Štedrý večer – radosť, radosť, nad radosti

Written by radovan on dec 23, 2023 in - No Comments
article_image_full

Štedrý večer – 24.12.2023

„… radosť, radosť, nad radosti …“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána a Spasiteľa, Ježiša Krista! Amen.

Lukáš 2, 10 – 11

10 … anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.

Drahí bratia a sestry, milí priatelia!

Práve sme si vypočuli známu anjelskú zvesť, ktorá charakterizuje a definuje samotnú podstatu Vianoc. V tých niekoľkých slovách je vskutku povedané všetko to, o čom sú Vianoce. Dovoľte mi, aby som v tejto chvíli slová anjela takpovediac rozmenil na drobné.

Nebojte sa … Biblicky vzaté: takmer každé zjavenie sa anjela človeku začína práve týmito slovami: Nebojte sa! Resp.: Neboj sa! Svojim spôsobom je to pochopiteľné. Veď všetko nadprirodzené, všetko, čo človeka presahuje, všetko, čo si človek nevie svojim rozumom vysvetliť, je pre človeka súčasne zdrojom tak zvedavosti, ako aj strachu. Pokiaľ chce anjel pastierom niečo povedať, najprv ich musí upokojiť, že im nič nehrozí. Že im nikto nechce ublížiť. Inak ho počúvať nebudú.

Avšak to anjelovo: Nebojte sa! … možno poňať aj teologicky. Potom je jeho význam asi takýto: každý jeden z nás má svoje obavy, má svoje „strachy“. S niektorými svojimi obavami či strachmi sa dokážeme zveriť ľuďom, ktorým dôverujeme. Iné si v sebe možno držíme a dusíme ako tajomstvo a nevie o nich nikto iba my sami a Boh. Naše obavy, či strach pritom môžu mať svoj zdroj v rôznych sférach života – v našom zhoršujúcom sa zdraví, v nie celkom optimálnych pracovných podmienkach, v nie najlepších a najšťastnejších rodinných vzťahoch, v nie ideálnej finančnej kondícii … a takto by sme vedeli dlho pokračovať. Máme strach ako sa bude ďalej vyvíjať svetová politika. Máme strach z toho, čo nás čaká. Aká budúcnosť čaká naše deti. Máme strach z toho, kto sa o nás postará, keď zostarneme. Bratia a sestry, je vskutku množstvo dôvodov, ktoré v nás vyvolávajú strach.

Keď sú prvé slová anjelskej vianočnej zvesti: Nebojte sa! – potom to asi nebude len tak. Aj samotný Pán Boh vie o našich obavách a strachoch. A ako dobrý, láskavý a milujúci nebeský Otec nás, svoje pozemské deti, chce upokojiť. Nebojte sa! – Nemusíte sa báť! Nie je dôvod viac sa báť a mať strach.

Logicky sa v tejto chvíli pýtame: Prečo nie je dôvod na obavy a strach? Veď my to akosi cítime a prežívame ináč. Áno, priatelia! Jedna vec je ako to prežívame my. Druhá vec je, čo nám chce povedať Boh. A tak anjelská zvesť pokračuje slovami: veď zvestujem vám veľkú radosť. Áno, priatelia! Radosť. Dovolím si povedať, že jedna z hlavných tém Vianoc je práve radosť. Radosť, že dieťatko je tu. Čakanie naň sa skončilo. Je to radosť z toho, že Boh sa k nám prihovára. Boh s nami komunikuje. Radosť z toho, že hovorí aj ku mne a rovnako tak ku tebe. Neodvrátil sa od nás. Nenastavil nám svoj chrbát. Naopak! Obrátil k nám svoju tvár. Je to radosť z toho, že Boh i v našom živote môže robiť a robí zázraky. Je to rovnako tak radosť z toho, že Božie sľuby nevyšli naprázdno, ale naplnili sa. A to znamená, že tento Boh je dôveryhodný a seriózny. Dá sa na Neho spoľahnúť. Jeho slovám možno veriť. V neposlednom rade je to radosť z toho, že spása, záchrana a pomoc dorazila aj k nám. Aj ku mne. Aj k tebe. Je to radosť, ktorú v sebe nehodno potláčať. Radosť, ktorá musí ísť von. Radosť, o ktorej nemožno nespievať.

