Štedrý večer – omnibus hominibus

Written by radovan on dec 22, 2021 in - No Comments
article_image_full

Štedrý večer – 24.12.2021

„ … omnibus hominibus …“

Bratia a sestry: Pokoj vám!

Títovi 2, 11

11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom …

Milé sestry a bratia v narodenom Pánovi Ježišovi Kristovi!

Pokúste sa, prosím, vo svojej fantázii a predstave presunúť v čase, niekam do staroveku, na kráľovský dvor, kde sa každú chvíľu očakáva príchod vznešeného vládcu a panovníka! Musí to byť naozaj veľkolepé prijatie. Ľudia postávajú, debatujú, niečo popíjajú … keď tu zrazu všetci umĺknu a brána, v ktorej sa očakáva vládca, sa pomaly začína otvárať: Psssst! Ticho! Vládca sa objavil. Už je tu!

V biblických časoch ľudia vítajúci svojho vládcu zvykli pokľaknúť a pozdraviť ho slovami: Kyrie elejson! – čo znamená: Pane, zmiluj sa! Beda tomu, kto svojho vládcu neoslavoval a neklaňal sa mu až do chvíle, kým panovník nedal rukou milostivé znamenie. Je azda dobre vedieť, že antickí vládcovia samých seba vnímali ako bohov a svojmu okoliu to aj dávali adekvátne pocítiť.

Dnes, na Štedrý deň, keď si so všetkými kresťanmi na svete pripomíname príchod, resp. zjavenie Pána všetkých pánov, Vládcu nad všetkými vládcami a Kráľa nad všetkými kráľmi, siaha apoštol Pavol, slová ktorého nám v úvode zazneli, po terminológii, ktorá bola typická práve pre privítanie, resp. zjavenie sa antických panovníkov a vládcov. Robí tak preto, aby nám čím lepšie a vernejšie ilustroval a predstavil podstatu vianočného tajomstva. Toto vianočné tajomstvo apoštol Pavol vyjadruje slovami: 11 Zjavila sa Božia milosť …

Bratia a sestry, pokiaľ by sme v prípade Ježiša, ktorý je zjavením a stelesnením Božej milosti, očakávali nejaký prepych a honor, zrejme by sme boli hlboko sklamaní. Ako sa nám teda Božia milosť zjavuje? Kto sa nám vlastne zjavuje? Nejaká vplyvná osoba? Ani nie, priatelia! Kristus, Vládca, Pán a Kráľ prichádza na tento svet ako malé bábo. Nezjavuje sa v žiadnej drahej, prepychovej, luxusnej večernej róbe. Ani v generálskej uniforme. To všetko by boli načisto zlé indície v rozpoznaní Jeho zjavenia, resp. pri Jeho identifikácii. Boží Syn má na sebe ako svoj identifikačný znak – človek sa to až hanbí povedať – plienky! Áno, priatelia, práve plienky sú Jeho poznávacím znamením! Veď tak o tom píše evanjelista Lukáš: 12 Toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ (L 2,12).

Boh sa tomuto svetu zjavuje vo svojej milosti ako dieťa chudobných rodičov, v nejakej zastrčenej maštaľke, v ešte viacej zastrčenej okrajovej provincii vtedajšej Rímskej ríše. Nuž a pokiaľ Rímsku ríšu vnímame ako vtedajší známy svet, potom sa Boží Syn rodí takpovediac na okraji, na periférii sveta ako takého. Pri Jeho zrodení, či zjavení Ho neoslavuje kráľovský dvor, ani politická, spoločenská, či náboženská elita. Naopak! Prichádza len zopár jednoduchých, chudobných, svojim spôsobom bezvýznamných pastierov, ktorých mená ani nepoznáme … Áno, tak! Práve tak sa zjavuje skutočný vládca tohto sveta. V skromnosti, jednoduchosti a nenápadnosti. Je to presne tak, ako o tom v 1.liste Koritnským píše apoštol Pavol: 25 Božie bláznovstvo je totiž múdrejšie ako ľudia a Božia slabosť silnejšia ako ľudia.  27 Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil múdrych, a čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahanbil mocných; 28 Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované; (1K 1, 25.27 – 28).

