Štedrý večer – Tri oriešky pre každého

Written by radovan on dec 23, 2020 in - No Comments
article_image_full

Štedrý večer – 24.12.2020

„… Tri oriešky pre každého …“

Milosť vám a pokoj od nášho narodeného Pána a Spasiteľa Ježiša Krista! Amen.

Izaiáš 9, 1 – 6

1 Ľud, ktorý chodí vo tme, uzrie veľké svetlo; nad tými, ktorí bývajú v temnej krajine, zažiari svetlo. 2 Rozmnožil si plesanie, zveľadil si radosť, radujú sa pred Tebou, ako sa radujú v žatve, ako plesajú, keď rozdeľujú korisť. 3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. 4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. 5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. Horlivosť Hospodina mocností to urobí.

Drahí bratia a sestry, milí priatelia!

Vianoce, ktoré prežívame tento rok, sú iné než tie, na aké sme boli zvyknutí spred minulých rokov. Opatrenia vlády kvôli neutíchajúcej nákaze dosť výrazne zasiahli do našich životov, do našich zvykov. Pre dobro veci, resp. preto, aby sme celú situáciu okolo korony ešte nezhoršovali, sme sa viacerí kolegovia na pôde Gemerského seniorátu rozhodli, že v dnešný deň, keď je účasť ľudí v chrámoch najvyššia, služby Božie za danej situácie konať neodporúčame a konať nebudeme. Namiesto toho sa budeme snažiť priniesť veriacim vo svojich zboroch vianočnú zvesť evanjelia iným, bezpečnejším spôsobom. Kvôli tomu teda vzniklo aj toto video. Deje sa tak na Štedrý večer prvýkrát počas mojej takmer 20 ročnej praxe.

Bratia a sestry, svojim spôsobom to vnímam ako takú lekciu, o ktorú sme si ako ľudstvo snáď aj koledovali. I keď s tým nie každý musí, samozrejme, súhlasiť. Lekciu, ktorá nás chce naučiť, o čom a hlavne o kom sú Vianoce. Človek keď číta názory ľudí na internete či ich komentáre na sociálnej sieti, to všetko na povrch vyplavuje to, o čo sa ľudia cítia byť ochudobnení kvôli sprísneným opatreniam počas Vianočných sviatkov alebo aj zopár dní pred nimi. Chýbalo nám, že po Dobšinej oficiálne nechodil Mikuláš s čertom. Ale v iných dedinách mohol. A tak sa ľudia pýtajú: Prečo aj tu nie? Chýbalo nám, že bol zrušený Vianočný jarmok. No kým po minulé roky fungoval, mnohí z tých, ktorým to chýba, sa pri stánkoch na námestí možno ani nezastavili. Chýbala nám pečená klobáska a varené vínko. I keď osobne ani proti jednému ani proti druhému nič nemám … Ľudia sú sklamaní z toho, že na Silvestra nebude na námestí ohňostroj. A predpokladám, že určitá partia ľudí je smutná aj z toho, že v kultúre nebude ani silvestrovská zábava. Ale za to nemôže iba covid, ale aj rekonštrukcia kultúrneho strediska … A tak to komentujúci uzatvárajú v zmysle: Veď toto už ani nie sú Vianoce. Sviatky nebudú!

Asi by bolo naivné čakať od ľudí, keby napísali niečo v tomto zmysle: Nuž čo. Toto všetko sa dá prežiť a oželieť. Aj Mikuláš, aj vianočné trhy aj novoročný ohňostroj. Dobré, že sa ako kresťania môžeme aspoň stretnúť v našich chrámoch, aby sme tam Bohu smeli poďakovať za ten najvzácnejší dar, akého sa nám, ako ľudstvu dostalo. I keď dnešok je výnimkou. No tu v Dobšinej od zajtra chceme s Božou pomocou pokračovať v riadnom naplánovanom rozpise. Keď som na facebookovú stránku Dobšinské fakty dal oznam o tom, ako to všetko na pôde cirkevného zboru plánujeme zrealizovať, jeden chlapík ma odpinkal slovami: Len to ma trápi …

