Posledná nedeľa po Zjavení – nadhľad nadovšetko …

Written by radovan on jan 25, 2023 in - No Comments
article_image_full

Posledná nedeľa po Zjavení

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista! Amen.

 Matúš 17, 1 – 9

1 O šesť dní vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a jeho brata Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. 2 Tam sa premenil pred nimi a tvár Mu žiarila sťa slnko a rúcho jeho zbelelo ako svetlo. 3 A hľa, ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s Ním. 4 Peter prehovoril k Ježišovi: Pane, dobre je nám tu. Ak chceš, urobí tu tri stánky: jeden Tebe, jeden Mojžišovi, jeden Eliášovi. 5 Keď on ešte hovoril, ajhľa, jasný oblak ich zastrel a z oblaku ozval sa hlas: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte. 6 Keď to učeníci počuli, padli na tvár a náramne sa báli. 7 Ježiš pristúpiac k nim, dotkol sa ich a riekol: Vstaňte a nebojte sa! 8 A keď pozdvihli oči, nevideli nikoho, len samého Ježiša. 9 Keď schádzali z vrchu, prikázal im Ježiš: Nikomu nehovorte o tomto videní, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych! 

Vážení konventuáli, sestry a bratia v Pánovi!

Informačná vojna. Pojem, ktorý sa zrodil iba nedávno. Fenomén, ktorý nás chce upozorniť na to, že sme deň čo deň zasypaní najrôznejšími informáciami. Z nich niektoré sú pravdivé, iné sú pravdivé iba sčasti a tie ostatné sú číre výmysly. Je len a len na nás, čomu uveríme a čomu nie. Nie je vôbec ľahké sa v tom všetkom zorientovať, pretože poväčšine každá informácia, ktorá k nám príde, sa tvári veľmi presvedčivo, overene a zaručene pravdivo.

Prečo však začínam práve takto? Mám za to, že aj samotní Ježišovi učeníci prežívali niečo podobné ako informačnú vojnu, i keď s najväčšou pravdepodobnosťou ani zďaleka nie v takom rozsahu, ako ju prežívame my. Informačná vojna pri učeníkoch spočívala v rôznych ľudových predstavách a očakávaniach, čo sa Mesiáša, Jeho príchodu a pôsobenia týka. Jedni od Mesiáša očakávali to, druhí zas niečo iné. Podľa toho kto čo očakával sa potom v izraelskom národe vytvorili rôzne skupiny ako ich poznáme aj z čítania evanjelií. Napríklad: farizeji, sadukaji, zelóti, či esénci. Myslím, že ani pre učeníkov to nebolo celkom jednoduché sa v tom všetkom zorientovať a v spleti rôznych samozvaných a falošných mesiášov rozpoznať toho skutočného, pravého, od Boha poslaného.

Áno, priatelia, v niečom podobnom ako Ježišovi učeníci žijeme aj my. Dnes ľudia zrejme neriešia to, kto je pravý Mesiáš. Ľudí skôr trápi to, komu sa ešte dá veriť a kde je vlastne pravda. Kto má pravdu? Kto nám pravdu hovorí a kto nám iba veľmi presvedčivo klame? Majú pravdu tzv. mainstreamové médiá? Alebo nám skôr pravdu hovoria tzv. alternatívne médiá? Dá sa veriť všetkým príspevkom na sociálnych sieťach? Alebo je to skôr naivné? Áno, aj o tomto všetkom je informačná vojna.

Bratia a sestry, ako si s tým všetkým poradiť? Pán Ježiš nechce, aby v tom všetkom Jeho učeníci mali chaos a zmätok. A tak troch z nich berie so sebou na vysoký vrch. Hore v kopcoch je nádherný výhľad. Preto i ja osobne, keď mám chvíľku času, i keď v poslednej dobe je to skôr vzácnosť, sa rád vyveziem, či vybehnem hore do kopcov. Tie výhľady stoja za to. Predsa len: pravda je taká, že Ježiš svojich učeníkov nevzal na vysoký vrch iba kvôli krásnemu výhľadu na okolitú krajinu, či kvôli turistike. Vzal ich tam preto, aby im ponúkol výhľad nielen na niekoľko kilometrov, ale priamo do budúcnosti, do eschatologickej večnosti. Vzal ich tam preto, aby im ponúkol pohľad, či nahliadnutie do neba. Vzal ich tam preto, aby im pomohol zorientovať sa v celej tej informačnej vojne okolo nich a v nich samotných. Vzal ich tam preto, aby si práve túto scénu Ježišovho oslávenia zapamätali, keď Ho uvidia zbičovaného, zoslabnutého pod ťarchou kríža, opľutého, zakrvaveného, visiaceho a zomierajúceho na kríži.

