Štedrý večer – Vianoce sú o Božej milosti

Written by radovan on dec 23, 2014 in - No Comments

stedry_vecerŠtedrý večer – 24. 12. 2014

„Vianoce sú o Božej milosti“

Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od narodeného Pána Ježiša Krista! Amen.

Rímskym 5, 2

Skrze Neho sme prostredníctvom viery získali aj prístup k milosti, v ktorej zostávame a chválime sa nádejou na Božiu slávu.

Slávnostné kresťanské zhromaždenie, bratia a sestry v narodenom Pánovi!

Svoj štedrovečerný príhovor by som dnes začal celkom praktickou otázkou : Prečo je potrebné pripomínať si aj po dvoch tisícročiach Ježišovo narodenie? Načo je potrebné pripomínať si sčítanie ľudu počas panovania rímskeho cisára Augusta? Načo je dobré pripomínať si zjavenie anjelov pastierom na betlehemských poliach, či narodenie dieťatka v maštali, nakoľko v žiadnej betlehemskej domácnosti pre Neho nebolo miesto?

Snáď preto je dobré pripomenúť si to aj po dvoch tisícročiach, lebo Ježiš sa nielen narodil, ale On aj žije. Nik z tých, ktorí sa narodili pred dvoma tisícročiami, už nežije. Ani cisár Augustus, ani kráľ Herodes, ani pastieri, ktorí uverili radostnej zvesti anjelov. Ani mudrci z východu, ktorí Ježišovi priniesli vzácne dary. Dokonca ani Jozef s Máriou. Ježiš však žije, vládne, panuje v nebi a prihovára sa u svojho nebeského Otca za každého jedného z nás.

Toto dnes, milí priatelia, majme na pamäti! Nepripomíname si narodeniny niekoho, kto sa narodil veľmi dávno a aj zomrel veľmi dávno, ale narodeniny vzkrieseného a živého Krista. Nepripomíname si narodeniny niekoho, kto žil tak dávno, že už sa ani presne nepamätáme, čo veľkého urobil, kto patrí už len do histórie. Naopak! Pripomíname si narodeniny niekoho, kto žije a kto má pre nás význam. Preto dnes môžeme spievať v známej Vianočnej piesni : „Narodil sa Kristus Pán“ slová : „nám, nám narodil sa“. Nám všetkým sa narodil. Nám všetkým niečo dáva, ponúka, prináša a umožňuje. Čo je to? Práve prečítané slová apoštola Pavla adresované kresťanom v Ríme nám dávajú odpoveď na túto aktuálnu vianočnú otázku. Hovoria totiž o tom, aký vianočný dar nám Ježiš prináša. Rozbaľme symbolicky v tejto chvíli tento dar a zistime, čo je to vlastne za dar, ktorý je obsiahnutý v slovách apoštola Pavla!

Kristus Pán nám prináša prístup k Božej milosti. Zrejme nikto z nás nemá rád nápisy „Vstup zakázaný!“ alebo „Nepovolaným vstup zakázaný!“. Nemáme radi obmedzenia vo všeobecnosti, hoci vieme, že vo väčšine prípadov sú oprávnené. Takto, aj na ceste k Božej milosti bol až do príchodu Ježiša Krista akoby nápis : „Vstup zakázaný!“. Spôsobil to náš ľudský hriech, naša trvalá rebélia, vzbura voči Pánu Bohu. Odkedy však On prišiel na svet, je cesta k milosti Božej otvorená. Preto aj Ježiš o sebe mohol povedať : Ja som cesta i pravda i život.

Máme prístup k Božej milosti, lebo v Kristovi sa zjavila „milosť Božia spásonosná všetkým ľuďom“. V Ňom k nám prišli milosť a pravda. Na ceste k Božej milosti nám – obrazne povedané – svieti zelená.

Možno sa v tejto chvíli sám seba vo svojej mysli sklamane pýtaš : Toto má byť ten veľký dar?! Akási milosť? Pravda? Skús sa však pýtať aj takto : Mám odvahu povedať, že nikdy v živote nebudem potrebovať Božiu milosť? Ku mne môže byť Pán Boh aj nemilosrdný a nemilostivý? Máš odvahu povedať : Ja som v živote robil vždy všetko len dobre a správne! Mne nemá Pán Boh čo odpustiť! Ku mne nemusí byť milostivý! Milý priateľ, neviem ako ty, ale aj nemám odvahu toto povedať!

Ako je možný prístup k Božej milosti? Vierou. Takto jednoducho. Ak veríš, že toto dieťa, ktoré sa narodilo v Betleheme, sa narodilo aj pre teba; že je to Syn Boží, ktorý prišiel, aby ťa spasil, potom si dosiahol milosť Božiu. Milosť je práve preto milosť, lebo sa dáva z milosti a nie na základe výkonov, zásluh alebo protekcie. Byť kresťanom znamená byť zahrnutý do Božej milosti. Byť kresťanom znamená byť omilosteným hriešnikom, ktorý má prístup k Bohu. Byť kresťanom znamená hovoriť spolu s colníkom z Ježišovho podobenstva : Bože, buď milostivý mne hriešnemu!

