nášho života. Nadovšetko za zhovievavosť, ktorú si mal s nami, nehodnými dietkami. V prvom ráne nového roku cítime Tvoju nekonečnú milosť. K nej sa utiekame, v Tebe skladáme svoje nádeje. Tvoja prítomnosť, pomoc, Tvoje požehnanie budú nám zábezpekou pokojného a radostného života. Buď s nami, ako si bol dosiaľ. Tebe porúčame náš zbor, cirkev, kresťanstvo i svet, v ktorom žijeme. Chráň nás od všetkého zlého. Veď nás po svojich cestách. Nauč nás slúžiť Ti v úprimnosti a pravde, dôverovať Ti, priznávať sa k Tebe, žiť životom Tvojich dietok. Tebe sa porúčame so všetkým, čo sme a máme. Vezmi nás pod svoju ochranu. Požehnávaj našu prácu a dobré predsavzatia. Skloň sa k biednym, nasýť hladných, poteš smutných, ujmi sa utláčaných. Naplň nádejou večného života tých, ktorí budú odchádzať. Učiň tak pre Ježiša Krista, svojho milého Syna a nášho Spasiteľa. Amen.

 

48.819538,20.363907