Nuž a prostredníctvom svojich učeníkov i nás dnes, milí priatelia, ten istý Ježiš berie spolu so sebou na ten istý vysoký vrch. Robí tak preto, aby i nám pomohol zorientovať sa vo svete a ponúkol nám nadhľad nad realitou života, ponúkol nám výhľad na to, čo je pre nás pripravené. Dnes sa ocitáme spolu s Ježišom na vrchu premenenia, tak jednotlivci ako aj spoločenstvo tohto nášho cirkevného zboru, aby sme sa viac sústredili na Kristovo konečné, eschatologické, večné oslávenie a nesústreďovali sa len na zvyšujúce sa ceny energií a na nedostatok financií. Áno, bratia a sestry, ja viem! Z Kristovej slávy nezaplatíme faktúry ani za plyn ani za elektrinu. Z Kristovej slávy neopravíme strechu ani nezreštaurujeme obraz. Predsa len: dnešná scéna Kristovho premenenia je pre nás dôkazom, posilnením a uistením, že všetko je to nakoniec v Božích rukách. Posledné slovo bude mať On. A my vieme, že milujúcim Boha všetky veci slúžia na dobro. Tým sa tešme, že raz všetkým problémom, komplikáciám, strádaniam či nedostatkom bude koniec. Že Boh má i pre nás pripravené premenenie a oslávenie vo svojom kráľovstve. Tomuto verme! Nech sa z tohto teší naše srdce!

Bratia a sestry, Ježiš dobre vie a uvedomuje si, že Jeho čas na tejto zemi sa postupne kráti. Blíži sa moment, pre ktorý sa narodil a prišiel na tento svet. Blíži sa okamih, keď svoj svätý a nevinný život ponúkne Bohu ako obeť za hriech celého sveta. Ježiš dobre vie aj to, že to pre Jeho učeníkov bude ťažké na pochopenie, prijatie a stotožnenie sa s tým. A preto ešte predtým, než sa tak stane, túži po jednom: chce upevniť a posilniť vieru svojich učeníkov. A spraví to tým, že im akoby poodhalí záves. Oponu, ktorá predeľuje nebo od zeme a zem od neba.

Na vysokom vrchu Ježiš svojim učeníkom umožňuje prežiť zážitok akéhosi nebeského vyjasnenia a vysvetlenia všetkého  toho, čo má prísť. Spolu s Mojžišom a Eliášom, počujúc hlas samotného Boha im ich Majster ponúka niečo ako prestávku na oddych. Posilnenie a výhľad na pravý cieľ. Drahí priatelia, takúto oddychovú prestávku a vysvetlenie všetkého, čo má prísť, dnes Ježiš ponúka tebe i mne. Je to posilnenie a uistenie, že posledné slovo nebude mať ľudská zloba, krutosť a smrť, ale oslávenie v nebeskom kráľovstve a večnosť. Potrebné,  dôležité posilnenie a uistenie, predtým než samotný Ježiš i Jeho učeníci budú kráčať po ceste pokušenia. Potrebné a dôležité posilnenie a uistenie aj pre nás dnes, keď sledujeme, čo sa deje vo svete, ako sa všetko vyvíja, či skôr kazí, komplikuje … Udalosť na vrchu premenenia sa i pre nás stáva mocným uistením, že všetko zlo vo svete, všetko dokazovanie si moci vo svete, všetka lož, nespravodlivosť, bezprávie, útlak i faloš – to všetko je len do času. No posledné slovo bude mať niekto iný. Boh, ktorý je nad tým všetkým. My sa len držme a riaďme tým, čo zaznelo aj vtedy učeníkom: Toto je môj milovaný Syn, v ktorom sa mi zaľúbilo; Jeho poslúchajte!  

Drahí priatelia, pohľad do neba chce dnes posilniť i nás ako jednotlivcov i ako spoločenstvo cirkevného zboru a pomôcť nám na ťažkých cestách života. Dnes smieme i my počuť Boží hlas: Ježiš je môj Syn. Jeho počúvajte! Počúvať Ježišov hlas, riadiť sa Jeho slovom a poslúchať Ho je totiž posilnením vždy vtedy, keď sa nám nebo zdá ako veľmi vzdialený sen, alebo ako veľmi ďaleká budúcnosť. Je posilnením vždy vtedy, keď sa ocitneme, obrazne povedané: v údolí života, bez veľkolepého výhľadu, obklopení strmými stenami vlastných pochybností, bolestí či útlaku a nepochopenia zo strany druhých ľudí.

A preto, milí priatelia, prajem nám všetkým, prajem nášmu cirkevnému zboru dobrý výhľad. Výhľad na nebo, výhľad do neba. Výhľad do konečného oslávenia, ktoré je pre nás pripravené. Práve sláva neba nech je pre nás tým najväčším stimulom v službe na poli nášho cirkevného zboru, seniorátu i našej drahej Evanjelickej cirkvi ako takej! Amen.

48.819538,20.363907