Možno sa ti už niekedy v živote stalo, že ti na križovatke zdochol motor práve vo chvíli, keď si mal vyštartovať na zelenú. Stáva sa to skôr začiatočníkom, ale aj skúsený šofér si na to musí dávať pozor. Zrejme za tebou vytrubovali netrpezliví vodiči. Najmä vo väčších mestách to nie je nič nezvyčajné. Kto sa nevydá cestou k Božej milosti, ktorú nám sprístupnil Kristus, ten sa podobá vodičovi, ktorý zostane stáť, keď semafor prepne na zelenú. Nekoná logicky ani rozumne. Prinajmenšom riskuje vytrúbenie. V horšom prípade si môže navodiť stav ohrozenia. Čas Božej milosti ešte stále trvá. Semafor každému jednému z nás zatiaľ ukazuje zelenú. Nik z nás však nevie, dokedy. Milý priateľ, pohni sa správnym smerom, kým je čas! Neostaň stáť nerozhodnutý! Zbytočne neriskuj zahanbenie, keď ťa na poslednom súde bude musieť „vytrúbiť“ samotný Boh, a tým pádom stav ohrozenia vlastného života – tak pozemského ako aj toho večného!

Prístup k Božej milosti dáva nádej. Je to nádej, ktorou sa môžeme chváliť. Chválime sa nádejou na Božiu slávu, hovorí apoštol. Takéto chválenie sa nie je vychvaľovanie sa alebo chvastanie. Veď sa nechválime niečím, čo by bolo naše. Chválime sa Božím darom, ktorý sme dostali. Chváliť sa nádejou, že budem Bohom oslávený, že nás raz Boh oslávi, je vlastne oslava Pána Boha. Nuž a ako nás to Boh môže osláviť? Tak, že nám daruje odpustenie. Tak, že nás prijíma za svoje deti – svojich synov, svoje dcéry. Tak, že nám ponúka slávu večného života, ktorý nám len On môže dať. Nielen môže, ale aj chce!

Kto má nádej, ten inak hľadí na ťažkosti, utrpenia a prekážky než ten, kto nádej nemá. Vianočná nádej nám dáva trpezlivosť, silu a útechu aj v ťažkých situáciách života. Preto nehovor : Ja teraz nemám náladu na oslavu a pripomínanie si príchodu Božieho Syna. Veď počas uplynulého roka sa mi nie všetko vydarilo. Možno som v smrti stratil blízkeho človeka. Možno po zdravotnej stránke to so mnou išlo dole kopcom. Možno po finančnej stránke to so mnou nevyzerá ružovo. Možno som stratil prácu. Možno sa mi priatelia otočili chrbtom a podrazili ma. Možno vzťahy v mojej rodine sú na bode mrazu. Takých možno, by tu dnes asi vedel vymenovať každý aj niekoľko naraz. Drahý brat, milá sestra, práve vtedy, keď ťa ťaží starosť, choroba, núdza, nedostatok, nepochopenie, neprijatie alebo samota, potrebuješ tento sviatok, ktorý i pre teba osobne, pre tvoju situáciu a život – zvestuje nádej.

Nuž a čo je to za nádej? Je to nádej na oslávenie samotným Pánom Bohom. Ježiš Kristus sa preto ponížil, aby tých, ktorí veria v Neho, Boh povýšil. On sa preto stal bezdomovcom, aby tí, ktorí veria v Neho, dostali od Boha príbytok v nebesiach. On preto trpel a umrel, aby tým, ktorí veria v Neho, boli odpustené hriechy. On preto vstal z mŕtvych, aby tí, ktorí veria v Neho, mali večný život. Ježiš Kristus sa preto vzdal slávy, počnúc betlehemskou maštaľkou a smrťou na kríži končiac, aby tí, ktorí veria v Neho, mali nádej slávy Božej – teda nádej oslávenia Bohom, oslávenia od Boha. Preto dnes zaznieva to slávnostné : Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. K tomuto anjelskému slávospevu sa dnes chceme i my pridať.

Milosť, nádej a sláva. Do týchto troch slov by sme mohli zhrnúť podstatu Vianoc, milí priatelia! Návod na šťastné a radostné Vianoce by sa potom dal sformulovať takto : Prijmi Božiu milosť, ktorú ti dáva narodený Spasiteľ, aby si mal nádej na oslávenie samotným Bohom a oslavuj Boha za tento dar! V tomto duchu, vám milí bratia a sestry, prajem milostiplné, pokojom naplnené a požehnané vianočné sviatky! Amen.

Použité materiály : prof. ThDr. Juraj Bándy : Nová zmluva na kazateľni

 

48.819538,20.363907