Bratia a sestry, dnes sa možno celkom oprávnene pýtame: Prečo? Prečo si Boh volí práve takýto spôsob? Prečo ide Boh touto cestou? Prečo porušuje všetky pravidlá a stáva sa malým tak ako sme malí my? Robí to predovšetkým preto, nakoľko je nekonečne smutný zakaždým, keď sa ľudia stoj čo stoj a pritom celkom zbytočne bijú o Jeho priazeň, náklonnosť, láskavosť a milosť. Veď Jeho spásonosná milosť je tu pre všetkých. Týka sa všetkých a platí pre všetkých. Aj pre tých, ktorí Ho oslavovať nevedia, či neodkážu, pretože sú možno príliš slabí, smutní, ubití alebo sklamaní životom. Jeho milosť sa týka dokonca aj tých, ktorí v Neho neveria a neuznávajú Ho …

11 Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom …  Áno, drahí priatelia! Všetkým ľuďom. To sa po latinsky povie: Omnibus hominibus. Omnibus znamená: „všetkým“, resp. pre všetkých. V našom rečovom prejave sa slovo „omnibus“ až tak často nepoužíva. Zrejme iba málokto vie, že omnibus je označenie pre nekoľajové vozidlo na hromadnú prepravu väčšieho počtu osôb. V užšom zmysle a pôvodne je to označenie pre nekoľajové vozidlo (koč) ťahané koňmi, určené na verejnú dopravu po stanovenej trase (konský omnibus). Neskôr existoval aj parný omnibus a predstavoval predchodcu dnešného linkového autobusu a trolejbusu.

Nuž a práve pri tejto paralele by som sa chcel zastaviť. Vianoce sú ako omnibus, ktorý do svojich vnútorných priestorov dokáže poňať všetkých. V Ježišovi Kristovi otvára totiž milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom práve na Vianoce všetky svoje dvere. Presne ako ten omnibus. A my? My smieme nastúpiť. Ja tak smiem urobiť. I ty tak smieš urobiť. Jednoducho: nastúpiť. Vojsť dnu a tešiť sa. Nuž a rovnako tak pri tom nastupovaní pomôcť aj druhým.

Milí priatelia, myslím, že v živote vám doteraz ešte nikdy nenapadlo prepojiť si vo svojich úvahách Vianoce s omnibusom, resp. autobusom, aby sme tomu lepšie rozumeli. Ale práve o to ide! A síce, že v Ježišovi Kristovi, tom malom dieťati zavinutom do plienok, 11 sa zjavila sa Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom. Pán Boh si vybral svoj spôsob, ako do tohto sveta transportovať svoju milosť. Spôsob celkom jedinečný, neočakávaný, pre niekoho možno až pohoršujúci, no v každom prípade originálny, reálny a pravdivý. Tak ako je reálny a skutočný aj omnibus/autobus, ktorý očakávate na zastávke. Keď príde, zastane a otvoria sa dvere, vy jednoducho vstúpite dnu. A presne toto sa dnes ponúka každému z nás. V narodenom Ježišovi Kristovi sa pri každom jednom z nás zastavil pomyselný omnibus/autobus našej spásy, našej záchrany pre večnosť. Boh to spravil, pretože je milostivý. Boh to spravil, lebo je láska a miluje i teba. Dvere sú otvorené. Sú otovorené i pre teba. Vojdeš? Vstúpiš? Ja áno! Pridáš sa ku mne? Amen.

Pomodlime sa: Pane, Bože a Otče, Ty si temnosť noci prežiaril svetlom spásy a nového života v Ježišovi Kristovi, narodenom Spasiteľovi. Ty si prišiel potešiť smutných, pozdvihnúť klesajúcich, obohatiť biednych, naplniť novou nádejou bezradných a pochybujúcich, vštepiť lásku, darovať pokoj, naplniť tento svet leskom svojej slávy. Prosíme Ťa, príď aj k nám. Príď do nášho života a urob si nás svetlom. Svoj pokoj daj do našich srdc, aby sme boli nositeľmi a tvorcami pokoja; obohať nás svojimi nebeskými darmi, aby sme aj my vedeli iným seba v službe lásky rozdávať. Daj, aby radostná zvesť spasenia prenikla do všetkých srdc, do všetkých končín tejto zeme, veď toľko je bolestí, smútku, nepokoja i beznádeje. Daj, aby sme Ti z plnosti srdca vedeli vzdať slávu, a Ty, Knieža pokoja, daj nám svoj pokoj, aby dni Tvojho narodenia boli dňami nášho znovuzrodenia a my aby sme mohli prežiť skutočne požehnané Vianoce. Vypočuj nás, Pane, keď k Tebe voláme. Amen.

 

48.819538,20.363907