Áno, presne toto vystihuje zmýšľanie dnešného človeka. Trápi ho všetko možné. Trápi ho to, že ostali otvorené iba nevyhnutné obchody. Ako by ho to aj netrápilo, keď sme si zvykli na konzumný spôsob života? Trápi ho to, že počas sviatkov alebo predvianočného obdobia tu niečo nebude, na čo sme boli zvyknutí. Nuž ako by ho to netrápilo, keď celému tomu balastu okolo Vianočných sviatkov, nakupovaniu, darčekom, trhom, naháňaniu sa za všetkým možným,  sme dali prednosť pred samotným Spasiteľom? Trápi ho všetko možné. Len to ho netrápi, ako je pripravený na stretnutie so Spasiteľom … A práve v tom vidím obrovskú tragédiu dnešného človeka. Našim najväčším problémom nie je ani tak covidová nákaza. Našim najväčším problém je to, že nás trápi to, čo nás trápiť nemusí. No netrápi nás to, čo by nás trápiť malo …

Bratia a sestry, predsa len, i takéto skromnejšie a striedmejšie prežitie Vianočných sviatkov má svoje čaro. To čaro pre mňa osobne spočíva v tom, že nás to viac približuje k tým prvým Vianociam v Betleheme. My sme si počas minulých rokov spravili z Vianoc idylku: rodinnú, zasneženú, s dostatkom dobrého jedla a pitia … ešte k tomu navyše s peknými darčekmi. Nuž, komu by sa to takto nepáčilo? Lenže prvé Vianoce boli všetko iné, len nie idylka. Nám sa dnes nepáči, že tu máme nejaké tie obmedzenia. Áno, ja si uvedomujem, že sú oblasti a sektory v našej spoločnosti, ktoré to prežívajú fakt ťažko: gastrosektor, turistický ruch a podobne. A je mi tých ľudí naozaj úprimne ľúto. No nebolo to vtedy pre Máriu obmedzujúce, keď Spasiteľa sveta musela porodiť v priestoroch kamennej maštaľky medzi zvieratkami? Nebolo to pre Jozefa a tehotnú Máriu niekoľko hodín pred pôrodom obmedzujúce, keď museli chodiť ako žobráci od hostinca k hostincu, či by sa nad nimi niekto nezmiloval a neprichýlil ich? Nebolo to pre nich obmedzujúce, keď s malým dieťaťom museli utekať do Egypta, aby tak malému Ježišovi zachránili život? Nebolo to pre nich ako cudzincov obmedzujúce žiť istý čas v cudzej krajine, medzi cudzími ľuďmi?

Drahí priatelia, obmedzenia, ako vidíme, neprežívame teda dnes iba my. Obmedzenia prežívala aj svätá rodina, ako ju zvykneme nazývať. I samotný Spasiteľ prišiel na svet v obmedzených podmienkach a priestoroch. Nenarodil sa v špičkovej pôrodnici. A Márii sa po pôrode zrejme tiež nedostalo tej najlepšej medicínskej starostlivosti. Jozef to nešiel zapiť na vianočné trhy s kamarátmi. A neskôr sa tiež nepobrali do supermarketu, aby nakúpili malému Ježiškovi výbavičku od výmyslu sveta. Nielen my sme teda obmedzení. Oveľa viac už dávno pred nami Jozef, Mária i maličký Ježiš. Nech teda aj tohtoročné Vianoce sú pre nás osobným pozvaním k betlehemským jasliam, kde v striedmosti, jednoduchosti a v náročných životných podmienkach sa narodila záchrana ľudstva!

Bratia a sestry, ešte že nám ostali aspoň rozprávky … 😊 A teraz to nemyslím ironicky, ale naozaj. Predpokladám, že dnes večer si mnohí pozriete rozprávku Tři oříšky pro Popelku. Akosi sme si na ňu zvykli v tom kolorite Vianočných sviatkov a Štedrého večera zvlášť. Nevadí nám, že ju poznáme takmer naspamäť a videli sme ju mnohokrát. Radi si ju pozrieme zas, lebo je krásna a dobro v nej víťazí nad zlom, dobrota nad zlobou, čistá a úprimná láska nad nenávisťou a závisťou a spravodlivosť nad nespravodlivosťou. Pomocou troch zázračných orieškov sa osud a neľahké živobytie macochou zavrhovanej Popolušky radikálne zmení. A tak sa z Popolušky umazanej od popola a sadzí stane princezná, ktorá si získa srdce tamojšieho princa. Dnes by som si túto rozprávku dovolil jemne premodulovať, a to na základe toho, čo sme počuli v úvode z Izaiášovho proroctva. A nazval by som ju: Tri oriešky pre každého.