Drahí priatelia, keď už my, kresťania, nemáme dostatočný dôvod na radosť, kto potom? Prajem vám, sestry a bratia, aby ste sa nezabudli a neprestali počas týchto vianočných sviatkov radovať. Prajem vám, aby túto vnútornú radosť nenarúšali ani vaše osobné problémy ani problémy tohto sveta. Pravda je totiž taká, že tak naše vlastné problémy, starosti či obavy alebo problémy tohto sveta – to všetko je tu len dočasu. Raz to všetko skončí. No radosť ostane. Radosť, ktorú smieme prežívať na tomto svete, je len akoby takou malou pred – ochutnávkou toho, čo nás čaká počas celej večnosti, ktorá je pre nás pripravená. A preto: nenechajte si vziať radosť! Pretože pokiaľ si necháte vziať radosť, nechali ste si zároveň vziať aj kúsok neba a túžby po nebi, ktorú do nás vložil samotný Stvoriteľ.

veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu … Milí priatelia, tu je ďalší dôvod na radosť. Radosť prichádzajúca od Boha tu nie je iba pre niekoľkých vyvolených. Je tu pre všetok ľud. To znamená: pre všetkých ľudí. Pán Boh nie je Ten, kto si niekoho vyberie a iného zas nie. Jeho ponuka milosti, záchrany, spásy a večného života je tu pre každého rovnako. Nuž a pokiaľ sa z tej ponuky niekto vylučuje, potom to nie je Boh, ale my. A to tým, že ju neprijímame. Že o ňu nestojíme. Že o ňu jednoducho nemáme záujem. Prajem vám, bratia a sestry, aby ste Božiu jedinečnú a nikým iným nenapodobiteľnú ponuku spásy nenechali popri sebe prejsť počas týchto vianočných sviatkov len tak. Veď radosť, ktorú anjel zvestoval vtedy anjelom, dnes zvestuje rovnako aj nám. Drahý priateľ! Prijmi túto radosť za svoju! Nechaj sa naplniť a preniknúť Božou radosťou!

11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Dovolím si povedať, že teraz trafil anjel klinec po hlavičke. Ten skutočný dôvod pre radosť sa totiž ukrýva práve tu. Práve v týchto slovách. Týmito slovami sa chce povedať jedno: V Ježišovi nám Boh hovorí svoje „Á N O“. Nehovorí nám svoje „N I E“. Niečo na spôsob: s týmito ľuďmi už nechcem mať nič spoločné. Kašlem na nich, lebo aj oni kašlú na mňa. Každé Vianoce, ktoré rok čo rok prežívame, sú ďalším Božím „Á N O“ voči nám. ÁNO – mám týchto ľudí stále rád. ÁNO – mám o týchto ľudí stále záujem. ÁNO – mám pre týchto ľudí pripravené nebo a večný život. ÁNO – nevzdávam to s tými ľuďmi, ale budem sa snažiť o ich priazeň až do samotného konca.

Tento Kristus Pán sa vám narodil „dnes“ … hovorí anjel pastierom a skrze nich aj všetkým nám. Nie včera ani nie zajtra. Dnes. Dnes sa tento Kristus Pán rovnako tak môže narodiť aj v tebe. V tvojom srdci, v tvojom živote. Je len a len na tebe, či Mu to dovolíš. Pokiaľ mu to dovolíš, potom aj teba prenikne nebeská radosť, ktorú nám všetkým dnes zvestuje anjel. To neznamená, že všetky problémy a starosti tvojho života sa odstránia a zázračne pominú. To zrejme nie. Ono to takto totiž nefunguje. No tvoj život prenikne a naplní radosť z toho, že to najkrajšie pre teba má Boh ešte len pripravené. Pripravené vo večnosti. A že starosti tohto sveta nestoja za to, aby si im celý prepadol a skončil v ťažkej skepse a depresii. Ježiš sa v podstate kvôli tomu narodil a prišiel na tento svet, aby nám do tejto večnosti otvoril dvere a umožnil nám vstup do nej. Nuž a malou pred – ochutnávkou tej večnosti je radosť, ktorú nám prináša a vnútorný pokoj, ktorý v Ňom a s Ním smieme mať.

Drahí priatelia, sestry a bratia! Prajem vám, aby toto všetko, o čom tu hovorím, pre vás neboli len slová jedného farára, ktorého niektorí môžu a druhí zas možno ani veľmi nemusia … Z úprimného srdca vám vyprosujem, aby sa Kristus narodil aj vo vás. Pri niektorých opäť raz nanovo a pri niektorých možno prvý raz. Nech vás všetkých prenikne radosť a vnútorný pokoj aj počas tohoročných Vianočných sviatkov! Radosť z toho, že sme Bohom milovaní. A pokoj z toho, že sme s Bohom zmierení. Amen.

 

 

48.819538,20.363907