V tej Popoluškinej verzii sa spieva: To je ta na světe nejlepší správa: pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak …  možná, možná, možná … Áno, to, čo sa nám zvestuje na Vianoce, je skutočne tá najlepšia správa, aká mohla zaznieť svetu. Tá správa by sa dnes dala vyjadriť aj takto: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, 11 lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán (Lk 2, 10 -11). Alebo tiež takto: 16 Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho (J 3,16). Alebo aj takto: 17 Lebo neposlal Boh Syna na svet, aby odsúdil svet, ale aby ho spasil (J 3,17). … pro ty, kdo uvěří, stane se zázrak … Áno, ten zázrak, milí priatelia, spočíva v tom, že súčasťou tohto príbehu sa prostredníctvom svojej viery smieme stať aj my. To my sme tí, ktorým sa dnes zvestuje veľká radosť. To nám sa dnes v meste Dávidovom narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. To nám Boh svoju lásku dokázal tak, že nám dal svojho Syna. To i pre nás Boh poslal Syna na svet, aby nás spasil. To všetko tak pre teba osobne ako aj pre mňa osobne. Ide len o to, či tomu chceš veriť.

Nuž a pokiaľ áno, potom už nielen: možná, možná, možná … ako sa to spieva v tej nádhernej piesni, ale: isto, isto, isto … A čo je také isté? Nuž to, že tu sú tri Vianočné oriešky od Boha pre každého. Pre každého jedného z nás:

3 Lebo jarmo, ktoré ho zaťažuje, i palicu na jeho chrbte a prút jeho poháňača dolámeš ako v deň Midjáncov. To je Božie víťazstvo. Víťazstvo nad ľudským hriechom a zlobou. Víťazstvo vybojované tým malým Ježiškom, ktorý však vyrástol v dospelého muža a obetoval svoj život ako výkupné v zastúpení za nás. My všetci sme totiž boli rukojemníkmi vlastných hriechov. Nuž a za ne sme si zaslúžili iba jedno: spravodlivé odsúdenie a trest. Božie víťazstvo je  tom, že Boh radšej potrestá svojho nevinného Syna, aby nestratil nás, ale mohol nás zachrániť. Pokiaľ si tomuto ochotný veriť, stane sa zázrak. Zázrak Božieho víťazstva aj v tvojom živote.

 4 Lebo každá hrmotne dupotajúca obuv a v krvi pováľaný plášť zhorí a bude potravou ohňa. To je Boží pokoj. Ten spočíva v poznaní, že sme s Bohom zmierení. Že Boh sa na nás nehnevá. Že Boh po nás túži, že nám nechce zle. Naopak! Praje si, aby sme i my raz boli v sláve večnosti, kde On prebýva od vekov až naveky. Pokiaľ si ochotný veriť aj tomuto, potom sa stane ďalší zázrak. Zázrak Božieho pokoja v tvojom živote.

5 Lebo dieťa sa nám narodilo, syn nám je daný; na jeho pleciach spočinie kniežatstvo, jeho meno bude: Predivný radca, Mocný Boh, Otec večnosti, Knieža pokoja. 6 Veľká bude jeho vláda a nebude konca pokoju na tróne Dávidovom a v jeho kráľovstve, lebo ho upevní právom a spravodlivosťou odteraz až naveky. To, je Božie kráľovstvo. Práve ono k nám prichádza v betlehemskom Dieťati. Prichádza k nám s hodnotami ako sú: láska, odpustenie, milosť, zmierenie, milosrdenstvo, dobro, spravodlivosť, právo, pravda, či sebaobetovanie sa pre dobro blížneho … Drahý brat, milá sestra, pokiaľ si ochotný/á  veriť aj tomuto, potom sa pri tebe stane ďalší zázrak. Zázrak Božieho kráľovstva v tvojom živote. Zázrak Božieho kráľovstva, ktoré nie je iba hudbou budúcnosti, ale môže byť súčasťou každého jedného dňa tvojho života.

Drahí priatelia, a kto nám všetky tie zázraky pri nás garantuje? Horlivosť Hospodina mocností to urobí. Teda inak povedané: Garanciu preberá samotný Boh. To, čo On sľúbi, to sa aj stane. On sľúbil poslať na tento svet Spasiteľa a Záchrancu. A to aj spravil. A my si to pripomíname každé Vianoce. On sľúbil aj to, že raz sa Kristus vráti, aby svojich pobral k sebe. Na to vo viere čakáme a pripravujeme sa. A to bude ten posledný zázrak. Povedal by som bonusový: Keď svojho Pána a Spasiteľa uvidíme tvárou v tvár! Amen.

Použité materiály : Kázňová prípravka Dr. Bohdana Hroboňa

 

 

 

48.819538,20.363907